Coronavirus (Covid-19) Information

Module SCY-2005:
Yr Heddlu a Chymdeithas Gyfoes

Module Facts

Run by School of History, Philosophy and Social Sciences

20 Credits or 10 ECTS Credits

Overall aims and purpose

 1. Trafod astudiaethau polisi yng nghyd-destun prosesau cymdeithasol. 2.Ymdrin a pholisiau ac ymarfer gwaith cyfoes yr heddlu ynghyd â’r fframwaith statudol.
 2. Trafod y newid yng nghyd-destun polisi cyfiawnder troseddol a’i oblygiadau yn feirniadol. 4.Dadansoddi dadleuon cyfoes sydd yn ymwneud â defnyddio awdurdod a grym, a hawliau dynol.
 3. Ymdrin â materion cyfoes sydd yn ymwneud â pholisi ac asesu cyfrifoldeb ac atebolrwydd, cyfle cyfartal, ansawdd a pherfformiad i’r dyfodol.

Course content

Amcan pennaf y fodiwl yw trafod ein dealltwriaeth o’r heddlu, ac yn ehangach, eu swyddogaeth mewn cymdeithas gyfoes. Yn y blynyddoedd diweddar, mae’r heddlu fel sefydliad wedi profi newid sylweddol a bydd y pwysau gan y Llywodraeth am ddiwygiadau pellach yn parhau. Ystyriwn polisiau ac ymarfer gwaith cyfoes yr heddlu a’r fframwaith statudol y maent yn gweithredu. Trafodir y newid yng nghyd-destun trosedd a chyfiawnder troseddol: eu prif swyddogaethau, yr heddlu a’r cyfryngau; atal trosedd a gweithio mewn partneriaeth; datblygiadau mewn polisi cyffuriau; yr heddlu, trefn gyhoeddus ac iawnderau dynol; asesu cyfrifoldeb, ansawdd a pherfformiad; cyfle cyfartal a rheoli i’r dyfodol.

Assessment Criteria

threshold

Trothwy

Ystod graddau D minws at D+

1. Arholiad

2. Aseiniad

Yn gallu disgrifio agweddau theoretaidd, a chysyniadau allweddol yn sylfaenol. Dangos dealltwtiaeth cysyniadol cyffredinol a chasglu gwybodaeth dderbyniol o fewn y maes. Deall newid ym mholisi cyfiawnder troseddol a’i oblygiadau. Trafod datblygiad polisi a gwaith cyfoes yr heddlu yn foddhaol.

excellent

Rhagorol

Ystod graddau A minws at A*

1.Arholiad

2.Aseiniad

Yn gallu dadansoddi agweddau theoretaidd, data a chysyniadau allweddol yn rhesymegol a grymus. Yn gallu cyflwyno gwaith sydd yn dangos dealltwriaeth ddofn o gysyniadau, deall arwyddocâd newid mewn cyfiawnder troseddol a chynnig gwerthusiad soffistigedig o'i oblygiadau. Trafodaeth ddeallus o bolisiau sydd yn ymwneud â’r heddlu a phrosesau cymdeithasol ehangach.

good

Da

Ystod graddau B minws at B+

1. Arholiad

2. Aseiniad

Yn gallu trafod a gwerthuso agweddau theoretaidd, data a chysyniadau allweddol yn feirniadol. Dangos dealltwriaeth cysyniadol clir a soled a thrafod newid ym mholisi cyfiawnder troseddol a’i oblygiadau’n aeddfed. Dangos ôl darllen a defnydd addas o lenyddiaeth wedi ei gyferio’n gywir.

Ystod graddau C minws at C+

1. Arholiad

2. Aseiniad

Yn gallu trafod agweddau theoretaidd, data a chysyniadau allweddol yn weddol lawn a disgrifiadol. Dangos dealltwriaeth cysyniadol eglur a thrafod newid ym mholisi cyfiawnder troseddol a pheth o'i oblygiadau. Dangos ôl darllen a defnydd addas o lenyddiaeth wedi ei gyferio’n weddol gywir.

Learning outcomes

 1. Asesu effeithiolrwydd polisi, yn enwedig cyfrifoldeb ac atebolrwydd, cyfle cyfartal, ansawdd a pherfformiad i’r dyfodol.

 2. Egluro’r newid yng nghyd-destun polisi cyfiawnder troseddol a’i oblygiadau i waith a rôl yr heddlu.

 3. Yn gallu dadansoddi dadleuon cyfoes sydd yn ymwneud â phlismona trefn gyhoeddus a hawliau dynol.

 4. Deall a dehongli polisiau ac ymarfer gwaith cyfoes yr heddlu ynghyd â’r fframwaith statudol.

Assessment Methods

Teaching and Learning Strategy

Hours
Private study

Astudiaeth breifat - astudio'n annibynnol yn darllen yn eang o amgylch testynau darlithoedd a seminarau, a pharatoi aseiniadau ayb. 176 awr.

176
Lecture

12 Darlith - 1 awr yn wythnosol

12
Seminar

12 Seminar - 1 awr yr wythnos

12

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Management - Able to utilise, coordinate and control resources (human, physical and/or financial)
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • Dealltwriaeth o ddulliau ymchwil ynghyd a dealltwriaeth o gryfderau a gwendidau darnau o ymchwil a’u defnydd
 • Y gallu i lunio ac ymchwilio i gwestiynau sydd wedi seilio ar ddamcaniaeth a gwaith empirig mewn cymdeithaseg.
 • Gwybodaeth ymarferol ynghylch defnydd o safbwyntiau damcaniaethol mawr a chysyniadau cymdethiasegol er mwyn deall bywyd cymdeithasol.
 • Y gallu i ddadansoddi, asesu a throsglwyddo gwybodaeth gymdeithasegol empirig
 • Y gallu i ymgysylltu ag amrywiaeth o strategaethau ymchwil ansoddol a meintiol a’r dulliau sydd yn terddu o’r ddau ddynesiad
 • Y gallu i gynnal ymchwil polisi cymdeithasol neu gymdeithasegol annibynnol
 • control, policing, criminal and youth justice, sentencing, and alternative responses to offending
 • how to make ethically sound judgements in relation to research carried out by others or oneself
 • how to use empirical evidence - both quantitative and qualitative in criminology and sociology
 • relationships between these and social divisions and social change.
 • the ability to formulate and investigate sociologically informed questions
 • awareness of how political and cultural values - including the student's own - have an impact on responses to and rival interpretations of safety and security, crime
 • the capacity to analyse, assess and communicate empirical sociological information
 • the ability to identify a range of qualitative and quantitative research strategies and methods
 • the ability to conduct sociological / criminolgical research
 • the ability to undertake and present scholarly work
 • the ability to recognise the relevance of sociological knowledge to social, public and civic policy.
 • trends in crime, harm and victimisation
 • the development of criminology as a distinct area of study and inquiry, and its multidisciplinary or interdisciplinary nature
 • alternative theoretical approaches within criminology, and contemporary debates about the content and scope of criminology
 • how crime, deviance and victimisation are socially and legally constructed the different sources of information about crime and victimisation, both quantitative and qualitative, and how they are produced - including their location in particular legal, political, social and ideological frameworks - and how they can be interpreted
 • different forms of crime and their social organisation
 • different theoretical and empirical approaches to the study, analysis and explanation of crime, deviance, harm and victimisation
 • theoretical and empirical relationships between power, crime and social change, and the impact of globalisation
 • the philosophy and politics of criminalisation, victimisation, criminal justice and modes of punishment
 • the development, role, organisation and governance of efforts to reduce and prevent crime, deviance and harm, and to ensure personal and public safety and security in different locations; the role of the state and non-governmental agencies
 • the effectiveness of such measures, and human rights issues in relation to preventive and pre-emptive measures
 • the social and historical development of the main institutions involved in crime control in different locations
 • the use of discretion in relation to justice processes, including issues of discrimination and diversity
 • governance of criminal and youth justice, and other crime control processes
 • the development of penal and alternative policies in different locations and their relationship to social change
 • representations of victimisation, crime and deviance, and of the main agents and institutions which respond to crime and deviance, as found in the mass media, new media, in official reports and in public opinion
 • how to develop a reflective approach and a critical awareness of the values of local cultures and local politics, and of the student's own values, biography and social identity, and how to bring these skills to bear in an informed response to crime and victimisation
 • relationships of crime, deviance and offending, and victimisation to social divisions such as: age, gender, sexuality, social class, race, ethnicity and religious faith

Resources

Resource implications for students

Dim

Reading list

Mae’r llyfryddiaeth hwn wedi ei gynllunio i annog myfyrwyr i ddarllen yn ehangach na chynnwys darlithoedd yn unig.

Arey, J.B; Wilder, A.H; Normore, A.H; Iannazzo, M.D. & Javidi, M (2015) Crisis intervention teams: an evolution of leadership in community and policing, Policing, Cyfrol 10, Rhif 2, tt. 143-149.

