Coronavirus (Covid-19) Information

Module ACB-2103:
Egwyddorion Marchnata

Module Facts

Run by Bangor Business School

10 Credits or 5 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Mr David James

Overall aims and purpose

Astudio’r cysyniad o gyflwyno gwerth i gwsmeriaid, a phwyso a mesur y penderfyniadau a’r dulliau sydd ar gael i sefydliadau i roi gwerth am arian. Archwilio'r farchnadle byd-eang ynghyd ag astudio’r dulliau marchnata amrywiol, gan gynnwys cynnyrch, brand, hyrwyddo a lleoliad. Archwilio'r sylw arbennig a roddir i farchnata gwasanaethau, yn ogystal ag ystyried moeseg mewn marchnata.

Course content

Y farchnad fyd-eang; Gwybodaeth ac ymchwil marchnata; Segmenteiddio, targedu a lleoli; Perthynas â chwsmeriaid a gwerth am arian; Marchnata gwasanaethau; Moeseg marchnata Cynnyrch, brandiau, datblygiad cynnyrch a’u cylch oes; Strategaethau prisio; Cyfathrebu ar gyfer hyrwyddo a marchnata; Cysylltiadau cyhoeddus, sgiliau gwerthu’r unigolyn a rheoli gwerthiant; Lleoliad, sianeli marchnata.

Learning outcomes

  1. Defnyddio, a phwyso a mesur, cysyniadau a modelau marchnata gwahanol.

  2. Darganfod a dadansoddi gwybodaeth am sefydliadau a’u hamgylchedd marchnata yn ogystal â’u gweithgareddau marchnata.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Aseiniad 40
Arholiad S1 2awr 60

Teaching and Learning Strategy

Hours
 

Dwy ddarlith awr yr wythnos.

 

Pre- and Co-requisite Modules

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: