Coronavirus (Covid-19) Information

Module ADB-2112:
Systemau Gwybodaeth Busnes

Module Facts

Run by Bangor Business School

10 Credits or 5 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Prof Gareth Griffiths

Overall aims and purpose

Datblygu dulliau effeithiol o ddefnyddio systemau gwybodaeth a chyfrannu at drafodaethau gyda gweithwyr proffesiynol systemau gwybodaeth i ddiffinio cymwysiadau busnes priodol.

Course content

Systemau gwybodaeth a mantais cystadleuol, gan gynnwys y gadwyn werth a natur data a gwybodaeth; Cysyniadau systemau busnes, prosesau busnes a systemau busnes; Cyfathrebu, rhwydweithiau, meddalwedd, modelau ar gyfer cyfathrebu rhithwir effeithiol; Cadw cofnodion, gan gynnwys cronfeydd data, strwythurau, ffurflenni, adroddiadau a chwilio; Rhyngweithio, gan gynnwys cynllunio rhyngwyneb sylfaenol ac ergonomeg y gweithle; Effaith technoleg ar fyd gwaith a modelau gweithio newydd; Technoleg sy'n datblygu a newid, gan gynnwys camau mewn projectau datblygu systemau, megis dadansoddi, manyleb, cynllun a gweithredu; E-fusnes ac e-fasnach; Dysgu gyda systemau gwybodaeth, gan gynnwys datblygiadau newydd, gwneud penderfyniadau a rheoli gwybodaeth; Rheolaeth a diogelwch mewn amgylchedd wedi’i rwydweithio, gan gynnwys y fewnrwyd a’r rhyngrwyd.

Assessment Criteria

threshold

Trothwy: Gallu dangos dealltwriaeth sylfaenol o gysyniadau gwybodaeth busnes. Rhai camgymeriadau mewn dehongli a chymhwyso'r cysyniadau at ymarfer busnes.

excellent

Rhagorol: Yn ogystal â’r uchod; gallu asesu'n feirniadol ddatblygiadau mewn systemau gwybodaeth busnes mewn byd busnes cyfoes ac ystyried llenyddiaeth ddiweddar a gwybodaeth berthnasol arall yn ymwneud â'r farchnad.

good

Da: Gallu defnyddio cysyniadau i ddatblygu strategaethau busnes ac i adnabod ffactorau sy'n dylanwadu ar eu gweithredu mewn ymarfer busnes.

Learning outcomes

  1. Egluro a rhoi enghreifftiau o natur prosesau busnes a rheolaeth cronfa ddata.
  2. Canfod a gwerthuso'r modd y defnyddir systemau gwybodaeth gan sefydliadau.
  3. Egluro cyfraniad systemau gwybodaeth i sefydliadau.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Aseiniad Gwaith Cwrs 40
Arholiad Ysgrifenedig S2 2awr 60

Teaching and Learning Strategy

Hours
  Un ddarlith 2 awr yr wythnos.  

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: