Coronavirus (Covid-19) Information

Module WXC-1008:
Harmoni a Gwrthbwynt Uwch

Module Facts

Run by School of Music and Performance

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1 & 2

Organiser: Mr Wyn Thomas

Overall aims and purpose

Bwriad y modiwl hwn yw datblygu dealltwriaeth myfyrwyr o elfennau ieithwedd gerddorol – alaw, harmoni, gwrthbwynt, rhythm – trwy astudio’r arfer a oedd yn gyffredin i gyfansoddwyr yn ystod cyfnodau’r Dadeni Hwyr a'r Baróc.

Course content

Mae myfyrwyr yn gweithio trwy gwrs o astudiaeth a fydd yn datblygu medrau sain glust, darllen sgorau a medrau dadansoddol, creadigrwydd a dealltwriaeth o’r paramedrau a osodai’r sylfeini ar gyfer creu cerddoriaeth yn ystod y cyfnod dan sylw. Bwriedir WXC-1008 hwn ar gyfer y myfyrwyr hynny sydd eisoes â phrofiad o egwyddorion harmoni (e.e. y rhai sydd wedi astudio gwrthbwynt neu harmoneiddio corâl fel rhan o Lefel A neu'r hyn sy'n cyfateb i Lefel A), neu'r myfyrwyr hynny sy'n hyderus yn eu sgiliau yn y maes hwn. Anogir myfyrwyr llai profiadol neu lai hyderus i gofrestru ar gyfer WXC1004 yn lle hwn.

Noder: Er y teitlau gwahanol, bydd WXC1004 a WXC1008 yn ymdrin â'r un deunydd sylfaenol yn y ddau semester. Mae'r ddau fodiwl yn cael eu dysgu ar y cyd.

Assessment Criteria

threshold

Dealltwriaeth lawn o hen nodiant, ond dim ond dealltwriaeth sylfaenol o ymarfer cerddorol yn y cyfnod hanesyddol a astudir. Amgyffrediad sylfaenol o sgiliau allweddol yn ymwneud â'r pwnc, gyda gallu cyfyngedig i roi'r sgiliau hyn ar waith mewn cyd-destunau cerddorol eraill. Arddangos ychydig o greadigrwydd unigol. Cyflwynir gwaith yn drefnus ond gyda dim ond priodoldeb arddulliadol cyfyngedig.

good

Dealltwriaeth lawn o hen nodiant, gyda dealltwriaeth dda o ymarfer cerddorol yn y cyfnod hanesyddol a astudir. Amgyffrediad da o sgiliau allweddol yn ymwneud â'r pwnc, gyda'r gallu i roi'r sgiliau hyn ar waith mewn amrywiaeth o gyd-destunau cerddorol eraill. Arddangos creadigrwydd unigol da. Cyflwynir gwaith yn drefnus, a chyda pheth priodoldeb arddulliadol.

excellent

Dealltwriaeth lawn o hen nodiant, gyda dealltwriaeth ragorol o ymarfer cerddorol yn y cyfnod hanesyddol a astudir. Amgyffrediad da iawn o sgiliau allweddol yn ymwneud â'r pwnc, gyda'r gallu i roi'r sgiliau hyn ar waith yn yr amrywiaeth lawn o gyd-destunau cerddorol. Arddangos creadigrwydd unigol rhagorol. Cyflwynir gwaith yn drefnus, a chyda phriodoldeb arddulliadol llawn.

Learning outcomes

 1. Ar ôl cwblhau'r modiwl hwn, dylai myfyriwr allu dangos sgiliau mewn darllen sgorau

 2. Ar ôl cwblhau'r modiwl hwn, dylai myfyriwr allu dangos dealltwriaeth gadarn o egwyddorion cyfansoddi tonyddol a moddol trwy gyfansoddi pastiche sylfaenol.

 3. Ar ôl cwblhau'r modiwl hwn, dylai myfyriwr allu dangos dealltwriaeth gadarn o nodiant erwydd modern.

 4. Ar ôl cwblhau'r modiwl hwn, dylai myfyriwr allu dangos sgiliau mewn dadansoddi cerddoriaeth donyddol / foddol yn ôl egwyddorion sylfaenol.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
COURSEWORK Gwaith cwrs 2

Rhaid cyflwyno copi o'r gwaith cwrs wedi'i sganio.

Fel arfer, ceir dau gwestiwn: harmoneiddio alaw corâl, a dadansoddi corâl neu ran o gorâl.

20
COURSEWORK Gwaith cwrs 4

Rhaid cyflwyno copio o'r gwaith cwrs wedi'i sganio.

Fel arfer, ceir tri chwestiwn; bydd angen cyfansoddi yn erbyn Cantus Firmus, a dadansoddi darn o wrthbwynt.

20
COURSEWORK Prif Aseiniad 1

Rhaid cyflwyno copi o'r aseiniad wedi'i sganio.

Fel arfer, ceir dau gwestiwn: harmoneiddio alaw corâl, a dadansoddi corâl neu ran o gorâl.

30
COURSEWORK Prif Aseiniad 2

Rhaid cyflwyno copi o'r aseiniad wedi'i sganio.

Fel arfer, ceir tri chwestiwn; bydd angen cyfansoddi yn erbyn Cantus Firmus, a dadansoddi darn o wrthbwynt.

30
FORMATIVE ASSESSMENT Gwaith cwrs 3 (UNASSESSED) 0
FORMATIVE ASSESSMENT Gwaith cwrs 1 (UNASSESSED) 0

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture

11 darlith wythnosol (awr o hyd) yn Semester 1; 11 darlith wythnosol (awr o hyd) yn Semester 2.

22
Seminar

11 seminar wythnosol (awr o hyd) yn Semester 1; 11 seminar wythnosol (awr o hyd) yn Semester 2.

22
Private study

Mae'r cyfanswm oriau’n cynnwys paratoi ar gyfer darlithoedd a seminarau, a chwblhau gwaith cwrs sydd heb ei asesu. Disgwylir y bydd myfyrwyr yn treulio o leiaf 1 awr bob wythnos yn paratoi’r gwaith seminar, cyn y seminar.

154
Tutorial

Bydd sesiynau ymgynghori unigol ar y gwaith asesiedig ar gael yn ôl y gofyn, hyd at gyfanswm o 1 awr bob semester.

2

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • Musicianship skills – recognition, classification, contextualisation, reconstruction, exploration
 • Creative skills – conception, elaboration, adaptation, presentation, collaboration, preservation
 • Intellectual skills specific to Music – contextual knowledge, cultural awareness, critical understanding, repertoire knowledge, curiosity, analytical demonstration
 • Technological skills – digital capture, digital expression, digital innovation
 • Skills of communication and interaction – oral and written communication, public presentation, team-working and collaboration, awareness of professional protocols, sensitivity, ICT skills, etc.
 • Skills of personal management – self-motivation, self-critical awareness, independence, entrepreneurship and employment skills, time management and reliability, organisation, etc.

Resources

Resource implications for students

Dim. Ar ddechrau’r modiwl, rhoddir copi wedi’i rwymo o nodiadau’r cwrs i bob myfyriwr (ysgrifennwyd y nodiadau gan y tiwtor); mae’r nodiadau’n cefnogi’r darlithoedd.

Talis Reading list

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/wxc-1008.html

Pre- and Co-requisite Modules

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: