Coronavirus (Covid-19) Information

Module WXC-1002:
Astudio Cerddoriaeth (JH)

Module Facts

Run by School of Music, Drama and Performance

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1 & 2

Organiser: Dr Gwawr Ifan

Overall aims and purpose

 1. Gwneud i fyfyrwyr ymgyfarwyddo â gofynion cwrs gradd mewn Cerddoriaeth ym Mangor.
 2. Rhoi'r sgiliau angenrheidiol i fyfyrwyr ar gyfer astudiaethau cerddolegol a materion cysylltiedig ar lefel gradd.
 3. Sicrhau bod gan fyfyrwyr wybodaeth sylfaenol dda o waith y cyfansoddwyr gorllewinol pwysicaf, arddulliau, genres a repertoires yn ystod y cyfnod o tua 1000 AD i'r cyfnod presennol, yn cynnwys rhai o Gymru.
 4. Sicrhau bod gan fyfyrwyr ddealltwriaeth drawyadl o broses gyfansoddiadol, cyd-destun hanesyddol ac arwyddocad diwylliannol corff dethol o weithiau a gyfansoddwyd yn ystod y cyfnod dan sylw.
 5. Galluogi myfyrwyr i ddatblygu ac ehangu doniau ar gyfer gwrando'n adeiladol, darllen sogriau ac ymchwilio.
 6. Cyflwyno materion pwysig mewn cerddoleg gyfoes i fyfyrwyr.

Course content

Mae’r modiwl yn edrych ar hanes cerddoriaeth Orllewinol o tua 1000 AD i'r cyfnod presennol. Astudir gweithiau dethol mewn amrywiaeth o genres o gerddoriaeth gelfyddydol a phoblogaidd yn fanwl, a gosodir newidiadau a datblygiadau mewn arddull gerddorol yn eu cyd-destunau hanesyddol, diwylliannol, cymdeithasol, daearyddol ac esthetaidd. Yn ogystal, bydd y modiwl yn annog datblygiad amrywiaeth o sgiliau sydd eu hangen i astudio cerddoriaeth ar lefel gradd, a bydd yn sylfaen ar gyfer astudiaeth gerddolegol a wneir ym Mlynyddoedd 2 a 3 a thu hwnt.

Assessment Criteria

threshold

Gwaith sy’n ddangos gwybodaeth gyfyngedig o’r pwnc, gyda gallu syml I feddwl yn gysyniadol, ychydig dystiolaeth o ymdriniaeth ddeallusol wirioneddol, ond a fynegir yn ddealladwy serch hynny.

good

Gwaith sy’n dangos gafael gadarn ar y pwnc, meddwl cysyniadol da, tystiolaeth o graffter deallusol, ac wedi ei fynegi’n glir a diddorol.

excellent

Gwaith sy’n dangos gafael drwyadl ar y pwnc, gyda thystiolaeth o astudio pellach a meddwl cysyniadol dyfnach, gyda pheth gwreiddioldeb mewn dull ymdrin, ac wedi ei fynegi’n drefnus ac argyhoeddiadol.

Learning outcomes

 1. Wedi cwblhau’r modiwl, dylai’r myfyrwyr allu arddangos gwybodaeth o weithiau, repertoire a chyd-destunau penodol yn hanes cerddoriaeth o tua 1000 AD i’r cyfnod presennol.

 2. Wedi cwblhau’r modiwl, dylai’r myfyrwyr allu adnabod genres, arddulliau a nodweddion cerddorol o’r cyfnod astudio.

 3. Wedi cwblhau’r modiwl, dylai’r myfyrwyr allu dadansoddi cerddoriaeth o sgoriau a pherfformiadau.

 4. Wedi cwblhau’r modiwl, dylai’r myfyrwyr allu adnabod repertoire penodol wrth y glust.

 5. Wedi cwblhau’r modiwl, dylai’r myfyrwyr allu ymchwilio testunau ar hanes cerddoriaeth ar eu pen eu hunain.

 6. Wedi cwblhau’r modiwl, dylai’r myfyrwyr allu cyfathrebu syniadau yn effeithiol.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
ESSAY Traethawd 2

Bydd y cwestiynau ar gyfer y traethawd yn cael eu cynnwys yn llawlyfr y modiwl.

30
CLASS TEST Prawf repertoire 1

Fel arfer, bydd y prawf yn cynnwys 8 cwestiwn yn ymwneud gyda'r gwaith gwrando a osodwyd ar gyfer yr uned.

10
ESSAY Traethawd 3

Bydd y cwestiynau ar gyfer y traethawd yn cael eu cynnwys yn llawlyfr y modiwl.

30
CLASS TEST Prawf repertoire 2

Fel arfer, bydd y prawf yn cynnwys 8 cwestiwn yn ymwneud gyda'r gwaith gwrando a osodwyd ar gyfer yr uned.

10
CLASS TEST Prawf repertoire 3

Fel arfer, bydd y prawf yn cynnwys 8 cwestiwn yn ymwneud gyda'r gwaith gwrando a osodwyd ar gyfer yr uned.

10
CLASS TEST Prawf repertoire 4

Fel arfer, bydd y prawf yn cynnwys 8 cwestiwn yn ymwneud gyda'r gwaith gwrando a osodwyd ar gyfer yr uned.

10
ESSAY Traethawd 1 (heb ei asesu)

Bydd y cwestiynau ar gyfer y traethawd yn cael eu cynnwys yn llawlyfr y modiwl.

0

Teaching and Learning Strategy

Hours
Private study 146
Workshop

1 gweithdy sgiliau astudio/gloywi iaith awr o hyd ar ddyddiadau penodol yn Semester 1 (hyd at 10 wythnos)

10
Lecture

2 ddarlith awr o hyd yr wythnos (11 wythnos y semester)

44

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting

Subject specific skills

 • Musicianship skills – recognition, classification, contextualisation, reconstruction, exploration
 • Intellectual skills specific to Music – contextual knowledge, cultural awareness, critical understanding, repertoire knowledge, curiosity, analytical demonstration
 • Intellectual skills shared with other disciplines – research and exploration, reasoning and logic, understanding, critical judgement, assimilation and application
 • Skills of communication and interaction – oral and written communication, public presentation, team-working and collaboration, awareness of professional protocols, sensitivity, ICT skills, etc.
 • Skills of personal management – self-motivation, self-critical awareness, independence, entrepreneurship and employment skills, time management and reliability, organisation, etc.

Resources

Pre- and Co-requisite Modules

Courses including this module

Compulsory in courses: