Coronavirus (Covid-19) Information

Module WXC-2011:
Cerddoleg Blwyddyn 2

Module Facts

Run by School of Music, Drama and Performance

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Mr Wyn Thomas

Overall aims and purpose

 1. Datblygu gwell medrau o ran meddwl ac ysgrifennu am gerddoriaeth a hanes cerddoriaeth.

 2. Cynyddu'r ymwybyddiaeth o gonfensiynau a chyd-destunau ymchwil ac ysgrifennu academaidd.

 3. Datblygu medrau mewn ymchwil a chanfod gwybodaeth newydd.

 4. Meithrin gwybodaeth a dealltwriaeth y myfyriwr ynglŷn â phwnc cerddoregol penodol o'u dewis.

 5. Paratoi'r myfyrwyr ar gyfer gofynion y Traethawd Hir ym Mlwyddyn 3 (WXC3277).

Course content

Mae ymchwil yn fedr academaidd sylfaenol, ac felly hefyd y gallu i ysgrifennu'n effeithiol ar ganlyniad yr ymchwil hwnnw. Yn ystod y modiwl hwn, bydd y myfyriwr yn ymchwilio i bwnc o'i ddewis/dewis ei hun, ac yn ysgrifennu traethawd (oddeutu 4,500 o eiriau) fydd yn nodi ei ganfyddiadau. Ar yr un pryd, bydd y modiwl yn gyflwyniad i rai o gonfensiynau a dulliau ymchwil a chyflwyno cerddoregol, a hynny drwy astudiaeth o wahanol enghreifftiau o ysgrifennu academaidd. Ar ben hyn, bydd y myfyriwr yn parhau i ddatblygu'r medrau astudio a ddysgwyd yn Astudio Cerddoriaeth (yn y flwyddyn gyntaf), gan gynnwys medrau llyfryddiaethol, medrau meddwl yn annibynnol, a medrau cyflwyno ar lafar.

Bydd y modiwl yn gyfrwng i baratoi'r unigolyn ar gyfer ysgrifennu Traethawd Hir ym Mlwyddyn 3, a gall hefyd fod yn fuddiol i fyfyrwyr sy'n ystyried Project Golygu ym Mlwyddyn 3.

Bydd y modiwl yn paratoi myfyrwyr ar gyfer ysgrifennu Traethawd Hir ym Mlwyddyn 3, a gall hefyd fod yn fuddiol i fyfyrwyr sy’n ystyried Project Golygu ym Mlwyddyn 3.

Assessment Criteria

threshold

Trothwy: D- Gwaith sy’n dangos gwybodaeth sylfaenol, gyfyngedig o’r pwnc a ddewiswyd, gyda gallu syml i feddwl yn gysyniadol, ac ymwybyddiaeth gyfyngedig o faterion perthnasol, ond rhywfaint o dystiolaeth o ymdriniaeth gyffredinol ddeallusol, gyda mynegiant gweddol.

good

Da: B- Dylai’r gwaith ddangos dealltwriaeth gadarn o’r pwnc a ddewiswyd, lefel dda o feddwl cysyniadol ac o werthuso, ymwybyddiaeth dda o’r prif faterion o bwys, gyda thystiolaeth o graffter deallusol a mynegiant da.

excellent

Rhagorol:A- Gwaith sy’n dangos dealltwriaeth drylwyr o’r pwnc a ddewiswyd, gyda thystiolaeth o astudiaeth fwy trylwyr, lefelau uwch o feddwl deallusol, ymdriniaeth wreiddiol a medrau ysgrifennu rhagorol.

Learning outcomes

 1. Ar ôl cwblhau'r modiwl, dylai'r myfyriwr allu casglu a gwerthuso cerddoriaeth a hanes cerddoriaeth mewn dull strwythuredig, gwybodus a methodolegol.

 2. Ar ôl cwblhau'r modiwl, dylai'r myfyriwr allu dyfeisio a chynllunio prosiect ymchwil.

 3. Ar ôl cwblhau'r modiwl, dylai'r myfyiwr allu defnyddio confensiynau a chyd-destunau ysgrifennu academaidd ym maes cerddoriaeth.

 4. Ar ôl cwblhau'r modiwl, dylai'r myfyriwr allu defnyddio sgiliau chwilio am lyfryddiaethau a gwybodaeth.

 5. Ar ôl cwblhau'r modiwl, dylai'r myfyriwr allu cyfathrebu gwybodaeth ac dehongliadau newydd sy'n deillio o ymchwil ar bwnc cerddolegol o'i dewis.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
COURSEWORK Gwaith Cwrs 1: Llyfryddiaeth 15
COURSEWORK Ymarfer Cynllunio Traethawd Hir 15
ESSAY Traethawd o hyd canol 70

Teaching and Learning Strategy

Hours
Tutorial 4
Private study 178
Seminar

9 seminar 2 awr o hyd.

18

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Safety-Consciousness - Having an awareness of your immediate environment, and confidence in adhering to health and safety regulations
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Mentoring - Able to support, help, guide, inspire and/or coach others
 • Caring - Showing concern for others; caring for children, people with disabilities and/or the elderly
 • Management - Able to utilise, coordinate and control resources (human, physical and/or financial)
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others
 • Leadership - Able to lead and manage, develop action plans and objectives, offer guidance and direction to others, and cope with the related pressures such authority can result in

Subject specific skills

 • Musicianship skills – recognition, classification, contextualisation, reconstruction, exploration
 • Intellectual skills specific to Music – contextual knowledge, cultural awareness, critical understanding, repertoire knowledge, curiosity, analytical demonstration
 • Technological skills – digital capture, digital expression, digital innovation
 • Intellectual skills shared with other disciplines – research and exploration, reasoning and logic, understanding, critical judgement, assimilation and application
 • Skills of communication and interaction – oral and written communication, public presentation, team-working and collaboration, awareness of professional protocols, sensitivity, ICT skills, etc.
 • Skills of personal management – self-motivation, self-critical awareness, independence, entrepreneurship and employment skills, time management and reliability, organisation, etc.

Resources

Resource implications for students

Nid oes unrhyw oblygiadau adnoddau penodol i fyfyrwyr.

Talis Reading list

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/wxc-2011.html

Pre- and Co-requisite Modules

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: