Coronavirus (Covid-19) Information

Module ACB-2305:
Economeg i Reolwyr

Module Facts

Run by Bangor Business School

10 Credits or 5 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Dr Chrysovalantis Vasilakis

Overall aims and purpose

Nid casgliad o ffeithiau i’w hysgrifennu a’u cofio yw economeg. Ffordd o feddwl am y byd yw economeg – ac mae’r byd yn newid drwy’r amser. Mae economegwyr wedi datblygu set o gysyniadau ac egwyddorion syml, ond y gellir eu cymhwyso’n eang, yn amrywio o benderfyniadau y mae unigolion yn eu gwneud bob dydd i benderfyniadau a wneir gan gwmnïau a llywodraethau mewn marchnadoedd cymhleth. Nod y cwrs hwn yw helpu myfyrwyr i ddysgu a deall y cysyniadau a’r egwyddorion hyn a’u cymhwyso at amrywiaeth o sefyllfaoedd economaidd.

Course content

Rhan 1: Natur Marchnadoedd; Rhan 2: Cynhyrchu a Chost; Rhan 3: Strwythur y Farchnad a Strategaethau Prisio Syml; Rhan 4: Pris y Farchnad Soffistigedig; Rhan 5: Byd Strategol Rheolwyr; Rhan 6: Gweithredu gan y Llywodraeth ac Ymddygiad Rheolaethol.

Assessment Criteria

threshold

Trothwy: Dangos ymwybyddiaeth o’r gwahaniaeth rhwng marchnadoedd perffaith gystadleuol a marchnadoedd sy’n gweithredu dan gystadleuaeth amherffaith. Gallu adnabod rhagdybiaeth sylfaenol rhesymoledd strategol sy’n sail i ddamcaniaeth gemau.

good

Da: Yn ychwanegol at yr uchod, dangos gallu i drin modelau syml cystadleuaeth amherffaith a damcaniaeth gemau.

excellent

Rhagorol: Yn ychwanegol at yr uchod, dangos bod y myfyriwr wedi bod yn myfyrio ar y llenyddiaeth a awgrymwyd yn ystod sylwadau yn y grŵp trafod Collabra a hefyd mewn darlithoedd a sesiynau ymarfer.

Learning outcomes

 1. Defnyddio modelau economaidd i roi sylw i faterion economaidd cyfredol a gwerthuso opsiynau polisi i roi sylw i’r materion hyn.

 2. Deall achosion a chanlyniadau gwahanol strwythurau’r farchnad.

 3. Cymhwyso dadansoddiad ffiniol at y ‘cwmni’ dan wahanol amodau’r farchnad.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Online 5x MCQ tests 25
Final Exam S2 2hrs 75

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture

Un ddarlith 2 awr yr wythnos i’r grŵp cyfan.

24
Tutorial

Cefnogaeth diwtorial bob pythefnos mewn grwpiau llai.

6
Private study 70

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • Framing. Through the study of economics, a student should learn how to decide what should be taken as given or fixed for the purposes of setting up and solving a problem, i.e. what the important 'parameters' are in constraining the solution to the problem. Learning to think about how and why these parameters might change encourages a student to place the economic problem in its broader social and political context. This 'framing' skill is important in determining the decision-maker's ability to implement the solutions to problems.

Resources

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: