Coronavirus (Covid-19) Information

Module WXC-2115:
Minimaliaeth

Module Facts

Run by School of Music and Performance

10 Credits or 5 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Prof Pwyll ap Sion

Overall aims and purpose

Un o'r modiwlau Genre/Cyfansoddwr yw hyn, yn ôl Manylion Rhaglenni'r Ysgol Cerddoriaeth. Prif amcan y modiwl yw darparu cyflwyniad manwl i'r maes, a sicrhau'r deilliannau dysgu.

Course content

Bydd y cwrs hwn yn cychwyn trwy edrych ar y term 'minimaliaeth' mewn celfyddyd a cherddoriaeth, gan olrhain ei esblygiad yng ngweithiau cynnar La Monte Young a Terry Riley. Ar ôl trafod traethawd arwyddocaol Steve Reich 'Music as a Gradual Process', dadansoddir gweithiau gan Reich, Glass, Adams ac eraill cyn edrych ar gyfraniad cyfansoddwyr Ewropeaidd mwy diweddar yng nghyd-destun dechrau cyfnod Ôl-finimaliaeth.

Assessment Criteria

threshold

Y mae'r gwaith yn arddangos peth dealltwriaeth a gwybodaeth am y pwnc gyda mynegiant gweddol deg, er ychydig yn gyfyng, o syniadau. Meddir ar ymwybyddiaeth gyfyng o ran pynciau a gallu syml o syniadaeth gysyniadaol.

good

Y mae'r gwaith yn arddangos dealltwriaeth dda o'r pwnc gyda mynegiant safonol o syniadau. Meddir ar ymwybyddiaeth dda o bynciau ynghyd â gallu deallusol craff.

excellent

Y mae'r gwaith yn dangos dealltwriaeth drylwyr o'r pwnc gyda thystiolaeth o ymchwil pellach, syniadaeth ehangach a gwreididiol gyda'r mynegiant yn rhagorol.

Learning outcomes

 1. Ar ôl cwblhau’r modiwl yn llwyddiannus, fe fydd y myfyrwyr yn gallu arddangos gwybodaeth a dealltwriaeth o’r term Minimaliaeth mewn perthynas â cherddoriaeth.

 2. Ar ôl cwblhau’r modiwl yn llwyddiannus, fe fydd y myfyrwyr yn gallu dangos eu bod wedi ymgyfarwyddo â cherddoriaeth y cyfansoddwyr dan sylw.

 3. Ar ôl cwblhau’r modiwl yn llwyddiannus, fe fydd y myfyrwyr yn gallu arddangos sgiliau beirniadol a dadansoddiadol o’u astudiaethau yn ystod y flwyddyn gyntaf i’r maes.

 4. Ar ôl cwblhau’r modiwl yn llwyddiannus, fe fydd y myfyrwyr yn gallu gwerthfawrogi bwriad ac ystyr cerddoriaeth Finimalaidd ynghyd a’i gysylltiadau diwylliannol a chymdeithasol.

 5. Ar ôl cwblhau’r modiwl yn llwyddiannus, fe fydd y myfyrwyr yn gallu arddangos sgiliau cyfathrebu.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
ESSAY traethawd

Un traethawd 2,500 air (75%).

75
INDIVIDUAL PRESENTATION Cyflwyniad Unigol

Un cyflwyniad 6 munud (25%) yn wythnos 7.

25

Teaching and Learning Strategy

Hours
Private study 78
Lecture

Un darlith bob wythnos am 11 wythnos (hyd at 2 awr). Cynhelir Wythnos Ddarllen yn ystod y semester.

22

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • Musicianship skills – recognition, classification, contextualisation, reconstruction, exploration
 • Intellectual skills specific to Music – contextual knowledge, cultural awareness, critical understanding, repertoire knowledge, curiosity, analytical demonstration
 • Technological skills – digital capture, digital expression, digital innovation
 • Intellectual skills shared with other disciplines – research and exploration, reasoning and logic, understanding, critical judgement, assimilation and application
 • Skills of communication and interaction – oral and written communication, public presentation, team-working and collaboration, awareness of professional protocols, sensitivity, ICT skills, etc.
 • Skills of personal management – self-motivation, self-critical awareness, independence, entrepreneurship and employment skills, time management and reliability, organisation, etc.

Resources

Resource implications for students

Nid oes unrhyw oblygiadau adnoddau penodol i fyfyrwyr.

Talis Reading list

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/wxc-2115.html

Pre- and Co-requisite Modules

Courses including this module

Optional in courses: