Module XAC-3023:
Traethawd Hir

Module Facts

Run by School of Education and Human Development

40 Credits or 20 ECTS Credits

Semester 1 & 2

Organiser: Dr Nia Young

Overall aims and purpose

Astudiaeth annibynnol yw modiwl y traethawd hir ar bwnc o ddewis y myfyriwr, a gytunir gyda'r tiwtor astudio yn ystod Blwyddyn 2 ar sail maes diddordeb academaidd sy'n ymwneud â phlant a phobl ifanc. Mae’n rhoi cyfle i fyfyrwyr gynllunio a chynnal astudiaeth ymchwil ar raddfa fach a derbyn adborth diagnostig rheolaidd gan y tiwtor. Bydd myfyrwyr yn canolbwyntio ar ymchwil drwyadl i’r maes a ddewisir, gan gynnwys adolygu’r llenyddiaeth, gwneud tasgau ymchwil, casglu data ansoddol ac/neu feintiol, defnyddio sgiliau dadansoddi a chyfuno mewn ffordd briodol a chyflwyno dadl argyhoeddiadol wedi ei strwythuro'n dda.

Course content

Mae’r modiwl yn adeiladu ar gynnwys Modiwl XAC 2013 ac fe'i cynlluniwyd er mwyn caniatáu i fyfyrwyr lunio traethawd hir sylweddol yn annibynnol. Mae’r myfyrwyr yn dewis eu maes astudio yn unol â’u diddordebau a’u profiadau eu hunain ym maes plant a phobl ifanc. Mae tiwtoriaid goruchwylio’n rhoi cefnogaeth i drafod meysydd ymchwil priodol, cyfeiriad a strwythur yr astudiaeth, a natur a dyfnder y gwaith. Bydd myfyrwyr yn derbyn adborth diagnostig yn rheolaidd wrth iddynt gyflwyno penodau drafft.

Assessment Criteria

threshold

Dealltwriaeth boddhaol o beth yw prosiect ymchwil effeithiol; gallu i ddewis testun a gweithredu ymchwil derbyniol ynghyd a chyflwyno tystiolaeth a pheth dadansoddi.

good

Dealltwriaeth da o beth yw prosiect ymchwil effeithiol; gallu i ddewis testun addas a gweithredu ymchwil effeithiol, ynghyd a dadansoddi a chloriannu’r dystiolaeth yn dda.

excellent

Dealltwriaeth cynhwysfawr o beth yw prosiect ymchwil effeithiol; gallu i ddewis testun addas a gweithredu ymchwil effeithiol ac eang, ynghyd a dadansoddi a chloriannu’r dystiolaeth yn ardderchog gan ddangos gwreiddioldeb.

Learning outcomes

 1. Egluro canfyddiadau a goblygiadau allweddol yr ymchwil yn glir yn weledol ac ar lafar

 2. ymchwilio i bersbectifau cymdeithasegol, seicolegol, athronyddol neu hanesyddol yn ymwneud â phlant a phobl ifanc;

 3. gwerthuso’n feirniadol amrywiaeth o lenyddiaeth ac ymchwil yn ymwneud â maes astudio perthnasol;

 4. cyflawni tasgau ymchwil cymhleth a dadansoddi a chyfuno data mewn perthynas â ffocws yr ymchwil;

 5. gwerthuso’n feirniadol canfyddiadau allweddol yn feirniadol a thrafod goblygiadau’r ymchwil;

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Traethawd Hir 15
Traethawd Hir 85

Teaching and Learning Strategy

Hours
  400

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Safety-Consciousness - Having an awareness of your immediate environment, and confidence in adhering to health and safety regulations
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting

Courses including this module

Compulsory in courses: