Coronavirus (Covid-19) Information

Module ACB-2406:
Lleoliad Gwaith

Module Facts

Run by Bangor Business School

10 Credits or 5 ECTS Credits

Semester 1 & 2

Organiser: Mr David James

Overall aims and purpose

Datblygu gwybodaeth ac ymestyn sgiliau galwedigaethol trwy brofiad o’r gweithle. Cyfle i ystyried gyrfaoedd posib a chyrsiau astudio yn y dyfodol.

Sylwer: NID yw’r modiwl hwn ar gael, fel arfer, i fyfyrwyr ar y graddau canlynol: BA/BSc Cyfrifeg a Chyllid, Cyfrifeg a Bancio, Cyfrifeg ac Economeg, Bancio a Chyllid, Economeg Busnes, yr holl raddau cydanrhydedd.

Course content

Tiwtorialau paratoadol; Llunio CV; Ysgrifennu llythyr cais am swyddi; Cyflwyniad Iechyd a Diogelwch; Deg diwrnod yng ngweithle darparwr lleoliad;

Assessment Criteria

threshold

Dylai myfyrwyr ddangos gwybodaeth a dealltwriaeth o ddulliau gweithredu'r gyfundrefn ble cafwyd y lleoliad ynghyd â rhoi theori ar waith yn y maes

good

Dylai myfyrwyr ddangos gwybodaeth ehangach a dealltwriaeth dda o ddulliau gweithredu'r gyfundrefn ble cafwyd lleoliad ynghyd â gwerthuso theori yng nghyd-destun profiad ac ymarfer

excellent

Dylai myfyrwyr ddangos gwybodaeth eang a dealltwriaeth drylwyr o ddulliau gweithredu'r gyfundrefn ble cafwyd lleoliad ynghyd â gwerthuso yn feirniadol theori yng nghyd-destun profiad ac ymarfer, ac yn ogystal dadansoddi elfennau gwaith y gyfundrefn.

Learning outcomes

  1. Adnabod a gwerthuso rhoi theori ar waith yn y gweithle.

  2. Dadansoddi dulliau gweithio a ddefnyddir yn y sefydliad lleoliad penodol.

  3. Datblygu amrediad o sgiliau perthnasol i’r sefydliad a ddewiswyd.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Adroddiad 100

Teaching and Learning Strategy

Hours
Seminar

Tair sesiwn cyn y lleoliad.

5
Fieldwork 70
Private study 25

Courses including this module

Optional in courses: