Polisiau a Gweithdrefnau Datblygu Gyrfa

Mae'r holl gyfleoedd hyrwyddo a amlinellir isod ar gael ar hyn o bryd ac mae'r dyddiad cau wedi'i ymestyn tan 13 Mawrth 2020.

 

 1. Codiadau cyflog o fewn graddfeydd a thâl yn gysylltiedig â chyfraniadau (heblaw Athrawon)
 2. Cynnydd Cyflog o fewn Graddfeydd Athrawon a Chyflogau'n Gysylltiedig â Chyfraniadau
 3. Dyrchafu i Ddarlithyddiaethau neu Fand 1 Athro
 4. Dyrchafu i Fand 2 Athro neu Band 3 Athro
 5. Dyrchafiad i Uwch Ddarlithydd
 6. Dyrchafu ac Ailraddio (holl staff eraill)
 7. Dyrchafiad o Ddarlithydd 1 i Ddarlithydd 2
 8. Profiannaeth Prawf
 9. Gwybodaeth Tâl Ychwanegol y Farchnad
 10. Polisi Seibiant Astudio
 11. Cyfle Datblygu
 12. Polisi Hyfforddi a Datblygu Staff
 13. Polisi Achredu a Chymhwyster Addysgu a Dysgu

1.  Codiadau cyflog o fewn graddfeydd a thâl yn gysylltiedig â chyfraniadau (heblaw Athrawon)

 

2.   Cynnydd Cyflog o fewn Graddfeydd Athrawon a Chyflogau'n Gysylltiedig â Chyfraniadau

 

3.   Dyrchafu i Ddarlithyddiaethau neu Fand 1 Athro

 

Yn ôl i'r brig

4. Dyrchafu i Fand 2 Athro neu Band 3 Athro

 

5.   Dyrchafiad i Uwch Ddarlithydd

 


6.    Dyrchafu ac Ailraddio (holl staff eraill)

 

Yn ôl i'r brig

 

7.    Dyrchafiad o Ddarlithydd 1 i Ddarlithydd 2

 • Cysylltir â staff sy'n gympas am ddyrchafiad ym mis Mehefin y flwyddyn y maent i fod i symud ymlaen, i baratoi eu ffurflen gais i'w gyflwyno

Yn ôl i'r brig

8. Profiannaeth Prawf

Yn ôl i'r brig

9. Gwybodaeth Tâl Ychwanegol y Farchnad

Yn ôl i'r brig