Coronavirus (Covid-19) Information

Module WXC-2233:
Cyfansoddi Blwyddyn 2

Module Facts

Run by School of Music, Drama and Performance

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Dr Guto Puw

Overall aims and purpose

 1. Astudio technegau cyfansoddi amrywiaeth o gyfnodau cerddorol, a defnyddio'r gwersi a ddysgwyd i gyfansoddi gweithiau cerdd gwreiddiol.

 2. Ystyried materion aesthetig, athronyddol a cherddoregol sy'n berthnasol i gyfansoddi, ac edrych ar oblygiadau'r rhain trwy gyfrwng y weithred o gyfansoddi.

 3. Datblygu medrusrwydd mewn amrywiaeth o dechnegau trwy astudio'r technegau hyn yn fanwl.

 4. Annog arbrofi eofn ac arloesi creadigol wrth gyfansoddi.

 5. Cynnig profiad mewn cyfansoddi mewn arddulliau anghyweiraidd, (cyn-gyweiraidd, ôl-gyweiraidd, digywair), a defnyddio dulliau newydd o ymdrin â'r ffurfiau.

 6. Cynnig cyfleoedd i gerddoriaeth myfyrwyr sy'n cyfansoddi gael ei pherfformio a'i recordio.

 7. Cyfrannu at ddatblygiad personol cyfansoddwyr trwy ddatblygu eu creadigrwydd fel unigolion.

Course content

Adeilada’r modiwl hwn ar astudiaethau Cyfansoddi Blwyddyn 1, ynghyd â chyflwyno syniadau a thechnegau newydd ar yr un pryd. Bydd pwyslais cyson ar arbrofi mentrus a newydd-deb creadigol, gan weithio gydag arddulliau anghyweiraidd (cyn-donyddol, ôl-donyddol ac anhonyddol), ynghyd ac ymdriniaethau newydd o ffurf. Ceir gwaith damcaniaethol (gwrando, dadansoddi a thrafod pynciau) ynghyd a gwaith ymarferol (gweithio drwy dechnegau, cyflwyno enghreifftiau, datrys problemau), gan ganolbwyntio ar dechnegau ac elfennau penodol - rhai yn newydd, a rhai yn gyfarwydd ers modiwl Cyfansoddi Lefel 1. Nid yw’r modiwl hwn yn addas ar gyfer myfyrwyr sy’n dymuno cyfansoddi mewn arddulliau hanesyddol neu pastiche. Yn ogystal, bydd y modiwl hwn yn gosod y seiliau ar gyfer ymgymeryd a Phrosiect Cyfansoddi yn ystod Lefel 6 (3edd flwyddyn).

Assessment Criteria

threshold

Mae'r cyfansoddiad yn dangos peth dychymyg creadigol cyfyngedig, gyda rheolaeth gyfyngedig ar y deunyddiau cerddorol, ac ychydig o ddealltwriaeth o bosibiliadau adnoddau (cerddorol a lleisiol). Ychydig o dystiolaeth sydd o ymdriniaeth sy'n gyffredinol ddeallusol.

good

Mae'r cyfansoddiad yn dangos lefel dda o ddychymyg creadigol, a rheoli ac ymhelaethu'n dda ar ddeunyddiau cerddorol, hyn yn seiliedig ar allu technegol wrth ddefnyddio adnoddau (offerynnol a lleisiol). Ceir tystiolaeth hefyd o dreiddgarwch deallusol.

excellent

Mae'r cyfansoddiad yn dangos lefel uchel o ddychymyg creadigol, ac arwyddion o lais cyfansoddi unigryw yn dechrau dod i'r amlwg, rheoli ac ymhelaethu'n fedrus ar ddeunyddiau cerddorol, a meistrolaeth dechnegol ar adnoddau (offerynnol a lleisiol). Ceir tystiolaeth hefyd o lefel uchel o allu wrth feddwl yn gysyniadol, dealltwriaeth dreiddgar o faterion perthnasol, a dulliau a chanfyddiadau gwreiddiol.

Learning outcomes

 1. Erbyn cwblhau y modiwl dylai'r myfyrwyr fod yn hyderus yn gweithio gyda dulliau a deunydd cyfansoddi;

 2. Erbyn cwblhau y modiwl dylai'r myfyrwyr fod yn medru ysgrifennu cerddoriaeth sy’n:  a) llwyddo i greu cydbwysedd o ran undod ac amrywiaeth; b) arddangos cynildeb; c) gwneud defnydd o dechnegau a astudiwyd ar y cwrs;

 3. Erbyn cwblhau y modiwl dylai'r myfyrwyr fod yn medru gwerthuso rhagoriaethau cyfansoddiadau penodol a gyfansoddwyd mewn arddull gyfoes, gan gymhwyso y rhain o fewn ei gwaith eu hunain;

 4. Erbyn cwblhau y modiwl dylai'r myfyrwyr fod yn medru defnyddio amryw o dechnegau cyfansoddi perthnasol;

 5. Erbyn cwblhau y modiwl dylai'r myfyrwyr fod yn medru arddangos peth gwreiddioldeb gan ddechrau symud tuag at annibyniaeth creadigol;

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Prif Aseiniad 1 35
Gwaith Cwrs 1 15
Gwaith Cwrs 2 15
Prif aseiniad 2 35

Teaching and Learning Strategy

Hours
Private study 167
Lecture

11 darlith wythnosol o oddeutu 2 awr yr un. Bydd rhai dosbarthiadau ynghlwm â Gwyl Gerdd Bangor.

22
Seminar

1 seminar wythnosol o oddeutu 1 awr yr un.

11

Transferable skills

 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • Musicianship skills – recognition, classification, contextualisation, reconstruction, exploration
 • Creative skills – conception, elaboration, adaptation, presentation, collaboration, preservation
 • Intellectual skills specific to Music – contextual knowledge, cultural awareness, critical understanding, repertoire knowledge, curiosity, analytical demonstration
 • Skills of communication and interaction – oral and written communication, public presentation, team-working and collaboration, awareness of professional protocols, sensitivity, ICT skills, etc.
 • Skills of personal management – self-motivation, self-critical awareness, independence, entrepreneurship and employment skills, time management and reliability, organisation, etc.
 • Enhanced powers of imagination and creativity (4.17)

Resources

Resource implications for students

Dim.

Talis Reading list

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/wxc-2233.html

Reading list

Dim rhestr ddarllen ar gyfer y modiwl yma. Darperir restr o recordiadau a sgorau ar ddechrau'r cwrs.

Pre- and Co-requisite Modules

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: