System Rheoli Amgylcheddol

Mae nifer cynyddol o sefydliadau yn mynegi eu hygrededd amgylcheddol trwy weithredu System Rheoli Amgylcheddol (SRhA) achrededig.  Nid yw Prifysgol Bangor yn eithriad.  Mae gan y Brifysgol achrediadau ISO14001:2015 am reolaeth amgylcheddol, sy'n datblygu ein hymagwedd at:

  • Gwellia'r Amgylchedd yn Barhaus
  • Cydymffurfio â Deddfwriaeth Amgylcheddol
  • Atal Llygredd
  • Rhoi gwybod am faterion Amgylcheddol

 

Mae manylion pellach am ein System Rheoli Amgylcheddol ar y tudalen yma.

Yn y tudalennau hyn byddwn yn rhoi gwybodaeth, fel y bydd yn dod ar gael, am ein System Rheoli'r Amgylchedd, am ein perfformiad amgylcheddol, ac am sut rydym yn symud ymlaen. Rydym yn croesawu sylwadau, awgrymiadau a barn a gellir eu hanfon drwy e-bost at environment@bangor.ac.uk.