Lles meddwl ac emosiynol

Cefnogi eich lles meddyliol

Os oes gennych bryderon am eich lles meddyliol, yn cael trafferthion yn y gwaith, yn eich bywyd personol neu deuluol, mae sawl gwasanaeth a all gynnig cymorth a chefnogaeth gyfrinachol.

Hybu eich lles meddyliol

Edrychwch ar yr amrywiaeth o adnoddau a hyfforddiant sydd ar gael i wella eich ymwybyddiaeth o'ch lles meddyliol eich hun a lles eraill, a'ch helpu chi i ofalu amdanoch eich hun ac am bobl eraill.

Hyrwyddwr Llesiant y Staff

Isod fe welwch mwy o wybodaeth am rôl Hyrwyddwr Llesiant y Staff, gan gynnwys disgrifiad swydd a sut i wneud cais. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y rôl ar ôl darllen y dogfennau hyn, cysylltwch ag Anna Quin a.quinn@bangor.ac.uk

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?