Coronavirus (Covid-19) Information

Module SCU-3010:
Traethawd Hir

Module Facts

Run by School of History, Philosophy and Social Sciences

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1 & 2

Organiser: Dr Myfanwy Davies

Overall aims and purpose

Course content

Mae Traethawd Hir yn ddarn sylweddol o waith, yn cael ei gwblhau ar lefelau 2 a 3. Mae'r traethawd terfynol tua 10,000 o eiriau, ac yn cael ei gyflwyno yn y drydedd flwyddyn. Mae'n cyfrif fel pedair modiwl tuag at eich dyfarniad gradd terfynol. Yn y modiwl yma, byddwch yn parhau a'r gwaith a gychwynwyd gennych ar Lefel 2, a byddwch yn mynd ati i gwblhau'r Traethawd Hir. Bydd hyn yn cynnwys datblygu'r adolygiad llenyddiaeth a gychwynwyd gennych eisoes ar Lefel 2, sy'n trafod prif themau eich testun. Mae'n bosib y byddwch wedi cwblhau rhywfaint o ymchwil gwreiddiol (ond mae hyn yn opsiynol) - er enghraifft, peth gwaith ymchwil meintiol neu ansoddol gwreiddiol y byddwch wedi ei gynnal gyda chymorth a chyfarwyddyd eich goruchwyliwr/aig. Drwy gydol y modiwl, byddwch yn datblygu eich dadansoddiad o'r lenyddiaeth ac unrhyw ddata a gasglwyd, ac yn ysgrifennu eich traethawd.

Assessment Criteria

threshold

Er mwyn llwyddo ar y lefel hon, bydd y myfyriwr/aig wedi cyflwyno Traethawd Hir sy'n trafod un neu fwy o faterion perthnasol; disgrifio rhai o'r prif faterion empeiraidd ac/neu fethodolegol sy'n codi o'r lenyddiaeth ac unrhyw ddata arall a gasglwyd yn ystod yr ymchwil; cyflwyno darn estynedig o waith ysgrifenedig gyda chyfeiriadaeth a llyfryddiaeth sylfaenol

good

Er mwyn llwyddo ar y lefel hon, bydd y myfyriwr/aig wedi cyflwyno Traethawd Hir deallus a medrus; dadansoddi cyfres o faterion empeiraidd, theoretaidd, a methodolegol sy'n berthnasol i'r ymchwil; dangos ymwybyddiaeth gadarn o safle'r testun dan sylw oddi mewn i'r ddisgyblaeth; cyflwyno cyfeiriadaeth a llyfryddiaeth briodol a chywir.

excellent

Er mwyn llwyddo ar y lefel hon, bydd y myfyriwr/aig wedi cyflwyno Traethawd Hir hynod fedrus; dangos ymwybyddiaeth feirniadol o'r dadleuon a gyflwynir i gefnogi'r dadleuon creiddiol; dangos ymwybyddiaeth aeddfed o safle'r testun dan sylw oddi mewn i'r ddisgyblaeth, ynghyd a'r gallu i drafod yn feirniadol y dadleuon cyfoes yn y lenyddiaeth berthnasol; cyflwyno cyfeiriadaeth a llyfryddiaeth drefnus a thrylwyr.

Learning outcomes

  1. Cyflwyno gwaith ysgrifenedig sylweddol (10,000 o eiriau) wedi ei seilio ar ei waith ymchwil ei hun yn ystod y modiwl presennol a modiwl SXU2001 ar Lefel 2)

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Traethawd Hir 10,000 (Sem2) 100

Teaching and Learning Strategy

Hours

Courses including this module

Compulsory in courses: