Coronavirus (Covid-19) Information

Module LCS-2032:
Project 3 Iaith Sbaeneg (pb)

Module Facts

Run by School of Languages, Literatures, Linguistics and Media

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Dr David Miranda-Barreiro

Overall aims and purpose

Nod y modiwl hwn yw rhoi cyfle i fyfyrwyr ysgrifennu darn estynedig o waith yn ystod eu semester mewn gwlad Sbaeneg ei hiaith. Mae'r project yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ddatblygu gwybodaeth drylwyr am elfen benodol o fywyd, llenyddiaeth neu ddiwylliant Sbaeneg, Catalaneg neu Aliseg a gwella eu Sbaeneg ysgrifenedig a llafar yr un pryd. Dylid dewis pwnc nad yw eisoes yn elfen benodol o'r maes llafur, pwrpas hynny yw annog myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau astudio annibynnol a'u sgiliau ymchwil.

Course content

Ar yr amod y caiff ei gymeradwyo gan aelodau perthnasol staff yr Ysgol Ieithoedd Modern, gall y dewis bwnc neu'r darn i'w gyfieithu ymwneud ag unrhyw agwedd ar fywyd, llenyddiaeth, hanes neu ddiwylliant Sbaeneg, Catalaneg neu Aliseg. Dylid dewis pwnc/darn i'w gyfieithu nad yw eisoes yn elfen benodol o'r maes llafur. Ni ddylid dewis darn i'w gyfieithu sydd eisoes wedi ei gyfieithu i'r Gymraeg/Saesneg. Bydd y traethawd/cyflwyniad yn yr iaith darged.

Assessment Criteria

threshold

D- - D+: Trothwy Dealltwriaeth foddhaol o'r pwnc a ddewiswyd; tystiolaeth gyfyngedig o sgiliau ymchwil annibynnol a gafael gyfyngedig ar eirfa a gramadeg.

good

C- - B+: Da Dealltwriaeth gadarn o'r pwnc a ddewiswyd; tystiolaeth ddigonol o sgiliau ymchwil annibynnol a gafael dda ar eirfa a gramadeg.

excellent

A- - A*: Rhagorol Dealltwriaeth drylwyr o'r pwnc a ddewiswyd; tystiolaeth helaeth o sgiliau ymchwil annibynnol a gafael ragorol ar eirfa a gramadeg.

Learning outcomes

 1. Dangos y gallu i wneud ymchwil annibynnol NEU gyfieithu darn estynedig yn annibynnol.

 2. Dangos y gallu i gasglu gwybodaeth a'i chrynhoi mewn dadl glir a rhesymegol yn yr iaith darged ar lafar neu'n ysgrifenedig NEU wneud penderfyniadau gwybodus wrth gyfieithu, gan ystyried cyd-destun cymdeithasol-wleidyddol a hanesyddol y testun gwreiddiol.

 3. Dangos rhywfaint o dystiolaeth o feddwl gwreiddiol dadansoddol.

 4. Dangos eu bod yn gyfarwydd â thechnegau cyfeirio (yn cynnwys llunio llyfryddiaeth) NEU uwch dechnegau cyfieithu.

 5. Dangos cymhwysedd wrth ddefnyddio'r iaith Sbaeneg a'i gramadeg.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
DISSERTATION Cynnwys 47.5
DISSERTATION Iaith 47.5
SUMMATIVE THEORETICAL ASSMT Sgiliau traethawd hir 5

Teaching and Learning Strategy

Hours
Individual Project 200

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others

Pre- and Co-requisite Modules

Courses including this module

Compulsory in courses: