Module WXC-2011:
Cerddoreg Blwyddyn 2

Module Facts

Run by School of Music and Media

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1 & 2

Organiser: Mr Wyn Thomas

Overall aims and purpose

 1. Datblygu gwell medrau o ran meddwl ac ysgrifennu am gerddoriaeth a hanes cerddoriaeth.

 2. Cynyddu ymwybyddiaeth o gonfensiynau a chyd-destunau ymchwil ac ysgrifennu academaidd.

 3. Datblygu medrau mewn ymchwil a chael gwybodaeth newydd.

 4. Datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth y myfyriwr ynglŷn â phwnc cerddoregol penodol o’u dewis.

 5. Paratoi myfyrwyr ar gyfer gofynion Traethawd Hir ym Mlwyddyn 3 (WXC3276/7).

Course content

Mae ymchwil yn fedr academaidd sylfaenol, ac felly hefyd y gallu i ysgrifennu’n effeithiol ar ganlyniad yr ymchwil honno.

Ar y modiwl hwn, mae myfyrwyr yn gwneud ymchwil i bwnc o’u dewis, ac yn ysgrifennu ar eu canfyddiadau mewn traethawd o ryw 4500-5000 o eiriau. Ar yr un pryd, mae’r modiwl yn cyflwyno myfyrwyr i rai o gonfensiynau a dulliau ymchwil a chyflwyno cerddoregol, a hynny trwy astudiaeth ar wahanol enghreifftiau o ysgrifennu academaidd. Ar ben hynny, bydd myfyrwyr yn parhau i ddatblygu’r medrau astudio a ddysgir yn Astudio Cerddoriaeth, yn cynnwys medrau llyfryddiaethol, medrau meddwl yn annibynnol, a medrau cyflwyno ar lafar.

Bydd y modiwl yn paratoi myfyrwyr ar gyfer ysgrifennu Traethawd Hir ym Mlwyddyn 3, a gall hefyd fod yn fuddiol i fyfyrwyr sy’n ystyried Project Golygu ym Mlwyddyn 3.

Assessment Criteria

threshold

Trothwy: D- Gwaith sy’n dangos gwybodaeth sylfaenol, gyfyngedig o’r pwnc a ddewiswyd, gyda gallu syml i feddwl yn gysyniadol, ac ymwybyddiaeth gyfyngedig o faterion perthnasol, ond rhywfaint o dystiolaeth o ymdriniaeth gyffredinol ddeallusol, gyda mynegiant gweddol.

good

Da: B- Dylai’r gwaith ddangos dealltwriaeth gadarn o’r pwnc a ddewiswyd, lefel dda o feddwl cysyniadol ac o werthuso, ymwybyddiaeth dda o’r prif faterion o bwys, gyda thystiolaeth o graffter deallusol a mynegiant da.

excellent

Rhagorol:A- Gwaith sy’n dangos dealltwriaeth drylwyr o’r pwnc a ddewiswyd, gyda thystiolaeth o astudiaeth fwy trylwyr, lefelau uwch o feddwl deallusol, ymdriniaeth wreiddiol a medrau ysgrifennu rhagorol.

Learning outcomes

 1. dysgu sut i ysgrifennu am gerddoriaeth a hanes cerddoriaeth mewn modd sy’n dangos ôl gwybodaeth, wedi’i strwythuro’n dda, ac yn dangos ymwybyddiaeth o ddulliau.

 2. deall confensiynau a chyd-destunau ysgrifennu academaidd ym maes cerddoriaeth.

 3. datblygu’r galli i gasglu a gwerthuso, mewn modd trefnus, wybodaeth am gerddoriaeth, dirnadaeth gerddorol a hanes cerddoriaeth o amrywiaeth o ffynonellau.

 4. datblygu sgiliau o ran chwilio am lyfryddiaethau a gwybodaeth.

 5. cael gwybodaeth ynglŷn â phwnc cerddoregol penodol o’u dewis.

 6. datblygu sgiliau mewn meddwl a holi’n annibynnol.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
COURSEWORK Llyfryddiaeth 15
COURSEWORK Cynllunio 15
ESSAY Prif Aseiniad 70

Teaching and Learning Strategy

Hours
Tutorial 4
Private study 182
 
 1. Saith seminar, i’w cynnal yn wythnosau 1, 3, 5, 8, 10, 16 a 19

 2. Arolygiaeth unigol yn ôl y gofyn, hyd at gyfanswm o 4 awr. Rhagwelir y bydd y rhan helaethaf o hyn yn digwydd yn Semester 2.

14

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Safety-Consciousness - Having an awareness of your immediate environment, and confidence in adhering to health and safety regulations
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Mentoring - Able to support, help, guide, inspire and/or coach others
 • Caring - Showing concern for others; caring for children, people with disabilities and/or the elderly
 • Management - Able to utilise, coordinate and control resources (human, physical and/or financial)
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others
 • Leadership - Able to lead and manage, develop action plans and objectives, offer guidance and direction to others, and cope with the related pressures such authority can result in

Subject specific skills

 • Musicianship skills – recognition, classification, contextualisation, reconstruction, exploration
 • Intellectual skills specific to Music – contextual knowledge, cultural awareness, critical understanding, repertoire knowledge, curiosity, analytical demonstration
 • Technological skills – digital capture, digital expression, digital innovation
 • Intellectual skills shared with other disciplines – research and exploration, reasoning and logic, understanding, critical judgement, assimilation and application
 • Skills of communication and interaction – oral and written communication, public presentation, team-working and collaboration, awareness of professional protocols, sensitivity, ICT skills, etc.
 • Skills of personal management – self-motivation, self-critical awareness, independence, entrepreneurship and employment skills, time management and reliability, organisation, etc.

Pre- and Co-requisite Modules

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: