Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Croeso i safle we gwybodaeth iechyd, diogelwch ac amgylchedd y Brifysgol.

Covid-19

Gwybodaeth Ddiweddaraf

Mae'r safle we yma yn rhoi pwynt gyfeirio at staff a myfyrwyr ar bob mathau o bethau a all effeithio'ch iechyd a diogelwch a'r amgylchedd .

Am rwyddineb mordwyaeth rydym yn cymeradwyo defnyddio'r hypergyswllt ar y chwith, yn arbenigol yr A-Z.

Er hynny, os ydych eisio unrhyw cymorth neu gyngor plîs cysylltwch â ni.

Cefnogaeth Arall

Mae gan y Brifysgol Dîm Diogelwch hefyd sydd â'u prif swyddfa ym Mhrif Adeilad y Celfyddydau, ac sydd ar ddyletswydd 24 awr y dydd, 7 niwrnod yr wythnos.

Mae'r Tîm yn ffurfio rhan o'r Adran Gwasanaethau Eiddo a Champws ac yn cynnwys unigolion cyfeillgar, wedi cael eu hyfforddi'n dda a fydd, mewn argyfwng, yn gwneud eu gorau i helpu staff, myfyrwyr ac ymwelwyr. 

Os oes argyfwng yn codi, gellwch gysylltu â’r tîm Diogelwch ar:

Mewn Argyfwng Galwch Rhif Ffôn Mewnol: 333

Cewch fwy o wybodaeth am y Tîm Diogelwch yma.

 

 

 

 

 

Datganiad Data a Phreifatrwydd
Mae Llywodraethu a Chydymffurfio, Iechyd a Diogelwch, yn defnyddio data personol yn unig i sicrhau bod Prifysgol Bangor yn cydymffurfio â gofynion statudol a chyfraith sifil. Cedwir pob data yn unol ag amserlen gadw'r Brifysgol. Mae data nad yw'n gyhoeddus dim ond yn gallu cael eu gweld gan staff sydd angen ac mae mynediad yn cael ei gyfyngu trwy lefelau caniatâd a/neu ddarpariaethau statudol.
Mae'n ofynnol i ID adrodd ar neu gyfrannu at adroddiadau ac ymgynghoriadau am Brifysgol Bangor, fodd bynnag, mae'r holl ddata a gyflwynir at y dibenion hyn yn ddienw.
Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar https://www.bangor.ac.uk/governance-and-compliance/