Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Iechyd Galwedigaethol

Mae Iechyd Galwedigaethol yn gangen arbenigol o feddygaeth sy'n canolbwyntio ar les corfforol a meddyliol staff yn y gwaith.

Nod iechyd galwedigaethol yw rhwystro salwch ac anaf sy'n gysylltiedig â gwaith trwy:

  • annog arferion gweithio diogel;
  • ergonomeg (astudio sut rydych yn gweithio a sut gallech weithio'n well);
  • monitro iechyd yn y gwaith;
  • cefnogi'r broses o reoli absenoldeb salwch.

Datganiad Cenhadaeth
Cenhadaeth Iechyd Galwedigaethol yw gwella a diogelu iechyd, diogelwch a lles pob aelod staff trwy feithrin diwylliant o gefnogaeth a pharch yn y gwaith.

 

Oriau Agor

Dydd Llun 08.30 - 14.00
Dydd Mawrth Wedi cau
Dydd Mercher 08.30 - 14.00
Dydd Iau 08.30 - 14.00
Dydd Gwener 08.30 - 14.00