Coronavirus (Covid-19) Information

Module LCF-1003:
Ffrangeg i Ddechreuwyr I

Module Facts

Run by School of Languages, Literatures, Linguistics and Media

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Dr Jonathan Lewis

Overall aims and purpose

 1. Magu dealltwriaeth o ramadeg Ffrangeg sylfaenol .
 2. Datblygu'r gallu i wrando ar a deall Ffrangeg llafar mewn cyd-destunau cyfathrebu sylfaenol.
 3. Magu a datblygu'r gallu i gyfathrebu ar lafar yn Ffrangeg ar lefel sylfaenol.
 4. Datblygu'r gallu i ddarllen, deall a chreu testunau mewn Ffraneg sylfaenol.
 5. Dysgu ac ehangu geirfa.

Bydd myfyrwyr ar y modiwl hwn yn anelu at gyrraedd safon B1 ar y Fframwaith Ewropeaidd Cyffredinol ar gyfer Ieithoedd (CEFR).

Course content

Mae'r modiwl hwn yn addas ar gyfer dechreuwyr a myfyrwyr sydd wedi astudio Ffrangeg at TGAU ac mae'n canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau llafar, gwrando ac ysgrifennu sylfaenol.

Mae'r modiwl yn cynnwys cyflwyniad i ac [yn achos rhai sydd eisoes wedi gwneud TGAU] adolygu gramadeg allweddol.

Bydd y myfyrwyr yn dysgu geirfa gyffredinol ac ymadroddion allweddol sy'n ymwneud ag ystod o destunau, a hynny yn rhannol trwy sefyllfaoedd chwarae rôl. Gan ddefnyddio'r cymhorthion sain/gweledol priodol, bydd y myfyrwyr yn dod i adnabod diwylliant a chymdeithas Ffrainc heddiw.

Testunau allweddol:

Action Grammaire! 3ydd argraffiad gan Phil Turk & Geneviève García Vandaele (Hodder Education, 2006).

The French Experience 1, Marie Therese Bougard, Daniele Bourdais (BBC Publications, 2003)

Rhoddir y cyngor canlynol ynghylch prynu geiriadur:

Efallai y bydd geiriadur cryno (nid geiriadur poced) yn ddigon, ond dylech ystyried cael geiriadur cyfieithu 'go iawn' fel Collins-Robert neu Oxford-Hachette, a dysgu ei ddefnyddio'n effeithiol ac yn rheolaidd.

Assessment Criteria

excellent

70+%: Bydd y marciau uchaf yn adlewyrchu gafael gadarn ar gysyniadau gramadegol a ddysgir yn gyflym, tystiolaeth o arddull yn ogystal â gallu wrth ysgrifennu, a'r gallu i gyfathrebu'n dda trwy wrando ac ar lafar o fewn y meysydd yr ymdrinnir â hwy.

threshold

40-49%: I ennill credyd, bydd angen i'r myfyrwyr gael gwybodaeth sylfaenol o eirfa a gramadeg, rhywfaint o allu i gyfieithu ac aralleirio deunyddiau testunol, a gallu sylfaenol ar lafar ac wrth wrando.

good

50-69%: Bydd perfformiad gwell i'w weld drwy wybodaeth dda o eirfa a gramadeg, gallu da i gyfieithu ac aralleirio deunyddiau testunol Ffrangeg, a gallu da ar lafar ac wrth wrando.

Learning outcomes

 1. Cyfathrebu'n fedrus yn yr iaith darged ynghylch materion elfennol bob-dydd.

 2. Deall gwybodaeth a chyfarwyddiadau elfennol yn yr iaith darged, mewn cyweiriau ffurfiol ac anffurfiol.

 3. Gallu llunio traethodau byr a darnau cryno eraill gan ddefnyddio amserau elfennol y ferf, geirfa sylfaenol, a chystrawen allweddol.

 4. Darllen ac ynganu testunau Ffrangeg yn gywir ac yn hyderus.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Assignment 20
Test 20
Oral exam 20
Written exam 40

Teaching and Learning Strategy

Hours
Private study

Adolygu ac ymarfer sgiliau iaith drwy ddefnyddio ystod o ddeunyddiau, gan gynnwys Blackboard. Cwblhau aseiniadau gwaith cwrs.

156
Seminar

Seminarau - 4 awr yr wythnos am 11 wythnos (3 gwers gramadeg / sgiliau ysgrifennu, 1 dosbarth gwaith llafar).

44

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Safety-Consciousness - Having an awareness of your immediate environment, and confidence in adhering to health and safety regulations
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Management - Able to utilise, coordinate and control resources (human, physical and/or financial)
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • Studying the countries or regions where the target language is used, including aspects of their literatures, cultures, linguistic contexts, history, politics, geography and social or economic structures. (Benchmark statement 5.10)
 • The ability to extract and synthesise key information from written and spoken sources in the target language. (Benchmark statement 5.3, 5.4, 5.14)
 • The ability to use the target language creatively and precisely in short written assignments in the target language. (Benchmark statement 5.14)
 • The ability to translate short passages into and out of the target language. (Benchmark statement 5.3, 5.4)
 • Engaging with, interpreting and critically evaluating short and longer contemporary texts (short stories, films, novels) in the target language (Benchmark statement 5. 8, and 5.9)
 • Effective oral communication and presentation skills (including delivery and argument development, discussion and defence) in the target language through individual and/or group discussions. (Benchmark statement 5.3, 5.4)
 • The ability to use the target language creatively and precisely in oral assignments, showing familiarity with a range of topics and registers in formal and informal situations. (Benchmark statement 5.3, 5.4)
 • Develop aural comprehension skills in the target language, supported by a wide range of appropriate materials in different media. (Benchmark statement 5.3, 5.4)
 • Sensitivity to and analysis of grammar and syntax in the target language, as well as basic morphology and phonology. (Benchmark statement 5.8, and 5.9)
 • Basic reading and listening skills in the target language as well as vocabulary acquisition. (Benchmark statement 5.3, 5.4, 5.7, and 5.10)
 • The ability to make effective use of notes and to carry out independent study. (Benchmark statement 5.15)
 • Develop verbal communication skills in the target language through group work and class discussions. (Benchmark statement 5.8)
 • The ability to read, understand, translate, and write short texts in the target language (benchmark statement 5.13, 5.14, 5.15 and 5.16)

Resources

Pre- and Co-requisite Modules

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: