Coronavirus (Covid-19) Information

Module ADB-1117:
Techneg Dadansoddiad Cyllidol

Module Facts

Run by Bangor Business School

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Dr Danial Hemmings

Overall aims and purpose

Nodyn: Mae'r modiwl yn cynnwys elfen efelychu masnachu sy'n rhedeg ochr yn ochr â darlithoedd wythnosol ar fathemateg cyllidol a thechnegau dadansoddol craidd.

Nod y modiwl yw datblygu sgiliau mathemateg a dadansoddi i lefel sy'n galluogi defnydd o dechnegau meintiol mewn ystod eang o weithgareddau busines ac economeg, gan gynnwys (ond nid yn gyfyngedig i) masnachu gwarantau a buddsoddi. Mae rhan greiddiol y modiwl yn cyflwyno mathemateg a thechnegau cyllidol sy'n berthnasol i wneud penderfyniadau mewn ystod eang o gyd-destunau. Pwrpas y rhan efelychu masnachu yw datblygu'r defnydd o dechnegau dadansoddi a phrisio yng nghyd-destun penodol buddsoddiad y farchnad stoc, gan ddefnyddio modelu taenlenni a masnachu gwarannau efelychu mewn amgylchedd delio rhithwir.

Course content

Mae'r modiwl yn ymdrin â thechnegau meintiol sy'n berthnasol mewn amrywiaeth eang o gyd-destunau Ariannol ac Economaidd: gwerth amser o arian, gan gynnwys werthoedd yn y dyfodol o symiau cyfalaf a chynlluniau arbedion, gwerthoedd presennol symiau a blwydd-daliadau cyfalaf, ac adlog; arfarniad o fuddsoddiad, gan gynnwys Gwerth Presennol Net (NPV) a Chyfradd Dychwelyd Mewnol (IRR); risg a dychwelyd buddsoddi; graddfeydd a chyflwyniad i wahaniaethu; elastigedd pris a swyddogaethau cynhyrchu cadarn; ail ddeilliadau a phroblemau optimization. Yn ogystal, mae’r modiwl yn darparu trosolwg o warantau a fasnachir ar gyfnewid (gan gynnwys ecwiti, neu ‘stociau’), ac bydd yr elfen efelychu masnachu yn cyflwyno'r defnydd o dechnegau cyllidol allweddol yng nghyd-destun masnachu gwarantau. Bydd hyn yn cynnwys masnachu gwarantau mewn gwir-amser mewn portffolio rhithwir gan ddefnyddio meddalwedd efelychu Stocktrak

Assessment Criteria

threshold

Trothwy: D- to D+ (40-49%): Dim o bwys wedi ei hepgor neu'n anghywir o ran defnyddio gwybodaeth/sgiliau. Rhywfaint o ddealltwriaeth o elfennau damcaniaethol/cysyniadol/ymarferol. Cyfuno theori/ymarfer/gwybodaeth i'w weld yn ysbeidiol wrth gyflawni amcanion y gwaith a asesir.

good

Da: B- i B +(60-69%): Perfformiad da iawn. Defnyddir y rhan fwyaf o'r wybodaeth berthnasol yn gywir. Dealltwriaeth dda o elfennau damcaniaethol/cysyniadol/ymarferol. Integreiddio da o theori/ymarfer/gwybodaeth wrth geisio cyflawni amcanion y gwaith a asesir. Tystiolaeth o ddefnyddio sgiliau creadigol ac adfyfyriol.

excellent

Rhagorol: A- i A+ (70%+): Perfformiad rhagorol. Defnyddio'r wybodaeth berthnasol yn gywir. Dealltwriaeth ragorol o elfennau damcaniaethol/cysyniadol/ymarferol. Integreiddio da o theori/ymarfer/gwybodaeth wrth geisio cyflawni amcanion y gwaith a asesir. Tystiolaeth gref o ddefnyddio sgiliau creadigol ac adfyfyriol.

C- to C+

Lefel Arall: C- i C + (50-59%): Llawer o’r wybodaeth a’r sgiliau perthnasol wedi’u defnyddio'n gywir at ei gilydd. Dealltwriaeth ddigonol o elfennau damcaniaethol/cysyniadol/ymarferol. Integreiddio gweddol o theori/ymarfer/gwybodaeth wrth geisio cyflawni amcanion y gwaith a asesir. Peth tystiolaeth o ddefnyddio sgiliau creadigol ac adfyfyriol.

Learning outcomes

 1. Deall sut i gymhwyso dulliau mathemategol cyllidol i gael gwerth llif ariannol sy'n digwydd dros gyfnod o amser.

 2. Rhoi’r technegau ar waith i ddatrys problemau busnes, economeg ac cyllid yn ymwneud â llif arian fel refeniw, costau, elw a llog.

 3. Deall a gallu gweithredu technegau ar gyfer buddsoddi mewn gwarantau masnachu cyfnewid.

 4. Deillio a thrin hafaliaid algebraidd, datrys hafaliaid llinol cydamserol a hafaliaid cwadratig, differu a datrys problemau optimeiddiad.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
CLASS TEST Prawf dosbarth

Prawf dosbarth llyfr caeedig 1 awr dan amodau arholiad.

25
COMPREHENSION TEST Asesiad sgiliau ymarferol

Asesiad sgiliau ymarferol yn seiliedig ar yr elfen efelychu masnachu.

25
EXAM Arholiad Ffurfiol

Arholiad llyfr caeedig dwy awr ar ddiwedd semester 2.

50

Teaching and Learning Strategy

Hours
Tutorial

Tiwtorialau cyfrwng Cymraeg

10
Private study

Bydd astudiaeth breifat yn cynnwys amser yn adolygu deunydd darlithoedd ac darllen a argymhellir, cwblhau ymarferion, ac adolygu ar gyfer asesiadau.

160
Lecture

Darlith 2-awr pob wythnos

20
Practical classes and workshops

Gweithdy 1-awr 'efelychu masnachu' pob wythnos

10

Transferable skills

 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • knowledge of theories and empirical evidence concerning financial management, risk and the operation of capital markets (in cases of degrees with significant finance content).
 • Analysis, deduction and induction. Economic reasoning is highly deductive, and logical analysis is applied to assumption-based models. However, inductive reasoning is also important. The development of such analytical skills enhances students' problem-solving and decision-making ability.
 • Quantification and design. Data, and their effective organisation, presentation and analysis, are important in economics. The typical student will have some familiarity with the principal sources of economic information and data relevant to industry, commerce, society and government, and have had practice in organising it and presenting it informatively. This skill is important at all stages in the decision-making process.
 • Framing. Through the study of economics, a student should learn how to decide what should be taken as given or fixed for the purposes of setting up and solving a problem, i.e. what the important 'parameters' are in constraining the solution to the problem. Learning to think about how and why these parameters might change encourages a student to place the economic problem in its broader social and political context. This 'framing' skill is important in determining the decision-maker's ability to implement the solutions to problems.
 • A knowledge of the major theoretical tools and theories of finance, and their relevance and application to theoretical and practical problems (e.g. concept of arbitrage and examples of its use; financial mathematics and capital budgeting criteria; informational efficiency; optimal risk sharing; portfolio theory; asset pricing models and the valuation of securities; cost of capital; derivative pricing; risk management; information asymmetry; principal agency relationships; signalling; Fisher separation and capital budgeting criteria; behavioural finance; term structure and the movement of interest rates; determination of exchange rates and financial intermediation).
 • An ability to interpret financial data including that arising in the context of the firm or household from accounting statements and data generated in financial markets. The interpretation may involve analysis using statistical and financial functions and procedures such as are routinely available in spreadsheets (eg Microsoft Excel) and statistical packages. It may assume the skills necessary to manipulate financial data and carry out statistical and econometric tests (e.g. estimation and interpretation of asset pricing models; financial modelling and projections; event studies and residuals analysis; elements of time series analysis, such as serial correlation mean reversion, and stochastic volatility).
 • Numeracy: the use of quantitative skills to manipulate data, evaluate, estimate and model business problems, functions and phenomena.

Resources

Talis Reading list

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/adb-1117.html

Reading list

Jacques, I. (2018). Mathematics for economics and business, 9th ed. Pearson.

Curwin, J., Slater, R., and Eadson, D. (2013). Quantitative Methods for Business Decisions, 7th Ed. Cengage.

Reilly, F., and Brown, K. (2012). Investment Analysis and Portfolio Management, 10th Ed. Cengage.

Pring, M. (2014). Technical Analysis Explained, 5th ed. McGraw-Hill.

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: