Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Rheoli Dŵr

Rydym yn defnyddio digon o ddŵr tap i lenwi pwll nofio Olympaidd pob wythnos, ac mae cyfanswm y garthffosiaeth rydym yn ei chynhyrchu yn flynyddol yn pwyso cymaint â phoblogaeth Eliffantod Asiaidd y Byd (40,000 ohonynt!)

Er ei fod yn ymddangos fod gennym ni fwy na'n siâr o ddŵr yng ngogledd Cymru, dyma'n hadnodd mwyaf gwerthfawr. Yn ogystal â'r gost ariannol, mae cael dŵr i'n tapiau a chael gwared arno trwy'r rhwydwaith carthffosiaeth yn gofyn am ynni i’w bwmpio a'i ddarparu, yn ogystal â nifer o gemegau i'w drin. A pho fwyaf yr ydym yn ei dynnu o'n hafonydd a’n llynnoedd, po leiaf sydd ar ôl fel cynefinoedd dyfrol.

Beth allwch chi ei wneud

  • Llenwch eich poteli dŵr y gellir eu hailddefnyddio am ddim yn ein mannau arlwyo a'r tapiau wedi'u labelu
  • Arbedwch bob diferyn. Peidiwch â gadael i dapiau ollwng yn ddiangen, a chymerwch gawod yn lle bath
  • Awydd coffi? Berwch dim ond y dŵr sydd arnoch ei angen - mae hyn yn arbed dŵr ac ynni
  • Rhowch wybod am namau neu ddŵr yn diferu i'r tîm Cynnal a Chadw yn Gwasanaethau Eiddo a Champws (Estyniad 2783)

Dolenni

Polisi Trydan a Dŵr - O dan adolygiad