Ein Tîm Amgylcheddol

Cyfarwyddwr Cynaliadwyedd - Einir Young - e.m.young@bangor.ac.uk

Cydlynwyr Cydymffurfiaeth Amgylcheddol - Gareth W Jones & Emma Riches - gareth.w.jones@bangor.ac.uk & e.riches@bangor.ac.uk

Cydlynydd Ynni, Dŵr a Chludiant - Liz Shepherd - e.a.shepherd@bangor.ac.uk

Cydlynydd Gwastraff - Gwen Holland - e.g.holland@bangor.ac.uk

Cydlynydd Bioamrywiaeth - Natalie Chivers - treborth@bangor.ac.uk

Cynaliadwyedd mewn Caffael - Nicola Day - n.h.day@bangor.ac.uk

Cydlynydd Cyfathrebu ac Ymgysylltu - Gwenan Griffith - g.h.griffith@bangor.ac.uk

Cydlynydd Dysgu ac Addysgu Cynaliadwy Campws - Gwenith Elias - gwenith.elias@bangor.ac.uk