Coronavirus (Covid-19) Information

Module UXC-2401:
Newyddiaduraeth Ymarferol: MCD

Module Facts

Run by School of Languages, Literatures, Linguistics and Media

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Dr Ifan Jones

Overall aims and purpose

Yn y modiwl hwn bydd disgwyl i fyfyrwyr feithrin y sgiliau ysgrifennu, darlledu a chasglu newyddion a ddysgwyd ganddynt yn y modiwl Cyflwyniad i Newyddiaduraeth. Bydd y modiwl hwn yn canolbwyntio'n fwy penodol ar gasglu newyddion mewn cyfarfodydd cyngor, mewn achosion llys a chwestau. Dysgir cyfraith newyddiaduraeth a gweithdrefnau llywodraeth leol, llywodraeth genedlaethol a llywodraeth ddatganoledig i fyfyrwyr ac yna bydd rhaid iddynt ddefnyddio'r hyn maent wedi ei ddysgu i ysgrifennu erthyglau am y meysydd hyn. Byddant hefyd yn datblygu ymhellach y sgiliau ysgrifennu a chasglu newyddion a ddysgwyd ganddynt eisoes.

Course content

Bydd y modiwl yn dysgu myfyrwyr am gyfraith y cyfryngau a sut i ohebu am brosesau'r llywodraeth. Byddant yn cael profiad ymarferol o ohebu am achosion llys, cwestau a chyfarfodydd cyngor. Byddant hefyd yn dysgu sut i ymchwilio ac ysgrifennu erthyglau newyddion ac erthyglau nodwedd, technegau cyfweld a sut i ymdrin â straeon parhaol ac etholiadau.

Assessment Criteria

excellent

Rhagorol (A+ to A*)

 • Dealltwriaeth ragorol o hanfodion y gyfraith i newyddiadurwyr
 • Dealltwriaeth ragorol o foeseg a chyfrifoldebau newyddiadurol
 • Dealltwriaeth ragorol o ymarferoldeb gohebu yn wrthrychol

good

Da (C- to B+)

 • Dealltwriaeth dda o hanfodion y gyfraith i newyddiadurwyr
 • Dealltwriaeth gadarn o foeseg a chyfrifoldebau newyddiadurol
 • Dealltwriaeth dda o ymarferoldeb gohebu yn wrthrychol

threshold

D- to D+

 • Dealltwriaeth o hanfodion y gyfraith i newyddiadurwyr
 • Dealltwriaeth o foeseg a chyfrifoldebau newyddiadurol
 • Dealltwriaeth o ymarferoldeb gohebu yn wrthrychol

Learning outcomes

 1. Dangos dealltwriaeth ymarferol o gyfraith y cyfryngau a phrosesau llywodraeth leol a'r llywodraeth genedlaethol, etc.
 2. Cyflawni gofynion cyfathrebu personol mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd newyddiadurol
 3. Dangos tystiolaeth o sgiliau cyfryngol technegol sylweddol sy'n addas i faes newyddiaduraeth
 4. Dangos dealltwriaeth graff o'r gofynion er mwyn cynhyrchu eitemau i'r wasg a'r cyfryngau
 5. Dangos tystiolaeth bod eu sgiliau ysgrifennu newyddiadurol wedi datblygu'n sylweddol
 6. Erbyn diwedd y modiwl, bydd myfyrwyr yn gallu dangos bod eu sgiliau casglu a gwerthuso newyddion wedi datblygu'n sylweddol.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Portffolio Seminar 25
Newyddion Caled 50
Traethawd Hacio Ffonau 25

Teaching and Learning Strategy

Hours
Practical classes and workshops

Sesiwn o waith ymarferol 1 awr pob wythnos x 11 wythnos

11
Fieldwork

Taith maes 5 awr x 1

5
Private study 173
Lecture

Darlith 1 awr pob wythnos x 11 wythnos

11

Pre- and Co-requisite Modules

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: