Module WXC-2154:
Wagner (Cymraeg)

Module Facts

Run by School of Music and Media

10 Credits or 5 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Prof Chris Collins

Overall aims and purpose

Pwrpas y modiwl hwn yw rhoi gwybodaeth a dealltwriaeth i fyfyrwyr o ddramâu cerdd Wagner, dull y cyfansoddwr o fynd ati i'w cyfansoddi, a'u cyd-destun hanesyddol a diwylliannol.

Course content

Ystyrir Wagner yn aml fel cyfansoddwr nodweddiadol y bedwaredd ganrif ar bymtheg: athrylith greadigol yr effeithiodd gwrthryfel ac athronyddiaethau newydd ar y fywyd ac a barodd i'w waith fod yn beryglus o chwyldroadol. Newidiodd ei operâu gwrs hanes cerdd, gan gyflwyno ystod o gysyniadau a thechnegau i'r ddisgyblaeth: Gesamtkunstwerk, drama-gerdd, leitmotif ac arloesi harmonig. Ond pa mor newydd oedd ei ddulliau mewn gwirionedd? Mae'r modiwl hwn yn archwilio cefndir campweithiau operatig aeddfed Wagner ac yn canolbwyntio ar y drefn ffurfiol sy'n eu nodweddu. Rhoddir sylw neilltuol i bedair rhan Der Ring des Nibelungen, ond cyfeirir hefyd at ddramâu-cerdd eraill, yn cynnwys Die Meistersinger von Nürnberg a Tristan und Isolde.

Assessment Criteria

threshold

D: Gwaith sy'n dangos gwybodaeth sylfaenol, gyfyngedig o’r pwnc, gyda gallu syml i feddwl yn gysyniadol, ac ymwybyddiaeth gyfyngedig o faterion perthnasol, ond rhywfaint o dystiolaeth o ymdriniaeth gyffredinol ddeallusol, gyda mynegiant gweddol.

good

B: Dylai’r gwaith ddangos dealltwriaeth gadarn o’r pwnc, lefel dda o feddwl cysyniadol, ymwybyddiaeth o’r prif faterion o bwys, gyda thystiolaeth o graffter deallusol a mynegiant da.

excellent

A: Gwaith sy’n dangos dealltwriaeth drylwyr o’r pwnc, gyda thystiolaeth o astudiaeth ychwanegol, meddwl yn fwy trylwyr, ymdriniaeth wreiddiol a sgiliau ysgrifennu rhagorol.

Learning outcomes

 1. Cael peth dealltwriaeth o'r amgylchiadau pryd cawsant eu creu.

 2. Cael peth dealltwriaeth o nodweddion hanfodol dramâu-cerdd Wagner.

 3. Datblygia sgiliau mewn cyfathrebu.

 4. Cael peth dealltwriaeth o'r technegau strwythurol a ddefnyddir yn y gweithiau hyn.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
ESSAY Traethawd

Traethawd, wedi'i ddewis o blith 3 neu fwy o gwestiynau mewn taflen modiwl.

75
INDIVIDUAL PRESENTATION Presentation

Cyflwyniad unigol o 6-8 munud, ar destun a bennir gan diwtor y modiwl, i'w roi ar ddyddiad a bennir gan diwtor y modiwl.

25

Teaching and Learning Strategy

Hours
Private study

74 awr o astudio preifat.

74
Lecture

11 darlith o 2 awr yr un.

22
Tutorial

Hyd at 4 awr o diwtorials iaith Gymraeg.

4

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting

Subject specific skills

 • Musicianship skills – recognition, classification, contextualisation, reconstruction, exploration
 • Intellectual skills specific to Music – contextual knowledge, cultural awareness, critical understanding, repertoire knowledge, curiosity, analytical demonstration
 • Intellectual skills shared with other disciplines – research and exploration, reasoning and logic, understanding, critical judgement, assimilation and application
 • Skills of communication and interaction – oral and written communication, public presentation, team-working and collaboration, awareness of professional protocols, sensitivity, ICT skills, etc.
 • Skills of personal management – self-motivation, self-critical awareness, independence, entrepreneurship and employment skills, time management and reliability, organisation, etc.
 • Enhanced powers of imagination and creativity (4.17)

Resources

Courses including this module

Optional in courses: