Module WXC-1002:
Astudio Cerddoriaeth (JH)

Module Facts

Run by School of Music and Media

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1 & 2

Organiser: Dr Gwawr Ifan

Overall aims and purpose

 1. Gwneud i fyfyrwyr ymgyfarwyddo â gofynion cwrs gradd mewn Cerddoriaeth ym Mangor.
 2. Rhoi'r sgiliau angenrheidiol i fyfyrwyr ar gyfer astudiaethau cerddolegol a materion cysylltiedig ar lefel gradd.
 3. Sicrhau bod gan fyfyrwyr wybodaeth sylfaenol dda o waith y cyfansoddwyr gorllewinol pwysicaf, arddulliau, genres a repertoires yn ystod y cyfnod o tua 1000 AD i'r cyfnod presennol, yn cynnwys rhai o Gymru.
 4. Sicrhau bod gan fyfyrwyr ddealltwriaeth drawyadl o broses gyfansoddiadol, cyd-destun hanesyddol ac arwyddocad diwylliannol corff dethol o weithiau a gyfansoddwyd yn ystod y cyfnod dan sylw.
 5. Galluogi myfyrwyr i ddatblygu ac ehangu doniau ar gyfer gwrando'n adeiladol, darllen sogriau ac ymchwilio.
 6. Cyflwyno materion pwysig mewn cerddoleg gyfoes i fyfyrwyr.

Course content

Mae’r modiwl yn edrych ar hanes cerddoriaeth Orllewinol o tua 1000 AD i'r cyfnod presennol. Astudir gweithiau dethol mewn amrywiaeth o genres o gerddoriaeth gelfyddydol a phoblogaidd yn fanwl, a gosodir newidiadau a datblygiadau mewn arddull gerddorol yn eu cyd-destunau hanesyddol, diwylliannol, cymdeithasol, daearyddol ac esthetaidd. Yn ogystal, bydd y modiwl yn annog datblygiad amrywiaeth o sgiliau sydd eu hangen i astudio cerddoriaeth ar lefel gradd, a bydd yn sylfaen ar gyfer astudiaeth gerddolegol a wneir ym Mlynyddoedd 2 a 3 a thu hwnt.

Assessment Criteria

threshold

Gwaith sy’n ddangos gwybodaeth gyfyngedig o’r pwnc, gyda gallu syml I feddwl yn gysyniadol, ychydig dystiolaeth o ymdriniaeth ddeallusol wirioneddol, ond a fynegir yn ddealladwy serch hynny.

good

Gwaith sy’n dangos gafael gadarn ar y pwnc, meddwl cysyniadol da, tystiolaeth o graffter deallusol, ac wedi ei fynegi’n glir a diddorol.

excellent

Gwaith sy’n dangos gafael drwyadl ar y pwnc, gyda thystiolaeth o astudio pellach a meddwl cysyniadol dyfnach, gyda pheth gwreiddioldeb mewn dull ymdrin, ac wedi ei fynegi’n drefnus ac argyhoeddiadol.

Learning outcomes

 1. datblygu ymwybyddiaeth o amrediad arddulliadol ac egwyddorion ffurfiol cerddoriaeth Orllewinol yn ystod y cyfnod o tua 1000 AD i'r cyfnod presennol;

 2. datblygu ymwybyddiaeth o gyd-destunau’n ymwneud â chyfansoddi a pherfformio cerddoriaeth yn ystod y cyfnod hwn;

 3. datblygu dealltwriaeth gadarn o gronoleg a daearyddiaeth cerddoriaeth yn ystod y cyfnod hwn, yn cynnwys cerddoriaeth yng Nghymru;

 4. datblygu ymwybyddiaeth o gysyniadau a materion allweddol mewn cerddoleg gyfoes;

 5. datblygu sgiliau gwrando a doniau clywedol;

 6. datblygu sgiliau ymchwilio ar eu pen eu hunain;

 7. datblygu sgiliau ysgrifennu a chyflwyno yn ymwneud â hanes cerddoriaeth.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
ESSAY Traethawd 2 30
ESSAY Traethawd 3 30
CLASS TEST Prawf repertoire 2 10
CLASS TEST Prawf repertoire 3 10
CLASS TEST Prawf repertoire 4 10
EXAM Traethawd 1 (heb ei asesu) 0
CLASS TEST Prawf repertoire 1 10

Teaching and Learning Strategy

Hours
Private study 145
Seminar

1 seminar sgiliau astudio/gloywi iaith awr o hyd bob wythnos yn Semester 1 (11 wythnos)

11
Lecture

2 ddarlith awr o hyd yr wythnos (11 wythnos y semester)

44

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting

Subject specific skills

 • Musicianship skills – recognition, classification, contextualisation, reconstruction, exploration
 • Intellectual skills specific to Music – contextual knowledge, cultural awareness, critical understanding, repertoire knowledge, curiosity, analytical demonstration
 • Intellectual skills shared with other disciplines – research and exploration, reasoning and logic, understanding, critical judgement, assimilation and application
 • Skills of communication and interaction – oral and written communication, public presentation, team-working and collaboration, awareness of professional protocols, sensitivity, ICT skills, etc.
 • Skills of personal management – self-motivation, self-critical awareness, independence, entrepreneurship and employment skills, time management and reliability, organisation, etc.

Pre- and Co-requisite Modules

Courses including this module