Coronavirus (Covid-19) Information

Module LCS-2020:
Iaith Sbaeneg 1 (3 Iaith)

Module Facts

Run by School of Languages, Literatures, Linguistics and Media

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Dr David Miranda-Barreiro Dr David Miranda-Barreiro

Overall aims and purpose

 1. Atgyfnerthu ac ehangu gwybodaeth myfyrwyr am ramadeg a geirfa Sbaeneg.
 2. Datblygu sgiliau cyfieithu i'r iaith darged ac ohoni, a sgiliau i drin Sbaeneg ysgrifenedig.
 3. Datblygu sgiliau llafar a gwrando.
 4. Ymgyfarwyddo â geirfa sy'n berthnasol i'w cyfnod preswyl dramor, a chyd-destunau cymdeithasol-ddiwylliannol eraill. Bydd myfyrwyr ar y modiwl hwn yn gweithio tuag at ennill B2/C1 ar y Fframwaith Cyfeirio Ewropeaidd Cyffredin ar gyfer Ieithoedd.

Course content

Bwriad y cwrs semester cyntaf hwn yw atgyfnerthu ac ehangu gwybodaeth y myfyrwyr am ramadeg a geirfa trwy roi amrywiaeth o destunau iddynt, o erthyglau papur newydd i ddarnau o lenyddiaeth, mewn amryw o gyweiriau ac arddulliau (gan gynnwys enghreifftiau hynod lafar a hynod ffurfiol). Rhoddir pwyslais hefyd ar sgiliau llafar a gwrando trwy ddosbarthiadau arbennig lle bydd myfyrwyr yn gwylio/gwrando ar bytiau o ffilmiau/teledu ac fe'u hanogir i ddadansoddi a thrafod eu cynnwys.

Assessment Criteria

excellent

70+%: Gwybodaeth ragorol o eirfa a gramadeg, a gallu ardderchog i gyfieithu a thrin testunau, gyda dealltwriaeth gadarn o gywair. Gallu rhagorol ar lafar ac wrth wrando.

good

50-69%: Gwybodaeth dda o eirfa a gramadeg, a gallu da i gyfieithu a thrin amrywiaeth o ddeunyddiau testunol. Gallu da ar lafar ac wrth wrando.

threshold

40-49%: Gwybodaeth gyfyngedig o eirfa a gramadeg, a gallu cyfyngedig i gyfieithu ac aralleirio ystod o destunau penodedig.

Learning outcomes

  1. Trafod pynciau o ddiddordeb cyffredinol a pharatoi a rhoi cyflwyniadau hirach yn yr iaith darged.
  1. Byddwch yn dysgu eich mynegi eich hun yn fwy cywir yn yr iaith darged mewn amrywiaeth ehangach o fathau o destun, gan wneud defnydd priodol o gyweiriau ffurfiol ac anffurfiol.
  1. Cael gwybodaeth, safbwyntiau a syniadau o rychwant o gyweiriau llafar syml a chymhleth, gan gynnwys y cyfryngau darlledu.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Crynodeb a Ysgrifennu 25
Gwrando a deall 20
Arholiad 30
Arholiad llafar 25

Teaching and Learning Strategy

Hours
Tutorial

Extra tutorials for beginners

11
Tutorial

1 hour x writing skills per week for 11 weeks

11
Tutorial

1 hour x conversation class per week for 11 weeks

11
Tutorial

1 hour x grammer per week for 11 weeks

11
Private study 156

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Courses including this module