Coronavirus (Covid-19) Information

Module ADB-1103:
Busnes a Rheolaeth

Module Facts

Run by Bangor Business School

10 Credits or 5 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Dr Siwan Mitchelmore

Overall aims and purpose

Amcanion y cwrs hwn yw rhoi cyflwyniad i fusnes, rheolaeth a sefydliadau. Mae sefydliadau’n allweddol i’r ffordd yr ydym yn trefnu cymdeithas, ac mae astudio sefydliadau yn ganolog i ddatblygu dealltwriaeth nid yn unig o fusnes a rheolaeth, ond nifer o agweddau eraill ar ein bywydau. Mae’r cwrs yn edrych ar gyd-destun busnes, trefniadaeth gwaith a natur rheolaeth

Course content

• Cyflwyniad i’r modiwl • Egluro ymddygiad sefydliadol • Yr Amgylchedd • Dysgu • Diwylliant • Personoliaeth • Symbyliad • Grwpiau • Arweinyddiaeth • Elfennau strwythur • Arloesi a creadigedd

Assessment Criteria

threshold

Trothwy: Er enghraifft, gallu disgrifio hanes damcaniaethau rheoli a rhoi diffiniadau am reolaeth a sefydliadau. Dangos dealltwriaeth sylfaenol o sut mae unigolion yn gwahaniaethu a natur gweithio mewn grwpiau.

good

Da: Fel yr uchod, ynghyd â'r gallu i ddadansoddi, er enghraifft, pam fod gwahanol ddamcaniaethau rheoli wedi datblygu, rhesymau am wahanol fframweithiau sefydliadol, a sut caiff unigolion eu cymell i weithio.

excellent

Rhagorol: Fel yr uchod, gyda'r gallu i werthuso'r llenyddiaeth a drafodwyd yn feirniadol a'u cymhwyso i enghreifftiau ymarferol, e.e. dynodi problemau sy'n gysylltiedig â rheoli o fewn sefydliadau cyfoes.

Learning outcomes

  1. Archwilio’r berthynas rhwng unigolion a’u hamgylchedd gwaith, gan gynnwys y cymhelliant i weithio, yr agwedd gymdeithasol o weithio gyda phobl eraill a natur a swyddogaeth arweinyddiaeth.

  2. Deall bod gwaith yn weithgaredd cymdeithasol, lle mae arweinyddiaeth yn cyfannu cyflawniad tasgau gyda datblygiad prosesau cymdeithasol.

  3. Deall cymhlethdod y gwaith o reoli.

  4. Deall pwysigrwydd creadigedd ac arloesi

  5. Deall yr amgylchedd busness ac sut y maen effeithio ar systemau mewnol sefydliadau

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Aseiniad (1400 gair) 30
Arholiad (1.5 awr) Semester 1 70

Teaching and Learning Strategy

Hours
  Dwy ddarlith 1 awr yr wythnos.  
  Un tiwtorial 1 awr bob pythefnos.  
Lecture 100

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: