Coronavirus (Covid-19) Information

Module LCF-2032:
Project 3 Iaith Ffrangeg (pb3)

Module Facts

Run by School of Languages, Literatures, Linguistics and Media

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Dr Jonathan Ervine

Overall aims and purpose

Nod y modiwl hwn yw rhoi cyfle i fyfyrwyr ysgrifennu darn estynedig o waith yn ystod eu semester mewn gwlad Ffrangeg ei hiaith. Mae'r project yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ddatblygu gwybodaeth drylwyr am elfen benodol o fywyd, llenyddiaeth neu ddiwylliant gwlad Ffrangeg ei hiaith a gwella eu Ffrangeg ysgrifenedig a llafar yr un pryd. Dylid dewis pwnc nad yw eisoes yn elfen benodol o'r maes llafur, pwrpas hynny yw annog myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau astudio annibynnol a'u sgiliau ymchwil.

Course content

Ar yr amod y caiff ei gymeradwyo gan aelodau perthnasol staff yr Ysgol Ieithoedd Modern, gall y dewis bwnc neu'r darn i'w gyfieithu ymwneud ag unrhyw agwedd ar fywyd, llenyddiaeth, hanes neu ddiwylliant Ffrangeg gwlad Ffrangeg ei hiaith. Dylid dewis pwnc/darn i'w gyfieithu nad yw eisoes yn elfen benodol o'r maes llafur. Ni ddylid dewis darn i'w gyfieithu sydd eisoes wedi ei gyfieithu i'r Gymraeg/Saesneg. Bydd y traethawd/cyflwyniad yn yr iaith darged.

Assessment Criteria

threshold

Trothwy D- - D+: Dealltwriaeth foddhaol o'r pwnc a ddewiswyd; tystiolaeth gyfyngedig o sgiliau ymchwil annibynnol a gafael gyfyngedig ar eirfa a gramadeg.

good

Da C- - B+: Dealltwriaeth gadarn o'r pwnc a ddewiswyd; tystiolaeth ddigonol o sgiliau ymchwil annibynnol a gafael dda ar eirfa a gramadeg.

excellent

Rhagorol A- - A*: Dealltwriaeth drylwyr o'r pwnc a ddewiswyd; tystiolaeth helaeth o sgiliau ymchwil annibynnol a gafael ragorol ar eirfa a gramadeg.

Learning outcomes

  1. Dangos eu bod yn gyfarwydd â thechnegau cyfeirio (yn cynnwys llunio llyfryddiaeth) NEU uwch dechnegau cyfieithu.

  2. Dangos y gallu i wneud ymchwil annibynnol NEU gyfieithu darn estynedig yn annibynnol.

  3. Dangos y gallu i gasglu gwybodaeth a'i chrynhoi mewn dadl glir a rhesymegol yn yr iaith darged ar lafar neu'n ysgrifenedig NEU wneud penderfyniadau gwybodus wrth gyfieithu, gan ystyried cyd-destun cymdeithasol-wleidyddol a hanesyddol y testun gwreiddiol.

  4. Dangos rhywfaint o dystiolaeth o feddwl gwreiddiol dadansoddol.

  5. Dangos cymhwysedd wrth ddefnyddio'r iaith Ffrangeg a'i gramadeg.

Assessment Methods

Teaching and Learning Strategy

Hours
 
  1. Darlith (awr, cyflwyno'r project)

  2. Sesiynau tiwtorial (8 sesiwn hanner awr yr un)

 

Pre- and Co-requisite Modules

Courses including this module

Compulsory in courses: