Coronavirus (Covid-19) Information

Module CCB-2202:
Ymdrin â'ch Pwnc yn Gymraeg

Module Facts

Run by School of Welsh and Celtic Studies

10 Credits or 5 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Ms Eleri Hughes

Overall aims and purpose

 1. cynnig arweiniad ar faterion ieithyddol yn unol ag anghenion yr unigolyn

 2. meithrin cyfrifoldeb dros gywirdeb eu Cymraeg a'r sgiliau i loywi eu hiaith eu hunain

 3. defnyddio'r cywair priodol wrth siarad ac ysgrifennu am eu meysydd academaidd

 4. ymgydnabod ag arddulliau academaidd a chodi hyder y myfyrwyr i ddefnyddio'r Gymraeg (ar lafar ac yn ysgrifenedig) wrth ymdrin â'u maes / meysydd academaidd

 5. codi hyder y myfyrwyr i ddefnyddio'r Gymraeg (ar lafar ac yn ysgrifenedig) wrth ymdrin â'u maes / meysydd academaidd

 6. codi ymwybyddiaeth yngl?n â thermau penodol yn eu meysydd academaidd yn Gymraeg

 7. paratoi'r myfyrwyr ar gyfer byd gwaith dwyieithog

Course content

Edrychir yn fanwl ar gyweiriau iaith ac egwyddorion Cymraeg Clir a cheir cyfle i arbrofi ag ysgrifennu gwahanol ddarnau yng nghyd-destun amrywiol feysydd academaidd ar gyfer gwahanol gynulleidfaoedd. Rhoir arweiniad ar sut i ymgyfarwyddo â thermau penodol gwahanol bynciau. Ceir gyfle i ymarfer sgiliau a fydd o ddefnydd i'r myfyrwyr wrth ddilyn cyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg e.e. ysgrifennu nodiadau cydlynnus, crynhoi, trawsieithu a chyfieithu deunydd a defnyddir yn eu meysydd cwricwlaidd. Rhan bwysig o'r modiwl yw'r gwaith paratoi tuag at y cyflwyniad llafar (40% o'r marc terfynol) lle ceir cyfle i gyflwyno elfen benodol ar eu maes academaidd o flaen cynulleidfa o ddarlithwyr a chyd-fyfyrwyr.

Assessment Criteria

threshold

Peth meistrolaeth ar gywirdeb wrth siarad y Gymraeg yng nghyd-destun pwnc Peth meistrolaeth ar gywirdeb wrth ysgrifennu'r Gymraeg yng nghyd-destun pwnc Peth meistrolaeth ar gyweiriau llafar y Gymraeg wrth gyflwyno yng nghyd-destun pwnc Peth meistrolaeth ar gyweiriau ysgrifenedig y Gymraeg yng nghyd-destun pwnc Peth dealltwriaeth o rai dulliau o loywi iaith gan gynnwys offer cyfrifiadurol Peth meistrolaeth ar sgiliau ysgrifennu nodiadau cydlynnus, crynhoi, trawsieithu a chyfieithu deunydd pynciol Peth adnabyddiaeth o wahanol gyweiriau'r Gymraeg Peth meistrolaeth ar egwyddorion Cymraeg Clir

good

Meistrolaeth dda ar gywirdeb wrth siarad y Gymraeg yng nghyd-destun pwnc Meistrolaeth dda ar gywirdeb wrth ysgrifennu'r Gymraeg yng nghyd-destun pwnc Meistrolaeth dda ar gyweiriau llafar y Gymraeg wrth gyflwyno yng nghyd-destun pwnc Meistrolaeth dda ar gyweiriau ysgrifenedig y Gymraeg yng nghyd-destun pwnc Dealltwriaeth dda o rai dulliau o loywi iaith gan gynnwys offer cyfrifiadurol Meistrolaeth dda ar sgiliau ysgrifennu nodiadau cydlynnus, crynhoi, trawsieithu a chyfieithu deunydd pynciol Adnabyddiaeth dda o wahanol gyweiriau'r Gymraeg Meistrolaeth dda ar egwyddorion Cymraeg Clir

excellent

Meistrolaeth ardderchog ar gywirdeb wrth siarad y Gymraeg yng nghyd-destun pwnc Meistrolaeth ardderchog ar gywirdeb wrth ysgrifennu'r Gymraeg yng nghyd-destun pwnc Meistrolaeth ardderchog ar gyweiriau llafar y Gymraeg wrth gyflwyno yng nghyd-destun pwnc Meistrolaeth ardderchog ar gyweiriau ysgrifenedig y Gymraeg yng nghyd-destun pwnc Dealltwriaeth ardderchog o rai dulliau o loywi iaith gan gynnwys offer cyfrifiadurol Meistrolaeth ardderchog ar sgiliau ysgrifennu nodiadau cydlynnus, crynhoi, trawsieithu a chyfieithu deunydd pynciol Adnabyddiaeth ardderchog o wahanol gyweiriau'r Gymraeg Meistrolaeth ardderchog ar egwyddorion Cymraeg Clir

Learning outcomes

 1. ysgrifennu nodiadau cydlynnus

 2. crynhoi deunydd a defnyddir yn eu meysydd cwricwlaidd yn lled effeithiol yn y Gymraeg

 3. trawsieithu deunydd pynciol o'r Saesneg i'r Gymraeg yn lled effeithiol

 4. adnabod nodweddion Cymraeg Clir

 5. bod yn ymwybodol o wahanol gyweiriau iaith (ar lafar ac yn ysgrifenedig) a'r modd y dylid eu defnyddio yn ôl sefyllfa, pwrpas a'r gynulleidfa

 6. trafod agweddau ar eu maes cwricwlaidd ar lafar gyda myfyrwyr eraill

 7. ateb cwestiynau llafar yngl?n â chynnwys eu cwrs mewn sefyllfa holi ac ateb megis yr un a geir wrth gael eich holi ar gyfer y cyfryngau

 8. cyflwyno sesiynau llafar o hyd at 20 munud yn eu maes cwricwlaidd

 9. adnabod eu gwendidau iaith a gwybod sut i ddefnyddio gwahanol gymhorthion iaith megis geiriaduron a llyfrau gramadeg a deunydd cyfrifiadurol (e.e. Cysgliad, Cymrafer Colegau) i loywi eu hiaith yn gyffredinol.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Ysgrifennu amlinelliad a llythyr 20
Ysgrifennu blog ac erthygl 20
Llunio crynodeb a thrawsieithiad 20
Cyflwyniad llafar 40

Teaching and Learning Strategy

Hours
Workshop

11 x Gweithdy 1 awr

11
Lecture

11 x Darlith 1 awr

11

Courses including this module

Optional in courses: