Coronavirus (Covid-19) Information

Module WXC-3411:
Hanes Cerddoriaeth Cymru B

Module Facts

Run by School of Music, Drama and Performance

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Mr Stephen Rees

Overall aims and purpose

Wrth fwrw golwg dros hanes cerddoriaeth yng Nghymru, daw'n amlwg fod amryw o unigolion ar hyd y blynyddoedd wedi chwarae rhan allweddol yn natblygiad y maes ac mae eu dylanwad wedi parhau hyd heddiw. Nôd y modiwl rhagarweiniol hwn yw edrych ar unigolion penodol a chwaraeodd ran flaenllaw yn hanes a datblygiad cerddoriaeth werin a chlasurol Cymru’r 20fed ganrif boed hynny fel cyfansoddwyr, hyrwyddwyr neu berfformwyr.

Course content

Dyma rai o'r pynciau a astudir yn ystod y modiwl: J. Lloyd Williams a’i gyfraniad i faes cerddoriaeth werin yng Nghymru; Walford Davies a’r datblygiadau a gafwyd ym maes cerddoriaeth offerynnol; W. S. Gwynn Williams a byd cyhoeddi cerddoriaeth yng Nghymru; Meirion Williams a byd y gân glasurol; Grace Williams a byd cyfansoddi offerynnol; Nansi Richards a’r delyn deires.

Arweinir y dosbarthiadau gan Mrs Elen Wyn Keen.

Assessment Criteria

threshold

Y mae'r gwaith yn arddangos peth dealltwriaeth a gwybodaeth am y pwnc gyda mynegiant gweddol deg, er ychydig yn gyfyng, o syniadau. Meddir ar ymwybyddiaeth gyfyng o ran pynciau a gallu syml o syniadaeth gysyniadaol.

good

Y mae'r gwaith yn arddangos dealltwriaeth dda o'r pwnc gyda mynegiant safonol o syniadau. Meddir ar ymwybyddiaeth dda o bynciau ynghyd â gallu deallusol craff.

excellent

Y mae'r gwaith yn dangos dealltwriaeth drylwyr o'r pwnc gyda thystiolaeth o ymchwil pellach, syniadaeth ehangach a gwreididiol gyda'r mynegiant yn rhagorol.

Learning outcomes

 1. Ar ôl cwblhau'r modiwl yn llwyddiannus bydd y myfyriwr yn gallu gwerthuso agweddau gwahanol ar draddodiad cerddorol Cymru o safbwynt hanesyddol a diwylliannol.

 2. Ar ôl cwblhau'r modiwl yn llwyddiannus bydd y myfyriwr yn gallu cloriannu maes cerddoriaeth Cymru yn ystod yr 20fed ganrif a sylwi'n benodol ar amlochredd cerddorol y rhai a fu'n weithgar yn y maes.

 3. Ar ôl cwblhau'r modiwl yn llwyddiannus bydd y myfyriwr yn gallu gwerthfawrogi'r datblygiadau amlwg gymerodd le yn y traddodiad yn bennaf oherwydd cyfraniad unigolion penodol a chyrff/sefydliadau mewn meysydd amrywiol.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
INDIVIDUAL PRESENTATION Cyflwyniad ar bwnc penodol a osodir gan y tiwtor

Cyflwyniad Seminar - 8-10 munud (gwerth 25% o’r cyfanswm) i’w gyflwyno yn Wythnos 12. Bydd y cyflwyniad yn cael ei recordio ar Panopto gan y myfyriwr unigol.

25
ESSAY Traethawd ar bwnc penodol a osodir gan y tiwtor

Traethawd o hyd at 3,000 o eiriau (gwerth 75% o’r cyfanswm) i’w gyflwyno yn Wythnos 13.

75

Teaching and Learning Strategy

Hours
Private study

Darllen, gwrando, ac ymchwil unigol.

167
Lecture

Bydd y darlithoedd a’r seminarau yn cael eu cynnal fel cyfuniad o sesiynau byw ar Zoom a fideos byr.

22
Seminar

Bydd y darlithoedd a’r seminarau yn cael eu cynnal fel cyfuniad o sesiynau byw ar Zoom a fideos byr.

11

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • Musicianship skills – recognition, classification, contextualisation, reconstruction, exploration
 • Intellectual skills specific to Music – contextual knowledge, cultural awareness, critical understanding, repertoire knowledge, curiosity, analytical demonstration
 • Intellectual skills shared with other disciplines – research and exploration, reasoning and logic, understanding, critical judgement, assimilation and application
 • Skills of communication and interaction – oral and written communication, public presentation, team-working and collaboration, awareness of professional protocols, sensitivity, ICT skills, etc.
 • Skills of personal management – self-motivation, self-critical awareness, independence, entrepreneurship and employment skills, time management and reliability, organisation, etc.

Resources

Resource implications for students

N/A

Talis Reading list

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/wxc-3411.html

Reading list

https://rl.talis.com/3/bangor/lists/F79197FA-1DE6-F07A-7A0F-C5B1F1E300DF.html?lang=cy

Courses including this module

Optional in courses: