Coronavirus (Covid-19) Information

Module WXC-2232:
Cerddorfaeth Heddiw

Module Facts

Run by School of Music, Drama and Performance

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Dr Guto Puw

Overall aims and purpose

Er mwyn sicrhau'r holl deilliannau dysgu

Course content

Bwriad y modiwl hwn yw dysgu'r sylfeini ar gyfer cerddorfaeth gyfoes. Bydd pob enghraifft cerddorol yn deillio o gyfansoddwyr o gyfnodau Clasurol, Rhamantaidd a'r Ugeinfed Ganrif (e.e. Beethoven, Rachmaninov a Prokofiev) sydd wedi dylanwau yn gryf ar gyfansoddwyr ffilm heddiw (e.e. John Williams, Dario Marianelli a David Arnold). Bydd y cwrs yn ddechrau gyda'r Gerddorfa Linynnol gan ychwanegu offerynau chwyth a pres yn raddol. Erbyn wythnos darllen, bydd y myfyriwr yn medru trefnu yn hyderus ar gyfer cerddorfa fechan. Yn ystod yr ail hanner, bydd pwyslais ar dechnegau cerddorfaeth ar gyfer cerddorfa lawn gan ychwanegu mwy o offerynnau.

Bwriad y cwrs yw dysgu cerddorddfaeth draddodiadol gyda phwyslais ar ddefnydd mewn cerddorfaeth ffilm.

Gorau oll os yw'r myfyriwr yn dilyn (neu wedi dilyn) WXC2234/3234

Assessment Criteria

threshold

Mae'r gwaith yn dangor dealltwriaeth sylfaenol ond cyfyngedig o ddeunydd y pwnc, gyda rhywfaint o allu o ran meddwl theoretig a digon o grap o'r pynciau sydd wedi cael sylw. Bydd angen rhywfaint o dystiolaeth o ymdriniaeth greadigol yn y prif aseiniad.

good

Mae'r gwaith yn dangor dealltwriaeth glir o ddeunydd y pwnc, lefel foddhaol o feddwl theoretig, a dealltwriaeth o¿r prif bynciau. Mae digon o dystiolaeth o ymdriniaeth greadigol ddeallus i'w gweld, gyda digon o fynegiant creadigol.

excellent

Mae'r gwaith yn dangos dealltwriaeth gampus o ddeunydd y pwnc, gyda thystiolaeth o ddawn naturiol yn y maes hwn, ymdriniaeth wreiddiol a medrau cyfansoddi rhagorol.

Learning outcomes

 1. dysgu sgiliau mewn trefnu yn idiomatig ar gyfer cerddorfa linynnol ac offerynnau priodol.

 2. arddangos lefel da o greadigrwydd a dychymyg mewn trefnu ar gyfer cerddorfa lawn, tra yn gofalu am y technegau priodol sydd yn perthyn i bob offeryn.

 3. datblygu sgiliau mewn trin a thrafod technegau cerddorfaeth.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Gwaith Cwrs 1 25
Gwaith Cwrs 2 25
Prif Aseiniad 50

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture

22 o ddarlithoedd hyd at 2 awr yr un, cynhelir wythnos darllen yn ystod y semester

44
Private study 156

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Mentoring - Able to support, help, guide, inspire and/or coach others
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • Musicianship skills – recognition, classification, contextualisation, reconstruction, exploration
 • Re-creative skills – interpretation, innovation, versatility, and other skills relating to performance
 • Creative skills – conception, elaboration, adaptation, presentation, collaboration, preservation
 • Intellectual skills specific to Music – contextual knowledge, cultural awareness, critical understanding, repertoire knowledge, curiosity, analytical demonstration
 • Technological skills – digital capture, digital expression, digital innovation
 • Intellectual skills shared with other disciplines – research and exploration, reasoning and logic, understanding, critical judgement, assimilation and application
 • Skills of communication and interaction – oral and written communication, public presentation, team-working and collaboration, awareness of professional protocols, sensitivity, ICT skills, etc.
 • Skills of personal management – self-motivation, self-critical awareness, independence, entrepreneurship and employment skills, time management and reliability, organisation, etc.
 • Enhanced powers of imagination and creativity (4.17)

Pre- and Co-requisite Modules

Courses including this module

Optional in courses: