Module WXC-1006:
Diwylliannau Cerdd Byd-Eang

Module Facts

Run by School of Music and Media

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1 & 2

Organiser: Mr Wyn Thomas

Overall aims and purpose

 1. Cyflwyno myfyrwyr i ddetholiad o ddiwylliannau cerddoriaeth byd-eang.
 2. Rhoi’r offer deallusol angenrheidiol i fyfyrwyr fel y gallant astudio’r gwahanol agweddau ar gerddoriaeth yn ei chyd-destun diwylliannol.
 3. Datblygu gallu’r myfyrwyr i werthuso a dadansoddi agweddau ar draddodiadau cerddoriaeth fyd-eang.

Course content

Maes cymharol ddiweddar yw Ethnogerddoreg (neu’r astudiaeth o gerddoriaeth mewn cyd-destun cymdeithasol/diwylliannol) sydd wedi sicrhau derbyniad a sylw rhyngwladol yn ystod y 120 mlynedd diwethaf. O ganlyniad i hyn, tyfodd y diddordeb mewn diwylliannau cerddorol byd-eang a daeth traddodiadau cyfandiroedd fel yr Affrig, America Ladin, Dwyrain Ewrob a.y.b. yn seiniau cyfarwydd i ni yma yn y Gorllewin. Bellach, gwelir dylanwad y traddodiadau hyn ym myd cerddoriaeth gyfoes, ‘boblogaidd’ a gwerinol ein gwlad. Y mae’r cwrs hwn yn gyflwyniad i’r ddisgyblaeth arbennig hon ac i wahanol ddiwylliannau cerddorol y byd heddiw. Rhoddir sylw hefyd i offerynnau cerdd a’u swyddogaeth yn nhraddodiadau rhai gwledydd dethol yn ystod y flwyddyn.

Assessment Criteria

threshold

D- - D+: Rhaid i fyfyrwyr ddangos gwybodaeth sylfaenol o rai o’r gwahanol ffurfiau ar fynegiant cerddorol a geir mewn gwahanol rannau o’r byd. Mae angen hefyd iddynt ddangos dealltwriaeth elfennol o bwysigrwydd a pherthnasedd ystyried cerddoriaeth a chreu cerddoriaeth yng nghyswllt ei chyd-destun diwylliannol.

good

C- - B+: Rhaid i fyfyrwyr ddangos gwybodaeth dda o rai o’r gwahanol ffurfiau ar fynegiant cerddorol a geir mewn gwahanol rannau o’r byd. Mae angen hefyd iddynt ddangos dealltwriaeth dda o bwysigrwydd a pherthnasedd ystyried cerddoriaeth a chreu cerddoriaeth yng nghyswllt ei chyd-destun diwylliannol.

excellent

A- - A*: Rhaid i fyfyrwyr ddangos gwybodaeth dda o rai o’r gwahanol ffurfiau ar fynegiant cerddorol a geir mewn gwahanol rannau o’r byd. Mae angen hefyd iddynt ddangos dealltwriaeth wahaniaethol o bwysigrwydd a pherthnasedd ystyried cerddoriaeth a chreu cerddoriaeth yng nghyswllt ei chyd-destun diwylliannol. Mae angen hefyd i fyfyrwyr ddangos eu bod wedi cael y persbectifau deallusol a fydd yn caniatáu iddynt ddadansoddi a gwerthuso agweddau ar draddodiadau cerddorol byd-eang mewn modd gwybodus a defnyddiol.

Learning outcomes

 1. Dehongli elfennau ymarferol a damcaniaethol o draddodiadau cerddorol byd-eang;

 2. Gwerthuso’n feirniadol agweddau ar hanes a datblygiad ethnogerddoreg ac organoleg (yr astudiaeth o offerynnau cerdd) fel meysydd astudio;

 3. Gwerthfawrogi a dadansoddi seiniau anghyfarwydd cerddoriaeth o ddiwylliannau gwahanol.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
CLASS PARTICIPATION Cyfraniad i seminar 1 10
COURSEWORK Traethawd 1 20
EXAM Arholiad 1 15
LOGBOOK OR PORTFOLIO Ffolder gwaith seminar Semester 1 5
ESSAY Traethawd 2 20
EXAM Arholiad 2 15
LOGBOOK OR PORTFOLIO Ffolder gwaith seminar Semester 2 5
Cyfraniad i seminar 2 10

Teaching and Learning Strategy

Hours
Seminar

10 seminar pythefnosol (awr o hyd)

10
Private study 168
Lecture

22 darlith wythnosol (awr o hyd)

22

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Safety-Consciousness - Having an awareness of your immediate environment, and confidence in adhering to health and safety regulations
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Mentoring - Able to support, help, guide, inspire and/or coach others
 • Caring - Showing concern for others; caring for children, people with disabilities and/or the elderly
 • Management - Able to utilise, coordinate and control resources (human, physical and/or financial)
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others
 • Leadership - Able to lead and manage, develop action plans and objectives, offer guidance and direction to others, and cope with the related pressures such authority can result in

Subject specific skills

 • Musicianship skills – recognition, classification, contextualisation, reconstruction, exploration
 • Intellectual skills specific to Music – contextual knowledge, cultural awareness, critical understanding, repertoire knowledge, curiosity, analytical demonstration
 • Technological skills – digital capture, digital expression, digital innovation
 • Intellectual skills shared with other disciplines – research and exploration, reasoning and logic, understanding, critical judgement, assimilation and application
 • Skills of communication and interaction – oral and written communication, public presentation, team-working and collaboration, awareness of professional protocols, sensitivity, ICT skills, etc.
 • Skills of personal management – self-motivation, self-critical awareness, independence, entrepreneurship and employment skills, time management and reliability, organisation, etc.

Courses including this module

Optional in courses: