Gwastraff nad yw’n bosib ei ailgylchu yn y Brifysgol (biniau du)

Ym Mhrifysgol Bangor, nid ydym yn anfon dim o’n gwastraff i safleoedd tirlenwi. Mae gwastraff na ellir ei ailgylchu wedi bod yn mynd i gyfleuster ‘Ynni o Wastraff’ yn Runcorn rhwng Ebrill 2018 ac Awst 2019, ac i gyfleuster ‘Adfer Ynni’ yn Sir y Fflint o'r enw Parc Adfer ers Awst 2019. Mae hyn yn golygu bod popeth nad ydym yn ei ailgylchu yn y Brifysgol yn cael ei losgi i wneud ynni, tra bod metel gwerthfawr yn cael ei adfer yn ystod y broses a'i ailgylchu'n ddiweddarach.

Mae'r biniau du ledled y campws ar gyfer gwastraff sy’n amhosib i’w ailgylchu. Caiff y deunyddiau canlynol ei dderbyn yn y bin du: deunydd lapio a ffilm blastig, pecynnau creision, deunydd lapio melysion/siocled/bisgedi, deunydd lapio swigod, hancesi papur gwlyb, cadachau gwlyb, cyllyll a ffyrc plastig/pren, gwellt, sachets, cwpanau coffi, bagiau plastig ac unrhyw wastraff na ellir ei ailgylchu. Sylwer, os yw'r geiriau “pydradwy/compostadwy” ar eitemau fel gwydr yfed, cwpan goffi, cyllyll a ffyrc neu wellt, bydd angen iddynt fynd i'r bin du.

Lawrlwythwch y poster methu ailgylchu yma

Sylwer, os yw'r geiriau “pydradwy/compostadwy” ar eitemau fel gwydr yfed, cwpan goffi, cyllyll a ffyrc neu wellt, bydd angen iddynt fynd i'r bin du.

A oes modd ailgylchu Cwpanau Coffi?

Ar hyn o bryd rydym yn trafod y posibilrwydd oi gasglu cwpanau coffi ar gyfer eu hailgylchu. Am y tro, nid yw’n bosib i ni eu hailgylchu oherwydd fod deunydd y cwpanau’n gyfansawdd h.y. maent wedi'u gwneud o gymysgedd o ddeunyddiau sy'n anodd eu gwahanu, a dim ond contractwyr arbenigol penodol sy'n gallu darparu gwasanaeth casglu. Dim ond llond dwrn o gyfleusterau yn y Deyrnas Unedig sy'n delio â'r gwastraff hwnnw. Rydym yn obeithiol y bydd y Brifysgol yn gallu casglu cwpanau coffi i'w hailgylchu rywbryd yn y dyfodol agos iawn.

Rydym hefyd yn edrych ar ailgylchu pethau sy'n anoddach i'w hailgylchu fel ffilm a deunydd lapio, ond mae'n debyg y cymer fwy o amser oherwydd bod angen i ni fod yn siŵr eu bod yn cael eu hailgylchu'n gynnyrch ar ddiwedd eu hoes.

Os hoffech wybod mwy am ein safbwynt ar blastig a mentrau parhaus, ewch i'r dudalen ganlynol.

Diweddarwyd y Dudalen fis Medi 2019.