Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gwybodaeth hygyrchedd ar gyfer Prif Adeilad y Celfyddydau

Arolwg

Lleoliad

Gwelwch Prif Adeilad y Celfyddydau ar Map y Campws.

Dangosir bod yr adeilad hwn yn adeilad 51 ar map safle Prifysgol Bangor

Map Google ar gyfer y lleoliad hwn:

Mynediad i Gerbydau

Mynediad i gerbydau o Ffordd y Coleg (rhwystr maes parcio a agorir gan gerdyn llithro)

Parcio

Parciwch yn y mannau i fathodynnau glas o flaen Prif Adeilad y Celfyddydau os ydych yn mynd i Neuadd Powis neu Neuadd PJ

Parciwch yn y mannau i fathodynnau glas ger y Llyfrgell (gweler y Llyfrgell) sydd agosaf at y fynedfa ger lifft PA y Celfyddydau os ydych yn mynd i fannau eraill o fewn yr adeilad

Mynedfa

Mae’r fynedfa ag esgynfa (â rheiliau llaw) a drysau â moto

Mae mynedfa’r Cwad (agosaf at lifft Prif Adeilad y Celfyddydau) ar lefel, â drysau â motor. Hefyd mae mynedfeydd o’r Teras ar lefel (mae drysau’r fynedfa â motor)

Mynedfa’r Cwad

SYLWCH: O Neuadd Powis y mae’r fynedfa i Ystafelloedd Cerddoriaeth II. G1, G8 a G9, a gall hynny fod yn anodd i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn

Coridorau

Drysau tynnu/ gwthio

SYLWCH: Delir y rhan fwyaf o’r drysau’n agored gan y system dân

Cyfleusterau

Toiled hygyrch ger Ystafelloedd Cynhadledd y Teras (islawr)

Toiled hygyrch ger Neuadd PJ (ochr Neuadd Powis)

SYLWCH: Bydd angen ichi ddod i mewn trwy gyntedd Prif Adeilad y Celfyddydau (gweler y llun ar y chwith)

Lifftiau

Oes - ond mae angen ichi fynd at y lifft ger mynedfa’r Cwad (gweler y Llyfrgell ynglŷn â pharcio)

Mannau Loches

Oes, ger y ddwy res o risiau (ochr Parc y Coleg i’r adeilad)

Fideos

Adrannau’r fideo

Gallwch ddefnyddio’'r dolenni isod i neidio i adrannau penodol o’r fideo.