Coronavirus (Covid-19) Information

Module XAC-3023:
Traethawd Hir

Module Facts

Run by School of Education and Human Development

40 Credits or 20 ECTS Credits

Semester 1 & 2

Organiser: Dr Margiad Williams

Overall aims and purpose

Astudiaeth annibynnol yw modiwl y traethawd hir ar bwnc o ddewis y myfyriwr, a gytunir gyda'r tiwtor astudio yn ystod Blwyddyn 2 ar sail maes diddordeb academaidd sy'n ymwneud â phlant a phobl ifanc. Mae’n rhoi cyfle i fyfyrwyr gynllunio a chynnal astudiaeth ymchwil ar raddfa fach a derbyn adborth diagnostig rheolaidd gan y tiwtor. Bydd myfyrwyr yn canolbwyntio ar ymchwil drwyadl i’r maes a ddewisir, gan gynnwys adolygu’r llenyddiaeth, gwneud tasgau ymchwil, casglu data ansoddol ac/neu feintiol, defnyddio sgiliau dadansoddi a chyfuno mewn ffordd briodol a chyflwyno dadl argyhoeddiadol wedi ei strwythuro'n dda.

Course content

Mae’r modiwl yn adeiladu ar gynnwys Modiwl XAC 2033 ac fe'i cynlluniwyd er mwyn caniatáu i fyfyrwyr lunio traethawd hir sylweddol yn annibynnol. Mae’r myfyrwyr yn dewis eu maes astudio yn unol â’u diddordebau a’u profiadau eu hunain ym maes plant a phobl ifanc. Mae tiwtoriaid goruchwylio’n rhoi cefnogaeth i drafod meysydd ymchwil priodol, cyfeiriad a strwythur yr astudiaeth, a natur a dyfnder y gwaith. Bydd myfyrwyr yn derbyn adborth diagnostig yn rheolaidd wrth iddynt gyflwyno penodau drafft.

Assessment Criteria

threshold

Dealltwriaeth boddhaol o beth yw prosiect ymchwil effeithiol; gallu i ddewis testun a gweithredu ymchwil derbyniol ynghyd a chyflwyno tystiolaeth a pheth dadansoddi.

good

Dealltwriaeth da o beth yw prosiect ymchwil effeithiol; gallu i ddewis testun addas a gweithredu ymchwil effeithiol, ynghyd a dadansoddi a chloriannu’r dystiolaeth yn dda.

excellent

Dealltwriaeth cynhwysfawr o beth yw prosiect ymchwil effeithiol; gallu i ddewis testun addas a gweithredu ymchwil effeithiol ac eang, ynghyd a dadansoddi a chloriannu’r dystiolaeth yn ardderchog gan ddangos gwreiddioldeb.

Learning outcomes

 1. Egluro canfyddiadau a goblygiadau allweddol yr ymchwil yn glir yn weledol ac ar lafar

 2. ymchwilio i bersbectifau cymdeithasegol, seicolegol, athronyddol neu hanesyddol yn ymwneud â phlant a phobl ifanc;

 3. gwerthuso’n feirniadol amrywiaeth o lenyddiaeth ac ymchwil yn ymwneud â maes astudio perthnasol;

 4. cyflawni tasgau ymchwil cymhleth a dadansoddi a chyfuno data mewn perthynas â ffocws yr ymchwil;

 5. gwerthuso’n feirniadol canfyddiadau allweddol yn feirniadol a thrafod goblygiadau’r ymchwil;

Assessment Methods

Type Name Description Weight
INDIVIDUAL PRESENTATION Cyflwyniad

Bydd myfyrwyr yn cyflwyno am eu prosiect traethawd hir, ar sail yr adolygiad llenyddiaeth a dulliau arfaethedig

15
DISSERTATION Traethawd Hir

Bydd myfyrwyr yn cwbwlhau traethawd hir am eu prosiect ymchwil trydedd flwyddyn

85

Teaching and Learning Strategy

Hours
Practical classes and workshops

Bangor Oral Presentation Scheme

11
 

(a) Amser Cyswllt - e.e. ar-lein: 12 awr (b) Astudio Annibynol - amser darllen, paratoi a gwneud aseiniadau: 388 awr Dull Dysgu: Sesiynau ar-lein: 4 awr Arall: 8 awr Strategaeth Dysgu: Mae'r modiwl yn un hunan-astudio gyda chymorth fel ganlyn: 1. Tiwtorialau grwp neu unigol gyda goruchwyliwr: 8 awr (ar draws y ddau dymor) 2. Sesiynau galw heibio traethawd hir (wedi'i trefnu ar draws y ddau dymor)

389

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Safety-Consciousness - Having an awareness of your immediate environment, and confidence in adhering to health and safety regulations
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting

Courses including this module

Compulsory in courses: