Croeso i safle we gwybodaeth iechyd a diogelwch y Brifysgol.

Mae'r safle we yma yn rhoi pwynt gyfeirio at staff a myfyrwyr ar bob mathau o bethau a all effeithio'ch iechyd a diogelwch.

Am rwyddineb mordwyaeth rydym yn cymeradwyo defnyddio'r hypergyswllt ar y chwith, yn arbenigol yr A-Z.

Er hynny, os ydych eisio unrhyw cymorth neu gyngor plîs cysylltwch â ni.

Cefnogaeth Arall

Mae gan y Brifysgol Dîm Diogelwch hefyd sydd â'u prif swyddfa ym Mhrif Adeilad y Celfyddydau, ac sydd ar ddyletswydd 24 awr y dydd, 7 niwrnod yr wythnos.

Mae'r Tîm yn ffurfio rhan o'r Adran Gwasanaethau Eiddo a Champws ac yn cynnwys unigolion cyfeillgar, wedi cael eu hyfforddi'n dda a fydd, mewn argyfwng, yn gwneud eu gorau i helpu staff, myfyrwyr ac ymwelwyr. Er enghraifft, cefnogaeth cymorth cyntaf, pryderon diogelwch, peryglon yn gysylltiedig ag ystadau y tu allan i oriau arferol (h.y. pan fydd y Ddesg Gymorth ar gau) sy'n peri risg ar unwaith.

Os oes argyfwng yn codi, gellwch gysylltu â’r tîm Diogelwch ar:

Mewn Argyfwng Galwch Rhif Ffôn Mewnol: 333

Cewch fwy o wybodaeth am y Tîm Diogelwch yma.