Coronavirus (Covid-19) Information

Module LCS-3040:
Iaith Sbaeneg 2 (3 Iaith)

Module Facts

Run by School of Languages, Literatures, Linguistics and Media

40 Credits or 20 ECTS Credits

Semester 1 & 2

Organiser: Prof Helena Miguelez-Carballeira

Overall aims and purpose

 1. Atgyfnerthu meysydd allweddol gramadeg uwch.
 2. Datblygu ymhellach sgiliau cyfieithu uwch mewn profion i'r iaith darged ac o'r iaith darged.
 3. Meithrin sgiliau llafar a gwrando o safon uchel trwy wylio a gwrando ar amrywiaeth eang o ddeunyddiau clyweled.
 4. Hyrwyddo defnydd priodol o arddulliau a chyweiriau mewn gwaith ysgrifenedig a llafar.
 5. Datblygu a mireinio sgiliau uwch wrth wneud tasgau aralleirio ac ysgrifennu traethodau ffurfiol strwythuredig. Bydd myfyrwyr ar y modiwl hwn yn gweithio tuag at ennill C1/C2 ar y Fframwaith Cyfeirio Ewropeaidd Cyffredin ar gyfer Ieithoedd.

Course content

Nod y modiwl 40 credyd hwn sy'n para trwy'r flwyddyn yw hyrwyddo defnydd priodol o arddull a chywair ym mhob darn o waith llafar ac ysgrifenedig a sicrhau bod myfyrwyr yn gallu ymdrin ag amrywiadau cywair a mynegiant idiomatig mewn modd hyderus a chywir. Trwy ddarllen testunau amrywiol, a gweld strwythurau gramadegol cymhleth a deunyddiau clyweledol, mae myfyrwyr yn meithrin sgiliau darllen, ysgrifennu, gwrando a llafar sy'n cyfateb i safon myfyrwyr iaith yn eu blwyddyn olaf.

Nid oes testun gosod ar gyfer y modiwl iaith hwn, ond caiff myfyrwyr eu hannog yn gryf i brynu copi o'r llyfrau canlynol i'w hastudio'n annibynnol:

Butt, John and Carmen Benjamin (2011) A New Reference Grammar of Modern Spanish, London and Oxford: Arnold. Pountain, Christopher, Teresa de Carlos and Angela Howkins (2011) Practicing Spanish Grammar: A Workbook, London a Rhydychen: Arnold.

Assessment Criteria

good

50-69%: Dangos ystod eang o eirfa, gwybodaeth o ramadeg a medru eu mynegi eu hunain yn y sgiliau a brofir.

threshold

40-49%: Dangos medrusrwydd cyffredinol yn y sgiliau a brofir.

excellent

70+%: Bydd yr ymgeiswyr gorau yn dangos gallu yn y sgiliau a brofir, sydd bron fel siaradwyr brodorol, gyda lefelau uchel o hyder a dawn wrth eu mynegi eu hunain. Byddant yn defnyddio¿r agweddau technegol ar yr iaith mewn ffordd sydd, fwy na heb, yn naturiol.

Learning outcomes

  1. Deall a phrosesu testunau cymhleth a deunyddiau clyweledol sy'n amrywio o ran eu harddull, eu tôn a'u cywair a rhoi sylwadau cryno a rhugl ar y testunau hynny.
  1. Dangos gallu yn y gwaith llafar i gyflwyno mewn Sbaeneg rhugl ddadleuon y gallai siaradwyr Sbaeneg iaith gyntaf eu dilyn yn gymharol rwydd.
  1. Dangos yn y traethodau a'r gwaith cyfieithu afael soffistigedig ar Sbaeneg a Chymraeg/Saesneg sy'n effro i ystod rethregol y ddwy iaith.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Listening comprehension 10
Essay/Written Assignment 10
Article Summary/paraphrasing 10
Book/Film Review 10
Oral - Review 10
Translation Exam 25
Oral exam 25

Teaching and Learning Strategy

Hours
Private study 334
Lecture

1 Conversation Class x 1 hour per week for 22 weeks

22
Lecture

1 Translation Class x 1 hr per week for 22 weeks

22
Seminar

1 text based seminar x 1 hour per week for 22 weeks

22

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Courses including this module