Polisiau a Gweithdrefnau Datblygu Gyrfa

Mae'r cyfleoedd dyrchafu a amlinellir isod ar gael ar hyn o bryd. Sylwer, fodd bynnag, ar gyfer eitemau 5 a 6 (dyrchafu i Uwch Ddarlithydd, a dyrchafu ac ailraddio ar gyfer yr holl staff eraill), y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ar gyfer y ffenestr gyfredol yw 31 Hydref yn hytrach na 31 Gorffennaf 2019. 

 1. Codiadau cyflog o fewn graddfeydd a thâl yn gysylltiedig â chyfraniadau (heblaw Athrawon)
 2. Cynnydd Cyflog o fewn Graddfeydd Athrawon a Chyflogau'n Gysylltiedig â Chyfraniadau
 3. Dyrchafu i Ddarlithyddiaethau neu Fand 1 Athro
 4. Dyrchafu i Fand 2 Athro neu Band 3 Athro
 5. Dyrchafiad i Uwch Ddarlithydd
 6. Dyrchafu ac Ailraddio (holl staff eraill)
 7. Dyrchafiad o Ddarlithydd 1 i Ddarlithydd 2
 8. Profiannaeth Prawf
 9. Gwybodaeth Tâl Ychwanegol y Farchnad
 10. Polisi Seibiant Astudio
 11. Cyfle Datblygu
 12. Polisi Hyfforddi a Datblygu Staff
 13. Polisi Achredu a Chymhwyster Addysgu a Dysgu

1.  Codiadau cyflog o fewn graddfeydd a thâl yn gysylltiedig â chyfraniadau (heblaw Athrawon)

 • Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 31 Ionawr bob blwyddyn.

2.   Cynnydd Cyflog o fewn Graddfeydd Athrawon a Chyflogau'n Gysylltiedig â Chyfraniadau

 • Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 31 Gorffennaf bob blwyddyn.

3.   Dyrchafu i Ddarlithyddiaethau neu Fand 1 Athro

 • Mae ceisiadau yn cael eu dderbyn trwy'r flwyddyn. Mae Pwyllgor yn cyfarfod tua bob 3 mis neu pa fo angen yn dibynnu ar y nifer o geisiadau sydd wedi cael eu derbyn.

Yn ôl i'r brig

4. Dyrchafu i Fand 2 Athro neu Band 3 Athro

 • Mae ceisiadau yn cael eu dderbyn trwy'r flwyddyn. Mae Pwyllgor yn cyfarfod tua bob 3 mis neu pa fo angen yn dibynnu ar y nifer o geisiadau sydd wedi cael eu derbyn

5.   Dyrchafiad i Uwch Ddarlithydd

 • Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 31 Ionawr a 31 Gorffennaf bob blwyddyn.


6.    Dyrchafu ac Ailraddio (holl staff eraill)

 • Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 31 Ionawr a 31 Gorffennaf bob blwyddyn.

Yn ôl i'r brig

 

7.    Dyrchafiad o Ddarlithydd 1 i Ddarlithydd 2

 • Cysylltir â staff sy'n gympas am ddyrchafiad ym mis Mehefin y flwyddyn y maent i fod i symud ymlaen, i baratoi eu ffurflen gais i'w gyflwyno

Yn ôl i'r brig

8. Profiannaeth Prawf

Yn ôl i'r brig

9. Gwybodaeth Tâl Ychwanegol y Farchnad

Yn ôl i'r brig