Darpariaeth Ffydd

Mae Ystafell Dawel yn Anecs Rathbone ar Ffordd y Coleg sydd ar gael yn ystod oriau dysgu i unigolion ei defnyddio i weddïo’n dawel ac i fyfyrio. Mae ystafell gyfarfod yn yr Anecs hefyd sydd ar gael i grwpiau ei harchebu i gynnal gweithgareddau sy’n gysylltiedig â ffydd. Mae toiledau ar wahân i ferched a dynion yn yr Anecs yn ogystal â thoiled hawdd ei gyrraedd ac maent i gyd yn cynnwys cyfleusterau ymolchi at ddibenion crefyddol. Gellir gwneud ymholiadau ac archebu trwy anfon neges e-bost at ffydd@bangor.ac.uk

Mae cefnogaeth ysbrydol ar gael i fyfyrwyr a staff o bob ffydd, ac yr un ffydd, a hynny drwy Dîm y Gaplaniaeth. Mae’r tîm yn cynnwys cynrychiolwyr o grwpiau ffydd lleol sy’n gweithio o fewn Rhwydwaith Cefnogi Myfyrwyr y Brifysgol.

Nod Tîm y Gaplaniaeth yw cynnig clust i wrando a helpu aelodau’r Brifysgol i archwilio ffydd ac ysbrydolrwydd. Gall hefyd gyfeirio pobol tuag at weithgareddau crefyddol eraill yn yr ardal.