Module LCF-2020:
Sgiliau Iaith Ffrangeg-3 Iaith

Module Facts

Run by School of Languages, Literatures and Linguistics

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Dr Jonathan Ervine

Overall aims and purpose

 1. Atgyfnerthu ac ehangu gwybodaeth y myfyrwyr o ramadeg a geirfa Ffrangeg.
 2. Datblygu sgiliau cyfieithu i'r iaith darged ac ohoni, a sgiliau trin Ffrangeg ysgrifenedig.
 3. Datblygu sgiliau llafar a gwrando.
 4. Dod yn gyfarwydd â geirfa sy'n ymwneud â'r flwyddyn dramor sydd i ddod, a chyd-destunau cymdeithasol-ddiwylliannol eraill.

Bydd myfyrwyr sy'n dilyn y modiwl hwn yn gweithio tuag at gyrraedd lefel B2/C1 y Fframwaith Cyfeirio Ewropeaidd Cyffredin ar gyfer Ieithoedd (CEFR).

Course content

Gan adeiladu ar sylfaeni cwrs iaith y flwyddyn gyntaf, bydd dosbarthiadau ar sgiliau ysgrifenedig, gwrando a deal, cyfieithu i'r Gymraeg/Saesneg, a sgiliau llafar yn datblygu hyfedredd a rhuglder yn Ffrangeg. Bydd gwersi sgiliau iaith ysgrifenedig yn cynnwys adolygu pwyntiau gramadegol, aralleirio, cyfieithu i'r Ffrangeg ac ysgrifennu traethodau, ac yn canolbwyntio ar iaith newyddiadurol, lenyddol a phroffesiynol. Bydd y dosbarthiadau gwrando a deall yn defnyddio ffynonellau dilys oddi ar y teledu ac ati, ac yn cynnwys tasgau trawgrifio ac aralleirio. Mae'r deunyddiau iaith a ddefnyddir yn ymwneud â'r cyfryngau a chyflogadwyedd. Bydd sgiliau llafar yn datblygu rhuglder mewn gwahanol gyweiriau. Bydd pob dosbarth yn datblygu'r sgiliau y bydd ar y myfyrwyr eu hangen yn eu trydedd flwyddyn pan fyddant mewn gwlad lle siaredir Ffrangeg.

Assessment Criteria

threshold

40-49%: Gwybodaeth gyfyngedig o eirfa a gramadeg, a gallu cyfyngedig i gyfieithu ac aralleirio ystod o destunau penodedig.

good

50-69%: Gwybodaeth dda o eirfa a gramadeg, a gallu da i gyfieithu a thrin amrywiaeth o ddeunyddiau testunol. Gallu da ar lafar ac wrth wrando.

excellent

70+%: Gwybodaeth ragorol o eirfa a gramadeg, a gallu ardderchog i gyfieithu a thrin testunau, gyda dealltwriaeth gadarn o gywair. Gallu rhagorol ar lafar ac wrth wrando.

Learning outcomes

 1. Bydd y myfyrwyr yn gallu cyfathrebu'n effeithiol yn y Ffrangeg mewn gwahanol gyweiriau iaith.

 2. Bydd y myfyrwyr yn datblygu eu gallu i ddefnyddio eu geirfa gynyddol yn y Ffrangeg mewn ffordd briodol a chywir mewn amrywiaeth o gyd-destunau.

 3. Bydd y myfyrwyr wedi cael profiad o ddefnyddio gwahanol sgiliau, gan gynnwys cyfieithu, dadansoddi ystadegau, ysgrifennu traethodau ac exposés.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
CLASS TEST Translation into English/Welsh 16.66
ESSAY Essay/written assignment 16.68
CLASS TEST Assessment 3 16.66
EXAM Written exam (2 hours) 25
EXAM Oral exam 25

Teaching and Learning Strategy

Hours
Tutorial

Extra tutorial for beginners

11
Seminar

3 awr gyswllt yr wythnos + 1 awr cyfrwng Cymraeg.

33
Private study 156

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.

Pre- and Co-requisite Modules