Coronavirus (Covid-19) Information

Module WXC-3277:
Traethawd Hir

Module Facts

Run by School of Music, Drama and Performance

40 Credits or 20 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Mr Wyn Thomas

Overall aims and purpose

 1. Datblygu ymhellach a chryfhau'r sgiliau a gafwyd wrth wneud modiwl blwyddyn 2, "Cerddoreg Blwyddyn 2";
 2. Ymwneud ar lefel uwch a materion pwysig mewn cerddoleg gyfredol a/neu ddadansoddi;
 3. Galluogi'r myfyriwr i gyflawni ymchwiliad ysgolheigaidd annibynnol sylweddol;
 4. Galluogi'r myfyriwr i gyfathrebu canlynniadau'r ymchwiliad hwn mewn ffordd briodol.

Course content

Mae'r traethawd hir yn ddarn o ysgrifennu annibynnol ar destun a ddewisir gan yr ymgeisydd mewn ymgynghoriad ag aelod staff ac a gymeradwyir gan y Bwrdd Arholi. Mae'r dewis a'r cymeradwyo hwn yn digwydd yn ystod tymor yr haf yn union cyn Blwyddyn 3. Dylai'r ysgrifennu gymryd i ystyriaeth ymchwil flaenorol berthnasol, ond dylai ddangos gwreiddioldeb meddwl o ran dull ymdrin a dadl. Rhoddir credyd am ansawdd syniadau, eglurder a rhesymeg dadl, addasrwydd llyfryddiaeth a mireinder y cyflwyniad. I gyd-fynd â'r traethawd hir ceir seminarau ar y sgiliau ymchwil, llyfryddiaeth a methodoleg sydd eu hangen i ysgrifennu'r traethawd hir.

Assessment Criteria

threshold

Gwaith sy'n dangos gwybodaeth sylfaenol, gyfyngedig o'r pwnc, gyda gallu elfennol i feddwl yn gysyniadol ac ymwybyddiaeth gyfyngedig o faterion, ond peth tystiolaeth o ymdriniaeth deallusol gyffredinol gyda mynegiant gweddol

good

Dylai'r gwaith ddangos gafael gadarn ar y pwnc, lefel dda o feddwl yn gysyniadol, ymwybyddiaeth o'r prif faterion gyda thystiolaeth o graffter deallusol a mynegiant da.

excellent

Gwaith sy'n dangos gafael drwyadl ar y pwnc, gyda thystiolaeth o astudio pellach, meddwl yn ddyfnach, ymdriniaeth wreiddiol a sgiliau ysgrifennu rhagorol

Learning outcomes

 1. Ar ôl cwblhau’r modiwl yn llwyddiannus, fe fydd y myfyrwyr wedi arddangos y gallu i gyfuno gwybodaeth ynglyn a’r maes dan sylw ac ymdrin â’i arwyddocad yn feirniadol.

 2. Ar ôl cwblhau’r modiwl yn llwyddiannus, fe fydd y myfyrwyr wedi arddangos sgiliau ysgrifennu a chyflwyno boddhaol yn y gwaith cwrs.

 3. Ar ôl cwblhau’r modiwl yn llwyddiannus, fe fydd y myfyrwyr wedi arddangos sgiliau cyfathrebu a thrafodaeth yn y dosbarth.

 4. Ar ôl cwblhau’r modiwl yn llwyddiannus, fe fydd y myfyrwyr wedi datblygu’r gallu i gyflawni ymchwiliad annibynnol sylweddol.

 5. Ar ôl cwblhau’r modiwl yn llwyddiannus, fe fydd y myfyrwyr wedi gwella eu gwreiddioldeb a’u dyfnder meddwl.

 6. Ar ôl cwblhau’r modiwl yn llwyddiannus, fe fydd y myfyrwyr wedi gwella a datblygu sgiliau wrth chwilio am ddeunyddiau ysgolheigaidd gwreiddiol ac eilaidd a’u defnyddio.

 7. Ar ôl cwblhau’r modiwl yn llwyddiannus, fe fydd y myfyrwyr wedi gwella eu sgiliau wrth ymdrin â materion mewn cerddoleg gyfredol ac/neu ddadansoddi cerddorol.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Traethawd Hir 80
Cyflwyniad 10
Adroddiad interim 10

Teaching and Learning Strategy

Hours
Private study 388
Tutorial

• Goruchwyliaeth unigol gyda goruchwyliwr wedi’i bennu, gydag ifanswm o 4 awr dros y flwyddyn. Cyfrifoldeb y myfyriwr yw trefnu goruchwyliaeth.

8
Seminar

Pedwar seminar (50 munud yr un) yn ystod Semester 1.

4

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Management - Able to utilise, coordinate and control resources (human, physical and/or financial)
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • Musicianship skills – recognition, classification, contextualisation, reconstruction, exploration
 • Intellectual skills specific to Music – contextual knowledge, cultural awareness, critical understanding, repertoire knowledge, curiosity, analytical demonstration
 • Intellectual skills shared with other disciplines – research and exploration, reasoning and logic, understanding, critical judgement, assimilation and application
 • Skills of communication and interaction – oral and written communication, public presentation, team-working and collaboration, awareness of professional protocols, sensitivity, ICT skills, etc.
 • Skills of personal management – self-motivation, self-critical awareness, independence, entrepreneurship and employment skills, time management and reliability, organisation, etc.
 • Enhanced powers of imagination and creativity (4.17)

Resources

Resource implications for students

Nid oes unrhyw oblygiadau adnoddau penodol i fyfyrwyr.

Talis Reading list

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/wxc-3277.html

Reading list

Llyfrau cyffredinol

Trevor Herbert, Music in Words: A Guide to Researching and Writing About Music (Oxford University Press, Oxford, 2012). ISBN 978-1848491007.

Demar Irvine, Irvines Writing about Music, 3ydd arg., diw. Mark A Radice (Amadeus Press, Oregon, 1999)

Richard J. Wignell, Writing about music: an introductory guide (Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1990)

Cyngor ar ysgrifennu traethodau hir a phrosiectau

Dolores Black, 500 tips for getting published: a guide for educators, researchers and professionals (Kogan Page, London, 1996)

Stella Cottrell, The Study Skills Handbook (Macmillan, Basingstoke, 1999)

L.F. Locke, Proposals that work: a guide for planning dissertations (Sage Publications, Thousand Oaks, 2014)

Derek Swetnam, How to write your dissertation: a practical Survival guide for students (How to books, Plymouth, 1995)

K.L. Turabian, A manual for writers of term papers, theses and dissertations (University of Chicago Press, Chicago, 1987)

George Watson, Writing a thesis: a guide to long essays and dissertations (Longman, London, 1987)

Confensiynau cyfeirnodi a dyfynnu

David P. Bosworth, Citing your references: a guide for authors (Underhill Press, Thirsk, 1992)

M.L. Manheimer, Style manual: a guide for the preparation of reports and dissertations (M.Dekker, New York, 1973)

The Oxford Dictionary for Writers and Editors (Clarendon Press, Oxford, 1981)

Ffynonellau Cymraeg

Paul Griffiths, Crynodeb o hanes cerddoriaeth fodern o Debussy i Boulez (Gwasg Gwynedd, Caernarfon, 1985)

Donald J. Grout a Claude V. Palisca, Hanes Cerddoriaeth y Gorllewin (Gwasg Prifysgol Cymru, Caerdydd, 1997), gol. Wyn Thomas

Sally Harper a Wyn Thomas (goln.), Cynheiliaid y Gân (Gwasg Prifysgol Cymru, Caerdydd, 2007)

Sally Harper a Wyn Thomas (goln.), Hanes Cerddoriaeth Cymru, Cyf., 1-7 (Gwasg Prifysgol Cymru, Caerdydd, 1996-2007)

Michael Kennedy, Geiriadur Cerddoriaeth Rhydychen (Cwmni Curiad, Penygroes, 1998), addasiad Cymraeg - Delyth Prys

Wyn Thomas, Cerddoriaeth draddodiadol yng Nghymru: Llyfryddiaeth (Llanrwst, 2006)

Pre- and Co-requisite Modules

Courses including this module

Compulsory in courses: