Coronavirus (Covid-19) Information

Module WXC-2216:
Cerdd Cymru A: 20fed-g

Module Facts

Run by School of Music and Performance

10 Credits or 5 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Dr John Cunningham

Overall aims and purpose

Nod ac Amcam

Bydd y modiwl hwn yn

 1. gwerthuso’n feirniadol y traddodiad cerddorol yng Nghymru’r Ugeinfed Ganrif o safbwynt hanesyddol a chymdeithasol;

 2. dangos ymwybyddiaeth o rai o’r gweithiau mwyaf arwyddocaol gan gyfansoddwyr o Gymru yn yr 20fed ganrif;

 3. trafod y gydberthynas gymhleth/ cydberthnasau cymhleth a geir rhwng traddodiadau gwerin, poblogaidd a chelfyddydol yng Nghymru’r 20fed ganrif;

 4. profi ymwybyddiaeth o offer methodolegol ar gyfer dealltwriaeth feirniadol a gwahaniaethol o hanesyddiaeth cerddoriaeth.

Course content

Er amled y cyfeiriadau ar hyd y canrifoedd at Gymru-'Gwlad y gân' - dim ond yn ddiweddar iawn y rhoddwyd y sylw dyladwy i faes CERDDORIAETH YNG NGHYMRU fel rhan o gwrs gradd (Cerddoriaeth).Gwelwyd tuedd gyffredinol ymhlith cerddorion proffesiynol y gorffennol i anwybyddu'r traddodiad ar draul derbyn agweddau ar gerddoriaeth gwledydd estron. I'r perwyl hwn, fe adawyd bylchau mawr yn ein llenyddiaeth gerddorol fel cenedl, dibrisiwyd gwerth nifer o'n traddodiadau a chollwyd golwg ar rai nodweddion unigryw Cymru a'i phobl.

Assessment Criteria

threshold

Trothwy Y mae'r gwaith yn arddangos peth dealltwriaeth a gwybodaeth am y pwnc gyda mynegiant gweddol deg, er ychydig yn gyfyng, o syniadau. Meddir ar ymwybyddiaeth gyfyng o ran pynciau a gallu syml o syniadaeth gysyniadaol.

good

Da Y mae'r gwaith yn arddangos dealltwriaeth dda o'r pwnc gyda mynegiant safonol o syniadau. Meddir ar ymwybyddiaeth dda o bynciau ynghyd â gallu deallusol craff.

excellent

Ardderchog Y mae'r gwaith yn dangos dealltwriaeth drylwyr o'r pwnc gyda thystiolaeth o ymchwil pellach, syniadaeth ehangach a gwreididiol gyda'r mynegiant yn rhagorol.

Learning outcomes

 1. Ar ôl cwblhau'r modiwl yn llwyddiannus bydd y myfyriwr yn gallu gwerthuso agweddau gwahanol ar draddodiad cerddorol Cymru o safbwynt hanesyddol a diwylliannol.

 2. Ar ôl cwblhau'r modiwl yn llwyddiannus bydd y myfyriwr yn gallu cloriannu maes cerddoriaeth Cymru yn ystod yr 20fed ganrif a sylwi'n benodol ar amlochredd cerddorol y rhai a fu'n weithgar yn y maes.

 3. Ar ôl cwblhau'r modiwl yn llwyddiannus bydd y myfyriwr yn gallu gwerthfawrogi'r datblygiadau amlwg gymerodd le yn y traddodiad yn bennaf oherwydd cyfraniad unigolion penodol a chyrff/sefydliadau mewn meysydd amrywiol.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
INDIVIDUAL PRESENTATION Cyflwyniad 20
LOGBOOK OR PORTFOLIO Gwaith ffolio o ymchwil personol 20
ESSAY Traethawd 60

Teaching and Learning Strategy

Hours
Tutorial

1 tiwtorial unigol wrth baratoi ar gyfer cyflwyniad y myfyriwr (15 munud) 1 ymgynghoriad unigol wrth baratoi ar gyfer y traethawd (15 munud)

1
Private study 78
Lecture

11 ddarlith wythnosol (i fyny at 2 awr o hyd)

22

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • Intellectual skills specific to Music – contextual knowledge, cultural awareness, critical understanding, repertoire knowledge, curiosity, analytical demonstration
 • Intellectual skills shared with other disciplines – research and exploration, reasoning and logic, understanding, critical judgement, assimilation and application
 • Skills of communication and interaction – oral and written communication, public presentation, team-working and collaboration, awareness of professional protocols, sensitivity, ICT skills, etc.
 • Skills of personal management – self-motivation, self-critical awareness, independence, entrepreneurship and employment skills, time management and reliability, organisation, etc.

Resources

Resource implications for students

Nid oes unrhyw oblygiadau adnoddau penodol i fyfyrwyr.

Talis Reading list

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/wxc-2216.html

Reading list

Darperir rhestrau darllen ychwanegol fel bo'n briodol i'r pwnc a astudir.

Pre- and Co-requisite Modules

Courses including this module

Optional in courses: