Module WXC-1300:
Cerddoriaeth Ers 1850

Module Facts

Run by School of Music and Media

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Prof Chris Collins

Overall aims and purpose

Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr i astudiaethau cerddolegol trwy arolwg o hanes cerddoriaeth rhwng 1850 a heddiw, ynghyd â chyfres o gweithdai ar sgiliau astudio.

Mae'r modiwl yn gwneud arolwg o weithiau mewn amrywiaeth o genres 'clasurol' a phoblogaidd. Gosodir newidiadau a datblygiadau mewn arddull gerddorol yn eu cyd-destunau hanesyddol, diwylliannol, cymdeithasol, daearyddol ac esthetaidd. Yn ogystal, mae myfyrwyr yn edrych ar nifer o weithiau yn fanwl mewn seminarau, gan eu hastudio fel testunau cerddorol drwy ddadansoddiad, ac ymchwilio i'r amgylchiadau o'u cyfansoddiad.

Course content

Gallai rhestr o bwnciau darlith gynnwys: - Y cyfnod Rhamantaidd hwyr o safbwynt hanesyddol, cymdeithasol a cherddorol - Wagner a'r ddrama-gerdd - Y symffoni, 1850 ymlaen - Cerddoriaeth siambr y cyfnod rhamantaidd hwyr - Cenedlaetholdeb - Debussy ac Agraffedd - Stravinsky - Mecanyddiaeth - Cyfresiaeth gyflawn - Gwreiddiau roc a rôl - Cyfansoddwyr Cymru - Cerddoriaeth mewn diwylliannau lleiafrifol - Canu protest - Jazz ers 1950 - Strwythur y Diwydiant Pop - Cerddoriaeth ar y rhyngrwyd

Assessment Criteria

excellent

A– i A**: Gwaith sy’n dangos gafael drwyadl ar y pwnc, gyda thystiolaeth o astudio pellach a meddwl cysyniadol dyfnach, gyda pheth gwreiddioldeb mewn dull ymdrin, ac wedi ei fynegi’n drefnus ac argyhoeddiadol.

good

C– i B+: Gwaith sy’n dangos gafael gadarn ar y pwnc, meddwl cysyniadol da, tystiolaeth o graffter deallusol, ac wedi ei fynegi’n glir a diddorol.

threshold

D– i D+: Gwaith sy’n ddangos gwybodaeth gyfyngedig o’r pwnc, gyda gallu syml i feddwl yn gysyniadol, ychydig dystiolaeth o ymdriniaeth ddeallusol wirioneddol, ond a fynegir yn ddealladwy serch hynny.

Learning outcomes

 1. Wedi cwblhau'r modiwl, dylai'r myfyriwr allu ymchwilio testunau ar hanes cerddoriaeth ar ei b/phen ei hunain.

 2. Wedi cwblhau'r modiwl, dylai'r myfyriwr allu cyfathrebu syniadau yn effeithiol.

 3. Wedi cwblhau'r modiwl, dylai'r myfyriwr allu adnabod repertoire penodol wrth y glust.

 4. Wedi cwblhau'r modiwl, dylai'r myfyriwr allu arddangos gwybodaeth o amgylchiadau hanesyddol a diwylliannol sydd wedi effeithio ar gerddoriaeth a gyfansoddwyd rhwng 1850 a heddiw.

 5. Wedi cwblhau'r modiwl, dylai'r myfyriwr allu arddangos gwybodaeth o weithiau, arddullau, genres, ac arweddion cerddorol mewn repertoire a gyfansoddwyd rhwng 1850 a heddiw.

 6. Wedi cwblhau'r modiwl, dylai'r myfyriwr allu dadansoddi cerddoriaeth o berfformiadau a sgoriau.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
CLASS TEST Prawf repertoire 1

Prawf repertoire, i asesu sgiliau clywedol a gallu adnabod cerddoriaeth a astudiwyd yn hanner cyntaf y modiwl wrth y glust.

10
ESSAY Traethawd 2 (hir)

Traethawd ar destun a etholir o restr o opsiynau sy'n ymwneud â cherddoriaeth a astudiwyd dros yr holl fodiwl.

40
CLASS TEST Prawf repertoire 2

Prawf repertoire, i asesu sgiliau clywedol a gallu adnabod cerddoriaeth a astudiwyd yn ail hanner y modiwl wrth y glust.

10
CLASS PARTICIPATION Cyfranogiad i seminarau

Cyfranogiad unigol i drafodaethau a thasgau mewn seminarau.

20
ESSAY Traethawd 1 (byr)

Traethawd ar destun sy'n ymwneud â cherddoriaeth a astudiwyd yn hanner cyntaf y modiwl.

20

Teaching and Learning Strategy

Hours
Workshop

5 gweithdy sgiliau astudio, 1 pob pythefnos, gan edrych ar sgiliau pwnc penodol a sgiliau trosglwyddadwy.

5
Lecture

22 o ddarlithoedd, 2 yr wythnos, awr yr un.

22
Seminar

6 seminar, 1 pob pythefnos, awr yr un.

6
Private study

Gwrando paratoawl cyn y darlithoedd, darllen a gwrando paratoawl cyn y seminarau, ymchwil ar gyfer traethodau.

167

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • Musicianship skills – recognition, classification, contextualisation, reconstruction, exploration
 • Intellectual skills specific to Music – contextual knowledge, cultural awareness, critical understanding, repertoire knowledge, curiosity, analytical demonstration
 • Intellectual skills shared with other disciplines – research and exploration, reasoning and logic, understanding, critical judgement, assimilation and application
 • Skills of communication and interaction – oral and written communication, public presentation, team-working and collaboration, awareness of professional protocols, sensitivity, ICT skills, etc.
 • Skills of personal management – self-motivation, self-critical awareness, independence, entrepreneurship and employment skills, time management and reliability, organisation, etc.

Resources

Resource implications for students

Nid oes goblygiadau i fyfyrwyr o ran adnoddau.

Talis Reading list

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/wxc-1300.html

Reading list

Mae'r rhestr ddarllen ar gael drwy Talis.

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: