Coronavirus (Covid-19) Information

Module WXC-1016:
Perfformio Unawdol Blwyddyn 1

Module Facts

Run by School of Music, Drama and Performance

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1 & 2

Organiser: Mr Richard Craig

Overall aims and purpose

Bydd y modiwl yn helpu'r myfyriwr i:

 1. gael dealltwriaeth o sut i ddewis repertoire yn llwyddiannus;
 2. ddeall y ddisgyblaeth ofynnol ar gyfer strategaethau ymarfer llwyddiannus;
 3. ddatblygu ymwybyddiaeth o ymarferion perfformio.

Course content

Mae’r modiwl yn cyfuno rhaglen o hyfforddiant unigol ar offeryn neu lais â chyflwyniad i amrediad o faterion pwysig sy’n ymwneud â cherddorion, yn cynnwys paratoi a pherfformio rhaglen datganiad, technegau ymarfer effeithiol, gweithio â cherddorion eraill, a dulliau gwahanol o ddehongli.

NID YW'R MODIWL HWN AR GAEL I FYFYRWYR O'R TU ALLAN I'R YSGOL CERDDORIAETH.

RHAGOFYNION: O leiaf ABRSM Gradd 7 neu gyfwerth. Clyweliad yn ystod yr Wythnos Groeso.

Assessment Criteria

threshold

D- - D+: Y mae'r gwaith yn arddangos peth dealltwriaeth a gwybodaeth am y pwnc gyda mynegiant gweddol deg, er ychydig yn gyfyng, o syniadau. Meddir ar ymwybyddiaeth gyfyng o ran pynciau a gallu syml o syniadaeth gysyniadaol.

good

C- - B+: Y mae'r gwaith yn arddangos dealltwriaeth dda o'r pwnc gyda mynegiant safonol o syniadau. Meddir ar ymwybyddiaeth dda o bynciau ynghyd â gallu deallusol craff.

excellent

A- - A*: Y mae'r gwaith yn dangos dealltwriaeth drylwyr o'r pwnc gyda thystiolaeth o ymchwil pellach, syniadaeth ehangach a gwreididiol gyda'r mynegiant yn rhagorol.

Learning outcomes

 1. Ar ôl cwblhau'r modiwl, dylai myfyrwyr allu dangos y gallu i berfformio'n gadarn sain cyson ar yr offeryn a ddewiswyd neu lais.

 2. Ar ôl cwblhau'r modiwl, dylai myfyrwyr allu dangos y gallu i berfformio drwy gydol ystod yr offeryn, yn y dulliau mwyaf, harmonig a melodig leiaf.

 3. Ar ôl cwblhau'r modiwl, dylai myfyrwyr allu dangos y gallu i berfformio gwaith heb seibiannau na thoriadau.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
EXAM Perfformiad terfynol

Perfformiad terfynol a gynhelir yn ystod Cyfnod Asesu Semester 2. Mae hyn yn cynnwys repertoire o'ch dewis i safon Gradd 8 neu uwch ABRSM (neu sefydliad cyfatebol).

70
EXAM Prawf perfformio interim

Prawf perfformio interim ar ofynion technegol. Gweler rhain ar Blackboard.

30

Teaching and Learning Strategy

Hours
Practical classes and workshops

Cyfanswm o 12 awr o hyfforddiant unigol gan athro/athrawon trwy'r flwyddyn. Bydd yr athro/athrawon, y myfyriwr a Phennaeth Perfformio yn cytuno ar union amledd a hyd y gwersi. Fel rheol, cynhelir hwy rhwng Wythnos 2 ac Wythnos 12 ym mhob semester.

12
 

Cyfleoedd perfformio cyson.

2
Private study

Ymarfer preifat.

164
Practical classes and workshops

Gweithdai perfformio wythnosol (awr yr un) yn Semesterau 1 a 2.

22

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Management - Able to utilise, coordinate and control resources (human, physical and/or financial)
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others
 • Leadership - Able to lead and manage, develop action plans and objectives, offer guidance and direction to others, and cope with the related pressures such authority can result in

Subject specific skills

 • Musicianship skills – recognition, classification, contextualisation, reconstruction, exploration
 • Re-creative skills – interpretation, innovation, versatility, and other skills relating to performance
 • Creative skills – conception, elaboration, adaptation, presentation, collaboration, preservation
 • Intellectual skills specific to Music – contextual knowledge, cultural awareness, critical understanding, repertoire knowledge, curiosity, analytical demonstration
 • Technological skills – digital capture, digital expression, digital innovation
 • Intellectual skills shared with other disciplines – research and exploration, reasoning and logic, understanding, critical judgement, assimilation and application
 • Skills of communication and interaction – oral and written communication, public presentation, team-working and collaboration, awareness of professional protocols, sensitivity, ICT skills, etc.
 • Skills of personal management – self-motivation, self-critical awareness, independence, entrepreneurship and employment skills, time management and reliability, organisation, etc.
 • Enhanced powers of imagination and creativity (4.17)

Resources

Pre- and Co-requisite Modules

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: