Coronavirus (Covid-19) Information

Module WXC-2241:
Perfformio Unawdol Blwyddyn 2

Module Facts

Run by School of Music and Performance

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1 & 2

Organiser: Mr Richard Craig

Overall aims and purpose

 1. datblygu ymhellach a chryfhau'r sgiliau a gafwyd wrth wneud y modiwl Blwyddyn 1 Perfformio Unigol
 2. datblygu a mireinio techneg offerynnol neu leisiol y myfyriwr

Course content

Bydd disgwyl i’r myfyrwyr adeiladu ac ehangu ar sgiliau a sefydlwyd eisioes yn ystod y modiwlau perfformio unigol ym Mlwyddyn 1. Gwneir hyn trwy hyfforddiant offerynnol neu leisiol unigol. Bydd y tiwtor yn cynghori ac yn cynorthwyo’r myfyriwr i lunio rhaglen arfaethedig o repertoire unawdol (technegol a deongliadol) sy’n cynnwys arddulliau amrywiol, i’w archwilio gan y myfyriwr, a fydd yn fuddiol i ddatblygiad technegol a cherddorol yr unigolyn.

Assessment Criteria

threshold

Y mae'r gwaith yn arddangos peth dealltwriaeth a gwybodaeth am y pwnc gyda mynegiant gweddol deg, er ychydig yn gyfyng, o syniadau. Meddir ar ymwybyddiaeth gyfyng o ran pynciau a gallu syml o syniadaeth gysyniadaol.

good

Y mae'r gwaith yn arddangos dealltwriaeth dda o'r pwnc gyda mynegiant safonol o syniadau. Meddir ar ymwybyddiaeth dda o bynciau ynghyd â gallu deallusol craff.

excellent

Y mae'r gwaith yn dangos dealltwriaeth drylwyr o'r pwnc gyda thystiolaeth o ymchwil pellach, syniadaeth ehangach a gwreididiol gyda'r mynegiant yn rhagorol.

Learning outcomes

 1. Ar ôl cwblhau'r modiwl, dylai myfyrwyr allu dangos gallu i ymateb i gyfarwyddiadau deinamig a chyfleu'r rhain mewn perfformiad.

 2. Ar ôl cwblhau'r modiwl, dylai myfyrwyr allu dangos gallu i gydweithio gyda'r cyfeilydd (neu drac cyfeiliant): gan nodi newidiadau tempo, a dealltwriaeth gadarn o ran y piano (neu drac cyfeiliant).

 3. Ar ôl cwblhau'r modiwl, dylai myfyrwyr allu dangos gallu i gyfuno a pherfformio rhaglen o repertoire cymysg sy'n ymdrin ag amrywiaeth o arddulliau, tempi a mynegiad y perfformio.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
INDIVIDUAL PRESENTATION Perfformio Unawdol

Arholiad ffurfiol sef perfformiad yn para 20 munud (i gynnwys cerdded ar ac oddi ar y llwyfan, tiwnio etc), i’w gynnal yng Nghyfnod Asesu Semester 2. Ceir cynulleidfa fach; mae croeso i ffrindiau a theulu ymgeiswyr fod yn bresennol.

80
INDIVIDUAL PRESENTATION Asesiad technegol Semester 1 - Etude

Perfformiad hyd at 5 munud o ymarferiad (étude) ar gyfer offeryn neu lais unawdol. I’w gynnal yng Nghyfnod Asesu Semester 1.

20

Teaching and Learning Strategy

Hours
Private study

Ymarfer preifat

164
Practical classes and workshops

Gwersi unigol am gyfanswm o 12 awr. Mae’r union amlder a hyd y gwersi yn dibynnu ar gytundeb rhwng yr athro a’r myfyriwr, ond fel rheol cynhelir hwy rhwng Wythnos 2 a Wythnos 12 ym mhob semester. Lle bo’n angenrheidiol a phriodol, 1 awr o amser ymarfer gyda chyfeilydd piano proffesiynol. Gweithdai perfformio wythnosol (awr yr un) yn Semesterau 1 a 2 - 11 awr.

36

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Safety-Consciousness - Having an awareness of your immediate environment, and confidence in adhering to health and safety regulations
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Mentoring - Able to support, help, guide, inspire and/or coach others
 • Caring - Showing concern for others; caring for children, people with disabilities and/or the elderly
 • Management - Able to utilise, coordinate and control resources (human, physical and/or financial)
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others
 • Leadership - Able to lead and manage, develop action plans and objectives, offer guidance and direction to others, and cope with the related pressures such authority can result in

Subject specific skills

 • Musicianship skills – recognition, classification, contextualisation, reconstruction, exploration
 • Re-creative skills – interpretation, innovation, versatility, and other skills relating to performance
 • Creative skills – conception, elaboration, adaptation, presentation, collaboration, preservation
 • Intellectual skills specific to Music – contextual knowledge, cultural awareness, critical understanding, repertoire knowledge, curiosity, analytical demonstration
 • Technological skills – digital capture, digital expression, digital innovation
 • Intellectual skills shared with other disciplines – research and exploration, reasoning and logic, understanding, critical judgement, assimilation and application
 • Skills of communication and interaction – oral and written communication, public presentation, team-working and collaboration, awareness of professional protocols, sensitivity, ICT skills, etc.
 • Skills of personal management – self-motivation, self-critical awareness, independence, entrepreneurship and employment skills, time management and reliability, organisation, etc.
 • Enhanced powers of imagination and creativity (4.17)

Resources

Pre- and Co-requisite Modules

Courses including this module

Compulsory in courses: