Coronavirus (Covid-19) Information

Module UXC-1038:
Cyf. i Ymarfer y Cyfryngau

Module Facts

Run by School of Languages, Literatures, Linguistics and Media

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Mr Huw Powell

Overall aims and purpose

Amcan y cwrs hwn yw cyflwyno myfyrwyr i ymarfer y cyfryngau. Caiff myfyrwyr hyfforddiant sylfaenol ar ddefnyddio offer cynhyrchu fideo a chlywedol.

Gan weithio mewn grwpiau bychain, bydd disgwyl i'r myfyrwyr gynhyrchu dau ddarn o waith creadigol, y naill ar ffurf fideo a'r llall ar ffurf glywedol. Yna bydd disgwyl i'r myfyrwyr adfyfyrio'n feirniadol ar y proses cynhyrchu a'r darnau o waith terfynol, gan gyfeirio at ystod o theorïau.

Course content

Bydd y cwrs hwn yn cyflwyno myfyrwyr i'r sgiliau a'r technegau sylfaenol fydd yn eu galluogi i archwilio egwyddorion cynhyrchu'r cyfryngau trwy waith creadigol.

Bydd myfyrwyr yn gweithio mewn grwpiau i gynhyrchu dau destun cyfryngau byr, gan ddefnyddio offer darlledu safonol. Caiff myfyrwyr hefyd eu dysgu i ddadansoddi eu gwaith eu hunain yng nghyd-destun theori, a chreu cysylltiad rhwng theori ac ymarfer cynhyrchu'r cyfryngau.

Assessment Criteria

good

Da (50%+)

Mae'r gwaith a gyflwynir yn fedrus trwyddo draw ac o bryd i'w gilydd gwelir arddull a dull rhagorol a dewis rhagorol o ddeunyddiau cefnogol. Mae'n dangos:

 • Strwythur da a dadleuon a ddatblygir yn rhesymegol.
 • Mae'n defnyddio'n rhannol, o leiaf, ddeunydd a gafwyd ac a aseswyd o ganlyniad i astudio annibynnol, neu mewn ffordd sy'n unigryw i'r myfyriwr.
 • Ar y cyfan mae'r honiadau'n seiliedig ar dystiolaeth ac ar resymu cadarn.
 • Manwl gywir ac wedi ei gyflwyno mewn arddull academaidd briodol.

Da iawn (60%+)

Mae'r gwaith a gyflwynir yn fedrus trwyddo draw a gwelir arddull a dull rhagorol a dewis rhagorol o ddeunyddiau cefnogol. Mae'n dangos:

 • Strwythur da iawn a dadleuon a ddatblygir yn rhesymegol.
 • Mae'n defnyddio deunydd a gafwyd ac a aseswyd o ganlyniad i astudio annibynnol, neu mewn ffordd sy'n unigryw i'r myfyriwr.
 • Mae'r honiadau'n seiliedig ar dystiolaeth ac ar resymu cadarn.
 • Manwl gywir ac wedi ei gyflwyno mewn arddull academaidd briodol.

threshold

Trothwy (40%+)

Mae'r gwaith a gyflwynwyd yn foddhaol ac yn dangos lefel dderbyniol o allu fel a ganlyn:

 • Cywir ar y cyfan ond yn cynnwys gwallau ac yn gadael pethau allan.
 • Yn gwneud honiadau heb dystiolaeth na rhesymu cefnogol eglur.
 • Yn strwythuredig ond yn aneglur ac felly'n dibynnu ar y darllenydd i wneud cysylltiadau a rhagdybiaethau.
 • Yn defnyddio ystod gymharol gyfyng o ddeunydd.

excellent

Rhagorol (70%+)

Mae'r gwaith a gyflwynir o safon eithriadol ac yn rhagorol mewn un neu fwy o'r ffyrdd canlynol:

 • Mynegiant gwreiddiol a syniadau'r myfyriwr ei hun yn gwbl amlwg.
 • Yn rhoi tystiolaeth eglur o astudio annibynnol helaeth a pherthnasol.
 • Cyflwynir dadleuon yn eglur gan alluogi'r darllenydd i ystyried fesul cam er mwyn dod i gasgliadau.

Learning outcomes

 1. Dangos dealltwriaeth o'r prosesau ar gyfer cynhyrchu testunau'r cyfryngau.

 2. Dangos sgil technegol sylfaenol mewn un agwedd ar gynhyrchiad grwp.

 3. Edrych yn feirniadol ar y broses o gynhyrchu'r cyfryngau yng nghyd-destun theori cynhyrchu'r cyfryngau.

 4. Dangos y gallu i weithio fel rhan o dîm cynhyrchu.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Traethawd 1000 gair 25
Cynhyrchiad Sain 25
Arfarniad Cynhyrchu 25
Log Cyfraniad Unigol 25

Teaching and Learning Strategy

Hours
Private study 167
Practical classes and workshops

Gweithdy, 3 awr yr wythnos

33

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Safety-Consciousness - Having an awareness of your immediate environment, and confidence in adhering to health and safety regulations
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Pre- and Co-requisite Modules

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: