Coronavirus (Covid-19) Information

Module LCF-1001:
Sgiliau Iaith Ffrangeg

Module Facts

Run by School of Languages, Literatures, Linguistics and Media

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1 & 2

Organiser: Dr Armelle Blin-Rolland

Overall aims and purpose

Bwriad y modiwl hwn yw galluogi myfyrwyr sydd wedi cwblhau lefel A (neu gymhwyster cyfwerth) mewn Ffrangeg i adeiladu ar, a datblygu ymhellach, eu sgiliau ysgrifennu.

Bydd myfyrwyr sy'n dilyn y modiwl hwn yn gweithio tuag at gyrraedd lefel B2 y Fframwaith Cyfeirio Ewropeaidd Cyffredin ar gyfer Ieithoedd (CEFR).

Course content

Bydd dosbarthiadau'n cael eu rhannu rhwng cyflwyno ac ymarfer elfennau gramadegol a thrin a thrafod amrywiaeth o destunau. Gwneir hyn drwy:

 1. Datblygu dealltwriaeth o strwythurau gramadegol allweddol a'r gallu i gymhwyso'r rhain mewn ymarferion gramadeg, cyfieithiadau a thraethodau.
 2. Datblygu sgiliau cyfieithu a darllen drwy astudio testunau sy'n amrywio o ran arddull a chywair.
 3. Datblygu sgiliau cyfieithu testunau i ac o'r Ffrangeg a chynhyrchu darnau ysgrifenedig, megis traethodau byr, yn Ffrangeg.
 4. Datblygu ac ehangu geirfa.

Rydym yn defnyddio'r gwerslyfr canlynol trwy'r flwyddyn:

Simone Renaud & Dominique van Hooff. En Bonne Forme (8fed argraffiad) (Efrog Newydd: John Wiley & Sons, 2008)

Rydym hefyd yn awgrymu bod myfyrwyr yn prynu'r canlynol:

 • Geiriadur dwyieithog mawr, megis rhifyn diweddaraf y Collins-Robert neu'r Oxford-Hachette.
 • Geiriadur uniaith mawr, megis rhifyn diweddaraf y Petit Robert.
 • Cyfeirlyfr gramadeg Ffrangeg manwl i gyd-fynd â'r gwerslyfr. Rydym yn argymell argraffiad diweddaraf French Grammar and Usage (Hawkins a Towell) neu A Comprehensive French Grammar (Glanville Price). Er ei fod ychydig yn fyrrach na'r ddau lyfr blaenorol, mae A French Reference Grammar (Ferrat) hefyd yn addas ar gyfer y flwyddyn gyntaf.

Assessment Criteria

threshold

40-49%: Gwybodaeth gyfyngedig o ramadeg a geirfa sy'n arwain at allu cyfyngedig i gyfathrebu mewn Ffrangeg ysgrifenedig.

good

50-69%: Gwybodaeth dda o ramadeg a geirfa sy'n caniatáu lefel dda o gyfathrebu effeithiol mewn Ffrangeg ysgrifenedig.

excellent

70+%: Gwybodaeth ardderchog o ramadeg a geirfa. Gafael gadarn ar yr iaith o ran techneg ac arddull sy'n caniatáu cyfathrebu clir a manwl mewn Ffrangeg ysgrifenedig.

Learning outcomes

 1. Datblygu sgiliau cyfieithu a darllen a deall drwy astudio testunau sy'n amrywio o ran naws a chywair.

 2. Defnyddio geirfa newydd yn effeithiol a hyderus mewn gwaith ysgrifenedig.

 3. Dangos dealltwriaeth o strwythurau gramadegol allweddol; dod yn fwy hyderus wrth ddefnyddio cystrawennau gramadegol mwy cymhleth mewn ymarferion gramadeg ac wrth ysgrifennu traethodau

 4. Ysgrifennu Ffrangeg cywir ac idiomatig sy'n addas i'r cyd-destun.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
COURSEWORK Written Exercise 16.68
COURSEWORK Translation into French 16.66
COURSEWORK Translation into English/Welsh 16.66
EXAM 2 hour written exam 50

Teaching and Learning Strategy

Hours
Seminar

Yn y ddau dymor ceir 2 awr yr wythnos + 1 awr cyfrwng Cymraeg (a fydd yn cyfuno'r elfen cyfrwng Cymraeg o LCF1002 hefyd) am 11 wythnos.

44
Private study

Ymarfer sgiliau iaith gan ddefnyddio ystod o ddeunyddiau, yn cynnwys Blackboard, adeiladu geirfa, adolygu gramadeg. Cwblhau tasgau gwaith cwrs.

156

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Mentoring - Able to support, help, guide, inspire and/or coach others
 • Management - Able to utilise, coordinate and control resources (human, physical and/or financial)
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • Studying the countries or regions where the target language is used, including aspects of their literatures, cultures, linguistic contexts, history, politics, geography and social or economic structures. (Benchmark statement 5.10)
 • Sensitivity to and analysis of grammar and syntax in the target language, as well as morphology and phonology.
 • The ability to develop independent study skills, such as making effective use of notes. (Benchmark statement 5. 8, and 5.9)
 • The ability to use the target language creatively and precisely in short written assignments in the target language. (Benchmark statement 5.14)
 • The ability to translate short passages into and out of the target language. (Benchmark statement 5.3, 5.4)
 • Engaging with, interpreting and critically evaluating short and longer contemporary texts (short stories, films, novels) in the target language (Benchmark statement 5. 8, and 5.9)
 • The ability to read, understand and summarise written texts in the target language. (Benchmark statement 5.3, 5.4)
 • 1. The ability to use the target language creatively and precisely in short written assignments in the target language. (Benchmark statement 5.14)
 • 2. The ability to translate short passages into and out of the target language. (Benchmark statement 5.3, 5.4)
 • 3. Engaging with, interpreting and critically evaluating short and longer contemporary texts (short stories, films, novels) in the target language (Benchmark statement 5. 8, and 5.9)
 • 7. The ability to read, understand and summarise written texts in the target language. (Benchmark statement 5.3, 5.4)
 • The ability to extract and synthesise key information from written and spoken sources in the target language. (Benchmark statement 5.3, 5.4, 5.14)

Resources

Resource implications for students

Dylai pob myfyriwr gael copi personol o'r gwerslyfr canlynol: Simone Renaud & Dominique van Hooff. En Bonne Forme (8fed argraffiad) (Efrog Newydd: John Wiley & Sons, 2008)

Talis Reading list

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/lcf-1001.html

Pre- and Co-requisite Modules

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: