Rheoli a lleihâi carbon

Yma ym Mangor rydym wedi ymrwymo i gyfyngu ein cyfraniad at newid hinsawdd a chynhesu byd-eang drwy leihau'r symiau o nwyon tŷ gwydr a gaiff eu gollwng i'r awyr o ganlyniad i'n gweithgareddau. Rydym wedi gosod targedau heriol i ni ein hunain i gyflawni hyn. Ein nod yw lleihau ein gollyngiadau CO2 3% bob blwyddyn. Yn y tymor hwy ein nod yw lleihau ein lefelau C02 (e) 2005/2006 40% erbyn 2020.

Manylion ein gwaith rheoli a gostwng carbon:

Yn y tudalennau hyn byddwn yn rhoi gwybodaeth, fel y bydd yn dod ar gael, am ein gwaith rheoli a lleihai carbon. Rydym yn croesawu sylwadau, awgrymiadau a barn a gellir eu hanfon drwy e-bost at environment@bangor.ac.uk.