Bailey, R. (2015) “Policing the Police and Crime Commissioners (PCCs): An Examination of the Current Statutory and Political Frameworks for Holding PCCs to Account—A Case Study of the Surrey Police and Crime Panel”, Policing, Cyfrol 9, Rhif 4, tt. 305–313.

Bakker, A.H.M.; Gaillard, A.W.K; van Veldhoven, M. & Hertogs, R. (2015) The impact of critical incidents on mental health: an exploratory pilot study into the moderating effects of social support on the impact of adverse events in Dutch rescue workers, Policing, Cyfrol 10, Rhif 2, tt. 102-112.

Bayley, D.H. (2016) “The Complexities of 21st Century Policing”, Policing, Cyfrol 10, Rhif 3, tt 163–170.

Bell, S. & Eski, Y. (2015) ‘Break a Leg-It’s all in the mind’: Police officers’ attitudes towards colleagues with mental health issues, Policing, Cyfrol 10, Rhif 2, tt. 95-101.

Brain, T. (2010) A history of policing in England and Wales from 1974: a turbulent journey, Oxford: New York: Oxford University Press.

Bjørkelo, B.; M. Egge, H. Bye; & Ganapathy, G. (2014) “Barriers to Achieving Ethnic Diversity in the Norwegian Police Service”, Policing, Cyfrol 9, Rhif 1, tt36-45.

Brogden, M. (2013) Community policing, e-lyfr. Hoboken: Taylor & Francis. Brown, J. & Woolfenden, S. (2011) “Implications of the Changing Gender Ratio amongst Warranted Police Officers”, Policing, Cyfrol 5, Rhif 4, tt. 356-364.

Bowling, B. & Phillips, C. (2007) ”Disproportionate and Discriminatory: Reviewing the Evidence on Police Stop and Search”, The modern law review (2007) Cyfrol 70 Rhif 6 tt. 936-961.

Bullock, K. (2014) “Diversity in the Special Constabulary”, Policing, Cyfrol 9, Rhif 1, tt. 46–55.

Charman, S. & Corcoran, D. (2015) “Adjusting the police occupational cultural landscape: the case of An Garda Síochána”, Policing and Society: An International Journal of Research and Policy, Cyfrol 25, Rhif 5, tt484-503.

Clarke, R.V. & Newman, G.R. (2007) “Police and the Prevention of Terrorism”, Policing, Cyfrol 1, Rhif 1, tt.9-20.

Crocker, R.;Webb, S.; Ganer, S. & Skidmore, M. (2017) The Impact of Organised Crime in Local Communities, London: The Police Foundation.

Cockroft, T. (2017) Police Culture: Histories, Orthodoxies and New Horizons, Policing, Cyfrol 11, Rhif 3, tt. 229-235.

Dyer, W.; Steer, M. & Biddle, P. (2015) Mental Health Street Triage, Policing, Cyfrol 9, Rhif 4, tt. 377-387.

Edwards, C.J. (2011) Changing Policing Theories for 21st Century Societies, Annadale, NSW: Federation Press.

Ericson, R.V. & Heggarty, K.D. (1997) Policing the Risk Society, Oxford:Claredon.

Gibbs, P.(2018) Love, fear and control – does the criminal justice system reduce domestic abuse?, London: Transform Justice.

Gundhus, H.O.I. (2017) Discretion as an Obstacle: Police Culture, Change, and Governance in a Norwegian context, Policing, Cyfrol 11, Rhif 3, tt. 258-272.

Hesketh, I. & Williams, E. (2017) A new canteen culture: the potential to use social media as evidence in policing, Policing, Cyfrol 11, Rhif 3, tt. 346-355.

Holdaway, S. (2015) Policing organized crime: intelligence strategy implementation, e-lyfr, Hoboken: CRC Press.

Holmes, J.S. (2009) “What Do We Know? Lessons from the History of Race Relations within Constabularies”, Policing, Cyfrol 9, Rhif 1, tt5-14.

Huotari, V.(2014)“Extremism”, Policing, Cyfrol 3, Rhif 2, tt. 216-219.

Hughes, G. & Edwards, A. (2012) “Examining intelligence-led policing: developments in research, policy and practice”, Policing and Society: An International Journal of Research and Policy, Cyfrol 24, Rhif:4, tt497-499.

Jefferson, T. (1990) Crime control and community: the new politics of public safety, London: Routledge.

Johnston, L. (2000) The case against paramilitary policing, Milton Keynes: Open University Press.

Jones, M. & Rowe, M. (2015) Policing Britain, Longman.

Jones, M. (2015) “Sixteen Years On: Examining the Role of Diversity Within Contemporary Policing”, Policing, Cyfrol 9, Rhif 1, tt. 2–4.

Kringen, A. L. & Kringen, J. A. (2014) “Who Forgot Lesbian, Gay, and Bisexual Police Officers? Findings from a National Survey”, Policing, Cyfrol 9, Rhif1, tt. 65–76.

Laverick, W. & Cain, L. (2015) “Identifying Barriers to Black Applicants in Police Employment Screening”, Policing, Cyfrol 9, Rhif 1, tt. 15–25.

Loftus, B. (2010) “Police occupational culture: classic themes, altered times”, Policing & Society, An International Journal of Research and Policy, Cyfrol 20, Rhif 1, tt. 1-20.

Mclaughlin, E. (2007) Counter-terrorism and beyond: the culture of law and justice after 9/11, e-lyfr, Hoboken: Taylor & Francis.

Newburn, T. (2006, Gol) The New Policing, Sage Publications:London.

Neyroud, P. & Beckley, A. (2001) Policing Key Readings, Willan Publishing:Devon.

Normone, A.H; Ellis, Brian & Bone, D.H. (2015) The defragmentation of mental health services, police and the homeless, Policing, Cyfrol 10, Rhif 2, tt. 134-142.

O’Neill, M. & Sing, A.M. (2007) Policing, Ethics and Human Rights, Portland: Willan Publishing.

O’Neill, M (2014) ‘Introduction’, in The Police Occupational Culture: New Debates and Directions, M. O’Neill, M.Marks & A. Singh (Gol) Emerald/Elsevier Press, tt. 1-12.

Palmiotto, M.J. (2011) “The Case for the Acceptable ‘Other’: The Impact of Partnerships, PCSOs, and Neighbourhood Policing on Diversity in Policing”, Policing, Cyfrol 9, Rhif 1, tt. 77–88.

Paterson, C. & Best, D. (2015) Policing vulnerability through building community connections, Policing, Cyfrol 10, Rhif 2, tt. 150-157.

Prenzler, T. (2009) Community policing: a police-citizen partnership, e-lyfr, Hoboken: Taylor & Francis.

Punch, M. (2009) Police corruption: preventing misconduct and maintaining integrity, Bocc Raton: CRC Press.

Reiner, R. (2016) Is Police Culture Cultural? Policing, Cyfrol 11, Rhif 3, tt. 236-241.

Rogers, C. (2012) Police corruption: deviance, accountability and reform in policing, Cullompton, Devon; Portland, Or: Willan Publishing.

Rowe, M. (2012) Police work: principles and practice, e-lyfr, Hoboken: Taylor & Francis.

Sergi, A (2015) The Italian Anti-Mafia system between practice and symbolism: evaluating contemporary views on the Italian structure model against organized crime, Policing, Cyfrol 10, Rhif 3, tt. 194-205.

Silvestri, M. (2017) Police Culture and Gender: Revisiting the ‘Cult of Masculinity’, Policing, Cyfrol 11, Rhif 3, tt. 289-300.

Silvestri, M (2012) Policing, race & racism, e-lyfr, Hoboken: Taylor & Francis.

Terpstra, J. (2009) Women in charge: policing, gender and leadership, London: Routledge.

Terpstra, J. & Schaap, D. (2013) “Community Policing in Practice: Ambitions and Realization”, Policing, Cyfrol 4, Rhif 1, tt. 64-72.

Thomas, A. & Forrester-Jones, R. (2018) Understanding the changing patterns of behaviour leading to increased detentions by the police under section 136 of the Mental Health Act 1983, Policing, Cyfrol 12, Rhif 1, tt.1-13.

van Ewijk, A.R. (2011) “Police culture, stress conditions and working styles”, European Journal of Criminology, Cyfrol 10, Rhif 1, tt59-73.

van Steden, R., Miltenburg, E. & Boutellier, H. (2014) “Diversity within Police Forces in Europe: A Case for the Comprehensive View”, Policing, Cyfrol 6, Rhif 1, tt. 76-92.

Wakefield, A. (2007) “Carry on Constable? Revaluing Foot Patrol”, Policing, tt 342-322.

Wright, A. (2012) “101 Things to Do: Unravelling and Interpreting Community Policing”, Policing, Cyfrol 8, Rhif 2, tt. 144-155.

Zureik, E. & Salter, M. (2005) Policing: An Introduction to Concepts and Practice, e-lyfr, Hoboken: Taylor & Francis.

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: