Module XUC-3042:
Profiad Ysgol Uwchradd

Module Facts

Run by School of Education and Human Development

30 Credits or 15 ECTS Credits

Semester 1 & 2

Organiser: Mr Dewi Rowlands

Overall aims and purpose

Galluogi'r myfyrwyr i ddatblygu y sgiliau a'r cymhwysedd mewn addysgu ymarferol y gofynnir amdanynt i fodloni'r deilliannau dysgu, sef, ar AU Lefel 3, y safonau statudol ar gyfer dyfarnu SAC. (Gweler y Disgrifiad Rhaglen a'r Llawlyfr Profiad Ysgol.)

Course content

Assessment Criteria

threshold

Gweler y deilliannau dysgu.

good

Mwyafrif o raddau ar Radd 2 yn y safonau ar gyfer AU Lefel 3.

excellent

Mwyafrif o raddau ar Radd 1 yn y safonau ar gyfer AU Lefel 3.

Learning outcomes

  1. Mae canlyniadau dysgu y modiwl Profiad Ysgol ym Mlwyddyn 3 yn deillio yn uniongyrchol o'r safonau statudol ar gyfer dyfarnu SAC. Ceir ynddynt ddisgrifiad manwl o'r lefel trothwy ar gyfer llwyddo ym mhob blwyddyn. Cynhwysir y rhain yn y Disgrifiad Rhaglen, sy'n dangos isafbwynt y gofynion ar gyfer pob lefel. Maent yn disgyn i bedwar categori: Gwybodaeth a Dealltwriaeth; Cynllunio, Addysgu, a Rheoli Dosbarth; Monitro, Asesu, Cofnodi, Adrodd, ac Atebolrwydd; a Gofynion Proffesiynol Eraill. Nid yw'n hawdd crynhoi y gofynion manwl. Dylid edrych ar y Disgrifiad Rhaglen a'r Llawlyfr Profiad Ysgol perthnasol.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
PROFIAD YSGOL 100

Teaching and Learning Strategy

Hours
  Mae'r myfyrwyr yn treulio oddeutu 40 diwrnod y flwyddyn mewn ysgolion. Mae'r cyfanswm o 300 awr ym Mlwyddyn 3 yn cynnwys yr amser a dreulir yn addysgu, yn ogystal ag arsylwi a pharatoi. Mae hyd y lleoliad ysgol yn un o'r gofynion statudol.  

Courses including this module

Compulsory in courses: