Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Tîm y Gaplaniaeth a Darpariaeth Ffydd

Croeso i dudalennau Caplaniaeth a Darpariaeth Ffydd Prifysgol Bangor

Bydd Adeilad Rathbone ar gau o ddydd Llun, 23 Mawrth ymlaen, felly ni fydd yr ystafell dawel na’r ystafell gyfarfod ar gael am gyfnod amhenodol nes clywir yn wahanol.

Er bod Eglwysi a Mannau Ffydd ar gau am y tro, rydym yn dal yma ar gyfer staff a myfyrwyr y brifysgol o bob ffydd a dim ffydd.

Fel cymaint o ddarpariaeth y brifysgol, bu’n rhaid i Dîm Caplaniaeth Prifysgol Bangor, sy’n gysylltiedig â’r Gwasanaethau Myfyrwyr ac yn gweithio gyda nhw, addasu i’r sefyllfa bresennol a symud eu presenoldeb ar-lein i fod ar gael i staff a myfyrwyr y brifysgol. Mae wedi cymryd ychydig o amser i addasu, ond erbyn hyn mae gan bawb fynediad at e-bost prifysgol ac rydym (ac eithrio’r Caplan Uniongred, oherwydd problemau technegol) ar gael i bobl gysylltu â nhw, sgwrsio a chael sgwrsio fideo trwy Microsoft Teams. Mae holl aelodau’r Tîm ar gael i roi cefnogaeth fugeiliol neu gyngor unigol i staff a myfyrwyr.