Coronavirus (Covid-19) Information

Module SCS-2007:
Theori Gymdeithasegol

Module Facts

Run by School of History, Philosophy and Social Sciences

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Dr Cynog Prys

Overall aims and purpose

Bydd y modiwl hwn yn datblygu dealltwriaeth myfyrwyr o wreiddiau theori gymdeithasegol glasurol. Ystyrir gwaith Durkheim, Marx a Weber, a’r modd y gosodwyd eu gwaith seilwaith ar gyfer datblygiad cymdeithaseg. Yn y modiwl hwn byddwn yn trafod; twf cyfalafiaeth, theori gwrthdaro, biwrocratiaeth, ffwythiannaeth a rheolaeth gymdeithasol. Byddwn hefyd yn ystyried y modd yr ymatebodd cymdeithasegwyr ffeministaidd i waith y cymdeithasegwyr hyn gan gynnig beirniadaeth o theori gymdeithasegol glasurol.

Course content

Bydd y modiwl hwn yn datblygu dealltwriaeth myfyrwyr o wreiddiau theori gymdeithasegol glasurol, gan gychwyn gydag ystyriaeth o syniadau meddylwyr yr Aroleuad a sut maent yn parhau'n ddylanwadol hyd heddiw. Ystyrir yn arbennig gyfraniad Emile Durkheim, Karl Marx a Max Weber at ddatblygiad theori gymdeithasegol. Ystyrir eu cyfraniad at ein dealltwriaeth o dwf cyfalafiaeth, theori gwrthdaro, biwrocratiaeth, ffwythiannaeth, a rheolaeth gymdeithasol. Yna edrychir ar gorff o waith sy'n feirniadol o theori glasurol, sef theori ffeministiaeth. Gwelir sut mae syniadaeth yn y maes hwn wedi datblygu'n hanesyddol hyd at y sefyllfa gyfoes. Mae theori ffeministiaeth yn cynnwys ystod eang o safbwyntiau gwleidyddol ac athronyddol, o ffeministiaeth ryddfrydol sy'n canolbwyntio ar greu newid yn amodau byw'r ferch unigol, hyd at y ffeminstiaid radical sydd am weld y sefyllfa gymdeithasol bresennol yn cael ei gwyrdroi'n llwyr. Maes astudiaeth ffeministiaid Marcsaidd-sosialaidd yw cyfalafiaeth a phatriarchaeth, ac ystyrir beirniadaeth y ffeministiaid hyn ar theori gymdeithasegol glasurol.

Assessment Criteria

threshold

Er mwyn llwyddo yn y modiwl hwn, bydd disgwyl i'r myfyrwyr gyflawni'r deilliannau ar y lefel sylfaenol h.y. bydd gofyn iddynt ddangos ymwybyddiaeth o brif weithiau theori glasurol a ffeministiaeth a'r prif gysyniadau perthnasol, bod yn ymwybodol o'r dylanwadau a fu ar eu syniadau.

good

Bydd myfyrwyr da yn gallu dangos dealltwriaeth a barn aeddfed, yn gallu weld y cyswllt rhwng theoriau ac ymarfer cymdeithasol, ac yn gallu cyfeirio at weithiau ac enghreifftiau perthnasol.

excellent

Bydd myfyrwyr rhagorol yn gallu defnyddio'r wybodaeth yn ddansoddol a beirniadol, ac yn gallu cymhwyso'r theoriau at sefyllfaeoedd cymdeithasol penodol.

Learning outcomes

 1. Deall ac egluro gwreiddiau modelau a thraddodiadau cymdeithaseg.

 2. Defnyddio cysyniadau cymdeithasegol i ddadansoddi cymdeithas gyfoes.

 3. Deall cryfderau a gwendidau gwahanol fodelau a theoriau.

 4. Dangos cynnydd mewn dealltwriaeth o dystiolaeth gymdeithasegol.

 5. Gallu cymhwyso theoriau at wahanol sefyllfaeoedd cymdeithasol.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
ESSAY Traethawd Theori Gymdeithasol 50
EXAM Arholiad 50

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture

Darlith awr yr wythnos dros gyfnod o 12 wythnos

12
Seminar

Seminar 1 awr yr wythnos dros 12 wythnos

12
Private study

Astudiaeth breifat - yn paratoi ar gyfer seminarau drwy ddarlleniadau wythnosol; darllen o amgylch y testun darlith wythnosol a pharatoi ar gyfer aseiniadau ac adolygu ar gyfer arholiad.

176

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting

Resources

Talis Reading list

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/scs-2007.html

Reading list

Darperir rhestr ddarllen ar gyfer y modiwl hwn, gan gynnwys adnoddau digidol.

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: