Module WXC-2176:
Cerddoriaeth Michael Nyman

Module Facts

Run by School of Music and Media

10 Credits or 5 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Prof Pwyll ap Sion

Overall aims and purpose

Cyflawni'r holl ddeilliannau dysgu.

Course content

Wrth iddo ennill enwogrwydd yn rhyngwladol yn ystod y tair degawd ddiwethaf, mae Nyman wedi dod yn un o gyfansoddwyr mwyaf llwyddiannus y byd o blith y rhai sy’n dal yn fyw. Serch hynny, mae ei gerddoriaeth wedi’i beirniadu am fenthyca’n barasitig o syniadau cyfnasoddwyr eraill ac am fenthyca oddi wrthi ei hun yn ddidrugaredd. Ar y modiwl hwn, eir ati i roi sylw i’r materion hyn, gan osod gweithiau Nyman o fewn cyd-destun cyffredinol cerddoriaeth arbrofol Eingl-Ameiricanaidd, minimaliaeth ac ôl-finimaliaeth, mewn ymgais i ddatblygu cyfres o ddulliau buddiol o ddeall a gwerthfawrogi ieithwedd gerddorol Nyman. Gan dynnu ar dermau y mae theori ryng-destunol yn sail iddynt, cyflwynir cysyniadau yn ymwneud â meddiannu a bnthuca o fewn cyd-destun cerddoriaeth gelfyddydol a theori’r 20fed ganrif. Yna, bwriedir egluro a diffinio rhyng-destunedd, cyn gosod iaith gerddorol Nyman yng nghyswllt cyfres o ddosbarthiadau a mathau. Yna, daw’r mathau hyn yn sail ar gyfer mwy o astudiaethau manwl ar rai gweithiau penodol yn ystod ail hanner y modiwl, gan amrywio o opera a cherddoriaeth siambr i gerddoriaeth ffilm. Yn hytrach na chyfyngu arddull a thechneg, mae dull rhyng-destunol Nyman, i’r gwrthwyneb, yn rhoi i’r gerddoriaeth amrywiaeth a hyblygrwydd sydd bron yn ddi-ben-draw, ac mae hynny wedi’i ddefnyddio i gyfleu ystod eang o ffurfiau esthetig a mynegiannol. Cyfansodda Nyman gyda’i glust tua’r gorffennol fel petae’n chwarel gyfoethog i’w chloddio, yn gweithio fel archaeolegydd cerdd, gan ddatguddio arteffactau a chreu delweddau cerddorol deinamig allan ohonynt.

Assessment Criteria

threshold

Trothwy Gwaith sy’n dangos gwybodaeth gyfyngedig o’r pwnc, gyda gallu cyfyngedig i feddwl yn gysyniadol, ychydig yn unig o dystiolaeth o fanwl gywirdeb deallusol ond, serch hynny, â mynegiant dealladwy.

good

Da Gwaith sy’n dangos amgyffrediad medrus o’r pwnc, gyda meddwl cysyniadol calonogol, tystiolaeth o graffter deallusol, ac wedi’i fynegi’n glir ac yn ddiddorol.

excellent

Ardderchog Gwaith sy’n dangos amgyffrediad trylwyr o’r pwnc, gyda thystiolaeth o astudiaeth uwch a meddwl cysyniadol estynedig, gyda rhywfaint o wreiddioldeb a dealltwriaeth fanwl, ac wedi’i fynegi’n glir ac yn gydlynol.

Learning outcomes

 1. Dod yn gyfarwydd â cherddoriaeth Nyman, mewn fformat sgôr ac fel recordiadau.

 2. Wedi astudio'r cyd-destyn y deilliodd ei gerddoriaeth ohono.

 3. Wedi dadansoddi gweithiau pwysig yn bur fanwl.

 4. Wedi datblygu sgiliau'n ymwneud â chyfathrebu cysyniadau a syniadau'n ymwneud â'i gerddoriaeth yn fanwl, ar lafar ac yn ysgrifenedig.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
ESSAY Traethawd 75
INDIVIDUAL PRESENTATION Cyflwyniad 25

Teaching and Learning Strategy

Hours
Tutorial

Hyd at 4 awr o diwtorials iaith Gymraeg.

4
Private study

74 awr o astudio preifat.

74
Lecture

Un dosbarth 2 awr bob wythnos am 11 wythnos, yn cynnwys cyflwyniadau gan fyfyrwyr.

22

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting

Subject specific skills

 • Musicianship skills – recognition, classification, contextualisation, reconstruction, exploration
 • Intellectual skills specific to Music – contextual knowledge, cultural awareness, critical understanding, repertoire knowledge, curiosity, analytical demonstration
 • Intellectual skills shared with other disciplines – research and exploration, reasoning and logic, understanding, critical judgement, assimilation and application
 • Skills of communication and interaction – oral and written communication, public presentation, team-working and collaboration, awareness of professional protocols, sensitivity, ICT skills, etc.
 • Skills of personal management – self-motivation, self-critical awareness, independence, entrepreneurship and employment skills, time management and reliability, organisation, etc.
 • Enhanced powers of imagination and creativity (4.17)

Resources

Courses including this module

Optional in courses: