Module WXC-1008:
Harmoni a Gwrthbwynt Uwch

Module Facts

Run by School of Music and Media

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1 & 2

Organiser: Mr Wyn Thomas

Overall aims and purpose

Datblygu dealltwriaeth myfyrwyr o elfennau o iaith gerddorol. Bwriad y modiwl hwn yw datblygu dealltwriaeth y myfyrwyr o elfennau iaith cerddoriaeth – melodi, harmoni, gwrthbwynt, rhythm – drwy astudio ymarfer cyfansoddi yng nghyfnodau’r Dadeni hwyr a’r Baroc. Bydd myfyrwyr yn gweithio drwy gwrs astudiaeth fydd yn datblygu sgiliau gwrando, sgiliau darllen sgôr a dadansoddi, creadigrwydd a dealltwriaeth drwyadl o’r paramedrau i greu cerddoriaeth yn ystod y cyfnodau dan sylw. Bwriadwyd y cwrs hwn ar gyfer y myfyrwyr hynny sydd ag ychydig o wybodaeth flaenorol am egwyddorion harmoni (e.e.y rhai sydd wedi astudio harmoneiddio corâl fel rhan o’u Lefel A neu’r hyn sy’n cyfateb i Lefel A). Anogir myfyrwyr sydd â llai o brofiad i gofrestru ar gyfer WXC1004.

Dalier sylw: Bydd WXC1004 a WXC1008 yn cael eu dysgu ar y cyd.

Course content

Cynnwys y Modiwl Bwriad y modiwl hwn yw datblygu dealltwriaeth myfyrwyr o elfennau ieithwedd gerddorol – alaw, harmoni, gwrthbwynt, rhythm – trwy astudio’r arfer a oedd yn gyffredin i gyfansoddwyr yn ystod cyfnod y Dadeni Hwyr a'r Baróc. Mae myfyrwyr yn gweithio trwy gwrs o astudiaeth a fydd yn datblygu medrau sain glust, darllen sgorau, a medrau dadansoddol, creadigrwydd a dealltwriaeth drylwyr o’r paramedrau a osodai’r sylfeini ar gyfer creu cerddoriaeth yn ystod y cyfnod dan sylw. Mae’r modiwl hwn wedi’i anelu at y myfyrwyr hynny sydd eisoes â rhywfaint o wybodaeth o egwyddorion harmoni (e.e. y rhai sydd wedi astudio harmoneiddio corâl fel rhan o Lefel A). Anogir myfyrwyr llai profiadol i gofrestru ar gyfer WXC1004 yn lle hwn.

Noder: Bydd WXC1004 a WXC1008 yn cael eu dysgu ar y cyd.

Assessment Criteria

threshold

Dealltwriaeth lawn o hen nodiant, ond dim ond dealltwriaeth sylfaenol o ymarfer cerddorol yn y cyfnod hanesyddol a astudir. Amgyffrediad sylfaenol o sgiliau allweddol yn ymwneud â'r pwnc, gyda gallu cyfyngedig i roi'r sgiliau hyn ar waith mewn cyd-destunau cerddorol eraill. Arddangos ychydig o greadigrwydd unigol. Cyflwynir gwaith yn drefnus ond gyda dim ond priodoldeb arddulliadol cyfyngedig.

good

Dealltwriaeth lawn o hen nodiant, gyda dealltwriaeth dda o ymarfer cerddorol yn y cyfnod hanesyddol a astudir. Amgyffrediad da o sgiliau allweddol yn ymwneud â'r pwnc, gyda'r gallu i roi'r sgiliau hyn ar waith mewn amrywiaeth o gyd-destunau cerddorol eraill. Arddangos creadigrwydd unigol da. Cyflwynir gwaith yn drefnus, a chyda pheth priodoldeb arddulliadol.

excellent

Dealltwriaeth lawn o hen nodiant, gyda dealltwriaeth ragorol o ymarfer cerddorol yn y cyfnod hanesyddol a astudir. Amgyffrediad da iawn o sgiliau allweddol yn ymwneud â'r pwnc, gyda'r gallu i roi'r sgiliau hyn ar waith yn yr amrywiaeth lawn o gyd-destunau cerddorol. Arddangos creadigrwydd unigol rhagorol. Cyflwynir gwaith yn drefnus, a chyda phriodoldeb arddulliadol llawn.

Learning outcomes

 1. wedi ymgyfarwyddo â chyfansoddiadau cerddorol penodol o gyfnodau'r Dadeni Hwyr a'r Baróc;

 2. wedi cael dealltwriaeth gadarn o egwyddorion cyfansoddi tonyddol a moddol;

 3. wedi cael gwybodaeth fanwl am yr ieithwedd gerddorol a fodolai yng nghyfnodau'r Dadeni Hwyr a'r Baróc;

 4. wedi datblygu sgiliau mewn cyfansoddi pastiche;

 5. wedi mireinio sgiliau mewn darllen sgorau;

 6. wedi datblygu sgiliau mewn dadansoddi cerddoriaeth donyddol;

 7. wedi gwella sgiliau mewn dirnadaeth glyweddol ar gerddoriaeth donyddol.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Gwaith cwrs 1 10
Gwaith cwrs 2 10
Gwaith cwrs 3 10
Gwaith cwrs 4 10
Prawf sain clust 2 5
Prif Aseiniad 1 25
Prif Aseiniad 2 25
Prawf sain clust 1 5

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture

22 darlith wythnosol (awr o hyd)

22
Seminar

22 seminar wythnosol (awr o hyd)

22
Private study 156

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Safety-Consciousness - Having an awareness of your immediate environment, and confidence in adhering to health and safety regulations
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Mentoring - Able to support, help, guide, inspire and/or coach others
 • Caring - Showing concern for others; caring for children, people with disabilities and/or the elderly
 • Management - Able to utilise, coordinate and control resources (human, physical and/or financial)
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others
 • Leadership - Able to lead and manage, develop action plans and objectives, offer guidance and direction to others, and cope with the related pressures such authority can result in

Subject specific skills

 • Musicianship skills – recognition, classification, contextualisation, reconstruction, exploration
 • Creative skills – conception, elaboration, adaptation, presentation, collaboration, preservation
 • Intellectual skills specific to Music – contextual knowledge, cultural awareness, critical understanding, repertoire knowledge, curiosity, analytical demonstration
 • Technological skills – digital capture, digital expression, digital innovation
 • Skills of communication and interaction – oral and written communication, public presentation, team-working and collaboration, awareness of professional protocols, sensitivity, ICT skills, etc.
 • Skills of personal management – self-motivation, self-critical awareness, independence, entrepreneurship and employment skills, time management and reliability, organisation, etc.

Pre- and Co-requisite Modules

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: